DSLR Controller

Dla wszystkich
5 812
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

DSLR Controller was the first and remains the best app to fully control your Canon EOS DSLR from your Android device, through USB cable or Wi-Fi connection. No computer or laptop required, no root required, only a compatible mobile device, a compatible camera, and if connecting through USB, the right cable.

We strongly suggest you read up on the website ( http://dslrcontroller.com/ ) about what DSLR Controller can do, how it works, and how to use it, before purchasing. The website contains a wealth of information you should know before using.

Not all devices are compatible, especially if you want to use a USB connection. For a free app you can use to test compatibility, see the "Remote Release" app ( http://market.android.com/details?id=eu.chainfire.remoterelease ). If you need a refund, go to our website ( http://dslrcontroller.com/ ) and follow the instructions in the FAQ entry. We cannot process refunds through email.

Usage notes, feature lists, device compatibility lists, changelogs, FAQs, can all be found on our website: http://dslrcontroller.com/

Most questions should go to the support and discussion thread at XDA-Developers.com:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1202082


Features

Features include but are not limited to:

- Live View
- Auto Focus (tap Live View)
- Manual focus adjustments (in AF mode)
- Histogram
- Zoom control
- Grid and aspect ratio overlay
- Bulb capture
- Continuous capture
- Image review (+ follow shot, gallery)
- Image filters (peaking, contrast, channel mask, grayscale, 4 modes/filter)
- Video recording
- HDR/Auto Exposure Bracketing
- Focus Bracketing (incl. HDR)
- Focus A-B
- Mirror Lockup support
- Timelapse (incl. HDR)
- Wi-Fi Passthrough
- Extensive modification of settings
-- Shutter speed
-- Aperture
-- ExpComp and Bracket
-- ISO speed
-- Auto-Focus Mode
-- Focus and Zoom area (tap-and-hold Live View)
-- Picture Style
-- Drive Mode
-- White Balance
-- Color Temperature
-- Auto-Lighting Optimizer
-- Metering Mode
-- Image and video quality and format

Available options depend on the mode you have your camera set to (M, Av, Tv, etc) and camera model. Refer to the website ( http://dslrcontroller.com/ ) for further details.


Supported Android devices:

If you are connecting using Wi-Fi, virtually all modern Android devices are supported (your camera needs Wi-Fi support, though). If you are connecting over USB, your device needs USB host support - most recent devices do. Please see the 'Devices' section on our website ( https://dslrcontroller.com/devices.php ) for further information.

If your camera only supports USB, you can modify a TL-MR3040 to provide a Wi-Fi connection ( http://dslrcontroller.com/guide-wifi_mr3040.php )


Supported Canon EOS models:

Newer cameras than listed below are usually supported.

Full support:
- 1D Mark IV
- 1D X
- 1D X Mark II
- 5D Mark II
- 5D Mark III
- 5D Mark IV
- 5Ds(r)
- 50D
- 500D
- 550D
- 6D
- 60D
- 600D
- 650D
- 7D
- 7D Mark II
- 70D
- 700D
- 750D
- 760D
- 80D
- 1100D
- 1200D
- 1300D
- 100D

Limited support:
- 1D mk III
- 1Ds mk III
- 30D
- 40D
- 400D
- 450D
- 1000D

No support:
- pre-2006 models
- EOS M mirrorless devices (work in progress)


Let us know which hardware you are using with DSLR Controller!
DSLR Controller był pierwszym i pozostaje najlepsza aplikacja w pełni kontrolować swój Canon EOS DSLR z urządzenia z systemem Android, za pośrednictwem kabla USB lub połączenia Wi-Fi. Nie wymaga komputera lub laptopa, nie wymaga root tylko kompatybilnego urządzenia przenośnego, kompatybilnego aparatu, a jeśli podłączeniu przez USB, prawo kablowej.

Zalecamy zapoznać się na stronie internetowej (http://dslrcontroller.com/~~HEAD=pobj) o tym, co DSLR Controller może zrobić, jak to działa i jak go używać, przed dokonaniem zakupu. Strona zawiera wiele informacji należy wiedzieć przed użyciem.

