Epson iPrint

Tất cả mọi người
304.666
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Print, scan, and share directly from your Android phone or tablet. Print photos, emails, webpages and files including Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint® and PDF documents. Also supports Box, Dropbox, Evernote®*1, Google Drive™ and Microsoft OneDrive™.
Epson iPrint makes printing easy and convenient whether your printer is in the next room or across the world.

Key Features

• Print, scan, and share directly from your Android phone or tablet
• Print from anywhere in the world to email-enabled Epson printers using remote print functionality
• Print photos, PDFs and Microsoft Office Word, Excel and PowerPoint files (Microsoft Office files require access to Google Drive for rendering into printable PDF)
• Print stored files, email attachments, and online files from Box, Dropbox, Evernote, Google Drive and Microsoft OneDrive
• Capture a document with your device camera, format, enhance, then save, ready to print
• Scan from your Epson all-in-one and share your file (save to your device, send via email or save online)
• Copy documents and photos using your mobile device and a nearby Epson printer
• Transfer files between your device and an SD card or USB drive via an Epson printer
• Check your printer’s status and ink levels
• Print within a complex network environment using manual IP printer setup
• Get help with a built-in FAQ section

Advanced Features

• Print high quality photos with automatic backlight and color cast correction
• Choose and print multiple photos
• Print your email attachments and stored files
• Configure your print options including paper size and type, number of copies, page range and one- or two-sided printing
• Print with and without borders
• Switch between color or monochrome printing
• Choose from different scanning resolutions and image types
• Optimize print quality
• Buy ink and supplies for your printer
• Setup & register to Epson Connect
• Manage remote printers

Printers Supported
See the following website for supported printers.
https://support.epson.net/appinfo/iprint/en/

* To use iPrint with a Wi-Fi Direct connection, you must allow the app to use your device's location services. This allows iPrint to search for wireless networks; your location data is not collected.

*1 Evernote is a registered trademark of U.S. Evernote Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Seiko Epson Corporation is under license.


We welcome your feedback. Unfortunately, we cannot reply to your e-mail.
In, quét và chia sẻ trực tiếp từ điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn. In ảnh, email, trang web và tệp bao gồm tài liệu Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint® và PDF. Cũng hỗ trợ Box, Dropbox, Evernote® * 1, Google Drive ™ và Microsoft OneDrive ™.
Epson iPrint giúp việc in ấn trở nên dễ dàng và thuận tiện cho dù máy in của bạn ở phòng bên cạnh hay trên toàn thế giới.

Các tính năng chính

• In, quét và chia sẻ trực tiếp từ điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn
• In từ mọi nơi trên thế giới đến máy in Epson hỗ trợ email bằng chức năng in từ xa
• In ảnh, PDF và các tệp Microsoft Office Word, Excel và PowerPoint (các tệp Microsoft Office yêu cầu quyền truy cập vào Google Drive để hiển thị thành PDF có thể in được)
• In các tệp được lưu trữ, tệp đính kèm email và tệp trực tuyến từ Box, Dropbox, Evernote, Google Drive và Microsoft OneDrive
• Chụp tài liệu bằng máy ảnh trên thiết bị của bạn, định dạng, nâng cao, sau đó lưu, sẵn sàng in
• Quét từ máy in Epson tất cả trong một và chia sẻ tệp của bạn (lưu vào thiết bị của bạn, gửi qua email hoặc lưu trực tuyến)
• Sao chép tài liệu và ảnh bằng thiết bị di động của bạn và máy in Epson gần đó
• Truyền tệp giữa thiết bị của bạn và thẻ SD hoặc ổ USB qua máy in Epson
• Kiểm tra trạng thái máy in và mức mực
• In trong môi trường mạng phức tạp bằng cách sử dụng thiết lập máy in IP thủ công
• Nhận trợ giúp với phần Câu hỏi thường gặp được tích hợp sẵn

Các tính năng tiên tiến

• In ảnh chất lượng cao với đèn nền tự động và chỉnh màu
• Chọn và in nhiều ảnh
• In tệp đính kèm email và tệp được lưu trữ của bạn
• Định cấu hình các tùy chọn in của bạn bao gồm kích thước và loại giấy, số lượng bản sao, phạm vi trang và in một hoặc hai mặt
• In có và không có viền
• Chuyển đổi giữa in màu hoặc in đơn sắc
• Chọn từ các độ phân giải quét và loại hình ảnh khác nhau
• Tối ưu hóa chất lượng in
• Mua mực và vật tư cho máy in của bạn
• Thiết lập và đăng ký Epson Connect
• Quản lý máy in từ xa

Máy in được hỗ trợ
Xem trang web sau để biết các máy in được hỗ trợ.
https://support.epson.net/appinfo/iprint/en/

* Để sử dụng iPrint với kết nối Wi-Fi Direct, bạn phải cho phép ứng dụng sử dụng các dịch vụ định vị trên thiết bị của bạn. Điều này cho phép iPrint tìm kiếm các mạng không dây; dữ liệu vị trí của bạn không được thu thập.

* 1 Evernote là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Evernote Hoa Kỳ.

Biểu trưng và nhãn hiệu Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các nhãn hiệu đó của Seiko Epson Corporation đều phải được cấp phép.


Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn. Rất tiếc, chúng tôi không thể trả lời e-mail của bạn.
Đọc thêm
Thu gọn
4,5
Tổng 304.666
5
4
3
2
1
Đang tải…

Tính năng Mới

- Fixed Minor bugs
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
4 tháng 6, 2021
Kích thước
39M
Lượt cài đặt
10.000.000+
Phiên bản hiện tại
7.6.5
Cần có Android
5.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Seiko Epson Corporation
©2021 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.