AiCOACH Trainer

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

AiCOACH® dostarcza wiedzę dostępną dotychczas tylko dla największych klubów z pomocą Twojego telefonu i uniwersalnych czujników.

Unikatowe rozwiązanie pozwala monitorować zawodników w ponad 110 dyscyplinach sportowych. Nie potrzebujesz już drogiego czujnika by być monitorowanym tak, jak najlepsi zawodnicy świata. Do pomiaru AiCOACH® wykorzystuje czujniki instalowane w urządzeniach mobilnych i uniwersalne sensory pulsu, opaski fit, czujniki kadencji oraz inne źródła danych. Telefon umieszczony w specjalnie zaprojektowanej kamizelce jest niewyczuwalny, a jego możliwości wręcz nieocenione.

System oparty jest na trzech aplikacjach: AiCOACH® Trainer, AiCOACH® Tracker i AiCOACH® Teams, które wspólnie tworzą jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań do analizy danych ilościowych w świecie sportu.

AICOACH® to również jeden z niewielu systemów na świecie, który ma możliwość monitorowania zawodników w czasie rzeczywistym bez ograniczeń. To oznacza, że trener i rodzic mają możliwość monitorowania zawodników w czasie rzeczywistym nie będąc na treningu, a trener może monitorować jednocześnie nie 10, 20, czy nawet 40 ale nieograniczoną liczbę zawodników.

WAŻNE: Aplikacje do poprawnego działania wymagają wyłączenia oszczędzania baterii oraz w telefonach wspierających taką opcję wyłączenia dla każdej aplikacji (Tracker, Teams, Trainer) optymalizacji baterii!


Aplikacja AiCOACH® Trainer dostarczy Ci:

➔ monitorowanie w czasie rzeczywistym ponad 80 parametrów zawodników wysyłanych przez aplikację AiCOACH® Tracker
➔ wizualne przedstawianie najważniejszych paramentów (np. stref tętna, stref prędkości) za pomocą kolorów kafli
➔ natychmiastowe podsumowania i porównywanie parametrów zawodników w tabelach i na wykresach słupkowych, które możesz zaprezentować zawodnikom i omówić z nimi tuż po treningu
➔ zaawansowane analizy, niezliczoną ilość parametrów
➔ automatyczne sprawdzanie listy obecności
➔ możliwość tworzenia oraz kontroli wydarzeń oraz sesji treningowych
➔ możliwość przeglądania zarejestrowanych danych z zakończonych wydarzeń
➔ oglądanie wszystkich parametrów wybranego zawodnika wraz z wykresami liniowymi
➔ zaznaczanie markerami ważnych sytuacji zawodnika lub drużyny w celu poddania ich analizie przez algorytmy sztucznej inteligencji AI
➔ prezentowanie na mapie cieplnej ścieżki zawodnika i wartości zmiennych
➔ pełna swoboda konfiguracji pokazywanych zmiennych, szybkie przełączanie się pomiędzy czterema zestawami
➔ brak limitu odległości - praca w zakresie sieci komórkowej lub WiFi
➔ brak limitu liczby zawodników


To aplikacja dedykowana dla trenerów. Dzięki tej aplikacji trener ma możliwość wyświetlania i analizowania parametrów zawodników w czasie rzeczywistym.
Jeśli jesteś trenerem personalnym lub trenujesz drużyny piłki nożnej, siatkówki, koszykówki lub jakiejkolwiek innej dyscypliny sportowej, będziesz mógł zarządzać wydarzeniami sportowymi dla tych grup i tworzyć dedykowane sesje treningowe. Niezależnie, czy jesteś obok zawodników, czy też znajdują się oni na drugiej półkuli.

Zawodnicy powinni być wyposażeni w dedykowane kamizelki, które można zakupić na naszej stronie aicoach.com.
AiCOACH ® provides knowledge available so far only for the largest clubs with the help of your phone and universal sensors.

The unique solution allows you to monitor players in over 110 sports. You no longer need an expensive sensor to be monitored just like the best players in the world. For the measurement, AiCOACH ® uses sensors installed in mobile devices and universal pulse sensors, fit bands, cadence sensors and other data sources. The phone placed in a specially designed waistcoat is undetectable and its capabilities are almost invaluable.

The system is based on three applications: AiCOACH ® Trainer, AiCOACH ® Tracker and AiCOACH ® Teams, which together form one of the most innovative solutions for analysis quantitative data in the world of sport.

AICOACH ® is also one of the few systems in the world that has the ability to monitor players in real time without restrictions. This means that the trainer and parent are able to monitor players in real time without being in training, and the trainer can monitor at the same time not 10, 20, or even 40 but an unlimited number of players.

IMPORTANT: Apps for proper operation require disabling battery saving and phones that support this off option for each application (Tracker, Teams, Trainer) battery optimization!


The AiCOACH ® Trainer app will provide you with:

➔ real-time monitoring of over 80 parameters of competitors sent by the AiCOACH® Tracker application
➔ visual presentation of the most important parameters (eg heart rate zones, speed zones) by means of tile colors
➔ immediate summaries and comparisons of competitors' parameters in the tables and bar graphs that you can present to competitors and discuss with them right after the training
➔ advanced analysis, countless parameters
➔ automatic checking of the attendance list
➔ the ability to create and control events and training sessions
➔ the ability to view recorded data from completed events
➔ viewing all parameters of the selected player along with line charts
➔ marking with markers of important situations of a player or team in order to be analyzed by artificial intelligence algorithms AI
➔ presenting on the thermal map the player's path and variable values
➔ full freedom of configuration of the variables shown, fast switching between four sets
➔ no distance limit - work in the area of ​​a cellular network or WiFi
➔ no limit to the number of players


This application is dedicated to trainers. With this application, the trainer has the ability to display and analyze players' parameters in real time.
If you are a personal trainer or you train football, volleyball, basketball or any other sports disciplines, you will be able to manage sports events for these groups and create dedicated training sessions. Regardless of whether you are next to the players or whether they are on the other hemisphere.

Players should be equipped with dedicated vests that can be purchased on our website aicoach.com .
Read more
Collapse
5.0
5 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
November 26, 2018
Size
20M
Installs
100+
Current Version
1.0.865
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Location
In-app Products
$0.99 per item
Permissions
Offered By
AiCOACH Sp. z o.o.
Developer
Al. Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, Polska
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.