Nie wszystkie urządzenia są kompatybilne, zwłaszcza, jeśli chcesz korzystać z połączenia USB. Przez bezpłatnej aplikacji można użyć do testowania zgodności, zobacz "Remote Release" app (http://market.android.com/details?id=eu.chainfire.remoterelease). Jeśli potrzebujesz refundacji, przejdź do naszej strony internetowej (http://dslrcontroller.com/~~HEAD=pobj) i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wejściu FAQ. Nie możemy przetworzyć refundacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwagi dotyczące wykorzystania funkcji, listy, listy kompatybilności urządzenia, logi zmian, FAQ, znaleźć można na naszej stronie internetowej: http://dslrcontroller.com/

Większość pytań powinien udać się do wsparcia i dyskusja wątku na XDA-Developers.com:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1202082


Właściwości

Cechy obejmują, lecz nie są ograniczone do:

- Na żywo
- Auto Focus (dotknij Live View)
- Korekty ręczne ustawianie ostrości (w trybie AF)
- Histogram
- Regulacja zoomu
- Siatka i proporcje obrazu overlay
- Przechwytywanie Bulb
- Ciągłe przechwytywanie
- Ocena obrazu (+ kontynuacja strzał, galeria)
- Filtry obrazu (wartości szczytowych, kontrast, maski kanału, w skali szarości, 4 tryby / filtr)
- Nagrywanie wideo
- HDR / Auto Exposure Bracketing
- Sekwencja ostrości (. Zaw HDR)
- Skoncentruj A-B
- Wsparcie Lustro Lockup
- Timelapse (. Zaw HDR)
- Wi-Fi Passthrough
- Rozległe zmiany ustawień
- Czas otwarcia migawki
- Aperture
- ExpComp i wspornik
- Czułość ISO
- Tryb Auto-Focus
- Obszar ostrości i zoom (dotknij i przytrzymaj Live View)
- Picture Style
- Drive Mode
-- Balans bieli
-- Temperatura koloru
- Automatyczna optymalizacja oświetlenia
-- Tryb pomiaru
- Zdjęcia i wideo jakości i formatu

Dostępne opcje zależą od trybu masz swój aparat ustawiony na (M, Av, Tv, etc) i modelu aparatu. Zapoznaj się z witryną (http://dslrcontroller.com/~~HEAD=pobj) w celu uzyskania szczegółowych informacji.


Obsługiwane urządzenia z Androidem :

Jeśli łączysz się za pomocą Wi-Fi, praktycznie wszystkie nowoczesne urządzenia Android są obsługiwane (aparat potrzebuje wsparcia Wi-Fi, chociaż). Jeśli łączysz się przez port USB, urządzenie potrzebuje wsparcia hosta USB - Najnowsze urządzenia robić. Proszę zapoznać się z sekcją "Wyroby" na naszej stronie internetowej (https://dslrcontroller.com/devices.php) dla dalszych informacji.

Jeśli aparat obsługuje tylko USB, można zmodyfikować TL-MR3040 jest zapewnienie połączenia Wi-Fi (http://dslrcontroller.com/guide-wifi_mr3040.php)


Obsługiwane modele Canon EOS :

Nowsze aparaty, niż wymienione poniżej są zazwyczaj obsługiwane.

Pełne wsparcie:
- 1D Mark IV
- 1D X
- 1D X Mark II
- 5D Mark II
- 5D Mark III
- 5D Mark IV
- 5DS (R)
- 50D
- 500D
- 550D
- 6D
- 60D
- 600D
- 650D
- 7D
- 7D Mark II
- 70D
- 700D
- 750D
- 760D
- 80D
- 1100D
- 1200D
- 1300D
- 100D

Ograniczone wsparcie:
- 1D Mk III
- 1Ds MK III
- 30D
- 40D
- 400D
- 450D
- 1000D

Bez wsparcia:
- modele sprzed 2006
- Urządzenia EOS M lustra (praca w toku)


Daj nam znać, jakie urządzenia używasz z DSLR Controller!
Więcej informacji
4,1
Łącznie: 5 812
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

v1.06:
- Fixed crash when starting video playback with MX Player

v1.05:
Release notes: https://plus.google.com/+Chainfire/posts/duh4LAqcDMC

(c) 2017

Added:
- Night mode
- Notice for disabled shuttercounter (5D4+?)

Improved:
- High speed shooting handling
- Communication error notice

Fixed:
- Various 5D4 issues
- Level circle sometimes no longer drawn filled on some devices while recording
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać. Więcej informacji
Zaktualizowano
18 sierpnia 2017
Rozmiar
1 016k
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
1.06
Wymaga Androida
2.2 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Chainfire
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.