Eesti kalad

5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Käesoleva määraja abil on võimalik tutvuda kõigi Eesti vetest püütud kaladega ja käsitletud on ka liike, keda veel Eesti aladelt saadud pole, kuid kes meie lähipiirkonnas on levinud, näiteks ebarasboora, mõrukas ja arktika paalia. Kokku 102 kalaliiki. Rakendus sisaldab dihhotoomset määrajat.

Väljaandja: Kalanduse teabekeskus ja Walk&Learn, 2014

Autorid: Aare Verliin, Marko Peterson, Silver Sirp, Toomas Armulik, Einar Kärgenberg, Sergei Põlme

Määraja aluseks on võetud: Mikelsaar, N., Eesti NSV kalad, 1984.
Liikide ja rühmade organiseerimisel on aluseks võetud: Ojaveer. E., Pihu, E., Saat, T., Fishes of Estonia, 2003 ja portaalid: http://fishbase.org portaal ja TÜ loodusmuuseumi http://elurikkus.ut.ee

Vanemate Android versioonide või tavaarvuti puhul on võimalik kasutada optimeeritud veebilehte: http://eestikalad.kalateave.ee
Updated on
Dec 22, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Püügipiirangute uuendused liikidel: angerjas, kammeljas, koha, latikas, luts, atlandi lõhe (lõhi), rääbis (euroopa rääbis), merisiig, tursk