Angielski Slownictwo

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja do efektywnej nauki słownictwa i wyrażeń z języka angielskiego, oparta na algorytmie z serwisu Slownictwo.pl, uznawanego za jeden z najbardziej skutecznych system przyswajania języka angielskiego w Polsce.

Przy pomocy 5 prostych technik w przyjemny sposób opanujesz nawet najtrudniejsze angielskie słówka i wyrażenia. Ten sposób działa nawet na osoby najbardziej "odporne na angielski" ;)

Lekcje możesz wykonywać w następujących trybach nauki:
- Pisanie z klawiatury
- Tryb odpowiedzi Wiem/Nie wiem
- Test wyboru (kojarzenie słówek)
- Kojarzenie ze słuchu
- Dyktando (pisanie ze słuchu)

Tłumaczenie w obu kierunkach:
- z polskiego na angielski
- z angielskiego na polski

Po aktywacji pełnej wersji PRO otrzymujesz szeroki wybór lekcji do nauki:
- 214 lekcji z kursu podstawowego (13 poziomów nauki)
- 40 lekcji z pakietu English Top 1000 zawierających tysiąc najczęściej używanych słów z języka angielskiego
- Czasowniki nieregularne (Irregular Verbs - 7 lekcji)
- Czasowników frazowe (Phrasal Verbs - 11 lekcji)
- Idiomy angielskie (Idioms - 24 lekcje)
- Popularne przysłowia angielskie (Proverbs - 24 lekcje)
- Popularne cytaty po angielsku (Citations - 10 lekcji)
- Lekcje tematyczne z różnych kategorii
- Własne zestawy utworzone w serwisie Słownictwo.pl
- Ponad 40 tys. zestawów innych użytkowników, które odnajdziesz dzięki wbudowanej wyszukiwarce tematycznej
- NOWOŚĆ!!! 1272 udźwiękowione lekcje z rozmówek tematycznych

Aplikacja czasem jest bezlitosna w ocenianiu, ale dzięki temu do perfekcji opanujesz angielską pisownię oraz znacznie poprawisz skuteczność rozumienia angielskiego przekazu.

Dzięki wbudowanej funkcji "Listen & Repeat" (słuchaj i powtarzaj) możesz słuchać non stop nagrań MP3 lektora (np. w samochodzie, w drodze do pracy) i szlifować swoją wymowę, akcent, stopniowo wyłączając opanowane do perfekcji słówka i wyrażenia.

Tę funkcję możesz dowolnie skonfigurować według własnych potrzeb, zmieniając w ustawieniach:
- ilość powtórzeń danego słowa
- częstość powtórzeń
- wyświetlanie angielskich wyrażeń,
- wyświetlanie polskiego tłumaczenia
- wyświetlanie transkrypcji fonetycznej
- odtwarzanie cykliczne
- odtwarzanie losowe

Na swoje konto możesz logować się na wielu różnych urządzeniach mobilnych jak również w serwisie internetowym - dzięki synchronizacji zawsze będziesz mieć dostęp do aktualnych wyników i powtórek.

Tym samym loginem i hasłem możesz logować się teraz do aplikacji pozwalającej również na naukę języka niemieckiego. Sprawdź na:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eklo.slownictwo.niemiecki

W obecnej darmowej wersji po zalogowaniu możesz pobrać kilkadziesiąt lekcji o różnym poziomie zaawansowania. Wszystkie pozostałe lekcje z kursu wraz z nagraniami lektora są dostępne w ramach abonamentu do serwisu Slownictwo.pl.

Raz pobrane lekcje oraz nagrania lektora przechowywane są w pamięci telefonu, zatem do ponownego ich uruchomienia nie jest wymagane połączenie z internetem, co pozwoli Ci na logowanie i naukę w trybie off-line. Możesz też wykonać backup wszystkich danych na kartę SD.

Pomoc oraz opis funkcji i innych trików ułatwiających korzystanie z aplikacji znajdziesz na stronie
http://www.slownictwo.pl/mobi

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do nauki
Krzysztof Klonowicz
Application for effective learning of vocabulary and expressions in English, based on the algorithm of the site Slownictwo.pl, which is considered one of the most effective system of English language acquisition in Poland.

With the help of 5 simple techniques mastered in a pleasant way, even the most difficult English words and phrases. This works even for those most "resistant to English";)

Lessons can be performed in the following modes of learning:
- Writing from the keyboard
- Answer mode I / Do not know
- Multiple choice (associating words)
- Associating with hearing
- Dictation (writing comprehension)

Translation in both directions:
- From Polish to English
- From English to Polish

After activation full version PRO receive a wide variety of lessons to learn:
- 214 lessons of the basic course (13 levels of learning)
- 40 lessons Angielski package containing a thousand Top 1000 most frequently used words in English
- Irregular Verbs (Irregular Verbs - 7 lessons)
- Phrasal verbs (Phrasal Verbs - 11 lessons)
- English Idioms (Idioms - 24 lessons)
- Popular English Proverbs (Proverbs - 24 lessons)
- Popular quotes in English (Citations - 10 lessons)
- Thematic Lessons from different categories
- Custom sets created on the site Słownictwo.pl
- More than 40 thousand. other sets of users that you will find with built thematic search
- NEW !!! 1272 cinematographic thematic lessons from the book

Application time is merciless in judging, but thanks to perfection mastered the English spelling and significantly improve the efficiency of understanding of the English media.

Thanks to the built-in "Listen & Repeat" (listen and repeat), you can listen to non-stop recording MP3 reader (eg. In the car, on the way to work) and grind your pronunciation, accent, gradually excluding mastered to perfection words and expressions.

This function can be freely configured according to your needs by changing the settings:
- The number of times that the word
- The frequency of repetition
- Display of English phrases
- Display Polish translation
- Display of phonetic transcription
- Play cyclic
- Random Play

To your account, you can log on to a variety of mobile devices as well as on the website - with the synchronization always will have access to current results and repetition.

The same username and password you can log in to the application now also allows to learn the German language. Check for:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eklo.slownictwo.niemiecki

In the current free version after logging in you can download dozens of lessons on different levels. All other lessons from the course with teacher recordings are available through subscription to the service Slownictwo.pl.

Once downloaded lessons and teacher recordings are stored in the phone memory, so to restart them does not require an Internet connection, allowing you to login and study off-line. You can also make a backup of all the data on the SD card.

Help and describes the features and other tricks to facilitate the use of applications can be found at
http://www.slownictwo.pl/mobi

I cordially greet and invite you to learn
Krzysztof Klonowicz
Read more
Collapse
3.9
707 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Poprawki do logowania na nowych modelach urządzeń
Poprawki odtwarzania lektora
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 22, 2018
Size
2.3M
Installs
100,000+
Current Version
15.8
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
EKLO Krzysztof Klonowicz
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.