[root] StickMount

17.373
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Automatically mount and dismount USB sticks on various devices like the Galaxy Nexus, Nexus 7 and Nexus 10. The Nexus 4 is not supported - this is an issue with the device, not with StickMount !

!!! REQUIRES ROOT !!!

Various Nexus and "stock Android" devices do not automatically "mount" mass storage devices (such as USB sticks). StickMount has been made to solve this problem, and give you access to the files on your USB connected storage from all your apps.

StickMount is known to work on many devices, but is built *only* with *Nexus* devices in mind.

Once StickMount is installed and you connect a USB stick with a "USB host / OTG cable", the device will show you a popup if you want to open StickMount. It is advised to tell the device that you want to do this by default.

If you have just installed StickMount and you already had a USB stick connected, you must manually launch the program, or disconnect/reconnect the USB stick for StickMount to start working.

Mass storage devices are mounted to "/sdcard/usbStorage/xxxx/".

----- (Pro) Kill apps preventing unmount -----

Sometimes an app has a file in use located on the USB device, and won't let go of it. This can prevent StickMount from unmounting the USB device. It will seem like the device stays connected (this is harmless). StickMount Pro provides an option that attempts to kill (terminate) all the apps that are preventing the unmount from succeeding.

----- (Pro) Media scan -----

StickMount Pro supports triggering the media scanner on each (un)mount action. This will automatically make the files on your USB device available in apps like Gallery and Music. Please note that the media scanner is not a visible process on all Android devices - it might actually work silently in the background without any visual cues. It may take a minute for your files to show up, so don't panic if they don't show immediately.

Even if you have this option enabled, you can prevent folders from being scanned by placing an empty file called ".nomedia" in that folder. If you put it in the root of the USB device, the entire device will not be scanned.

----- (Pro) Mount as partition label -----

Instead of using the block device name for the partition, use the partition label as mount name, falling back to uuid or block device name if the label is unavailable.

----- (Pro) Create symbolic links -----

Create symbolic links in /mnt and /storage to the actual mounts in /sdcard/usbStorage/

----- Filesystem support -----

The filesystems supported depends on your device firmware. On most devices, at least vfat/fat/fat32 and ext2/3/4 are supported. On the latest Android versions, ntfs is also supported in read-only mode. Some devices also support exfat out the box, but most do not.

StickMount can utilize the "ntfs-3g" and "mount.exfat-fuse" binaries to add support for ntfs (untested) and exfat, but these are not included. If you place the "ntfs-3g" or "mount.exfat-fuse" files in the root of your internal storage ( /sdcard ), StickMount will automatically use them.

You can find the needed files here:
ntfs-3g: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1145436&stc=1&d=1340293802
mount.exfat-fuse: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=806200&d=1323109372

----- Troubleshooting -----

For some users, the app appears not to work, while in fact it is the device itself or the cable not working. One OTG cable is not the other OTG cable. If you have a USB stick with a light on it, it should light up when you connect it to the Galaxy Nexus using your OTG cable. If it does not, either your cable or your Nexus is faulty. 99 out of 100 times it is going to be your cable. That the cable works fine with another device does not mean anything! Cables known to work on a one devices may not work on another device.

SD card unmounting: If your SD card unmounts when unmounting a USB device, you have a bug in your kernel. This is *not* a bug in StickMount !
Automatisch monteren en demonteren USB-sticks op verschillende apparaten zoals de Galaxy Nexus, Nexus 7 en Nexus 10 De Nexus 4 wordt niet ondersteund -. Dit is een probleem met het apparaat, niet met STICKmount!

! VEREIST WORTEL!

Diverse Nexus en "stock Android" apparaten niet automatisch "mount" mass storage apparaten (zoals USB-sticks). STICKmount is gedaan om dit probleem op te lossen, en geven u toegang tot de bestanden op uw USB aangesloten opslag van al je apps.

STICKmount is bekend om te werken aan een groot aantal apparaten, maar is gebouwd * alleen * met * Nexus * apparaten in het achterhoofd.

Zodra STICKmount is geïnstalleerd en u een USB-stick aansluiten met een "USB host / OTG-kabel", zal het apparaat u een popup als je wilt STICKmount openen. Het is aangeraden om het apparaat dat u wilt dit doen door standaard vertellen.

Als je net hebt geïnstalleerd STICKmount en je hebt al een USB-stick aangesloten had, moet u het programma handmatig starten, of disconnect / sluit u de USB-stick voor STICKmount te gaan werken.

Apparaten voor massaopslag zijn gemonteerd op "/ sdcard / usbstorage / xxxx /".

----- (Pro) Dood apps voorkomen ontkoppelen -----

Soms wordt een app heeft een bestand in gebruik is op het USB-apparaat, en laat je niet los van. Dit kan voorkomen dat STICKmount uit ontkoppelen het USB-apparaat. Het zal lijken alsof het apparaat blijft aangesloten (dit is onschadelijk). STICKmount Pro biedt een optie die probeert te doden (beëindigen) alle apps die verhinderen het ontkoppelen van slagen.

----- (Pro) Media scan -----

STICKmount Pro ondersteunt het activeren van de media scanner op elk (on) monteren actie. Dit zal automatisch de bestanden op uw USB-apparaat met de toepassingen, zoals Galerij en Muziek. Houd er rekening mee dat de media scanner is geen zichtbaar proces op alle Android-apparaten - het zou eigenlijk stilletjes op de achtergrond werken, zonder enige visuele cues. Het kan een minuut voor uw bestanden om te laten zien, dus geen paniek als ze niet meteen zien.

Zelfs als u deze optie is ingeschakeld, kunt u mappen voorkomen wordt gescand door het plaatsen van een leeg bestand genaamd ". Nomedia" in die map. Als je het in de root van de USB-apparaat, zal de gehele inrichting niet worden gescand.

----- (Pro) Mount als partitielabel -----

In plaats van het gebruik van het blok apparaat naam voor de partitie, gebruik maken van de partitie label als mount naam, terug te vallen naar uuid of blokkeren naam van het apparaat als het label is niet beschikbaar.

----- (Pro) Maak symbolische links -----

Maak symbolische links in / mnt en / opslag aan de werkelijke mounts in / sdcard / usbstorage /

----- Filesystem support -----

De ondersteunde bestandssystemen is afhankelijk van uw apparaat firmware. Op de meeste apparaten tenminste vfat/fat/fat32 en EXT2/3/4 ondersteund. Op de nieuwste versies van Android, is ntfs ook ondersteund in alleen-lezen modus. Sommige apparaten exFAT ondersteunt ook uit de doos, maar de meeste niet.

STICKmount kan de "ntfs-3g" en "mount.exfat-fuse" binaries gebruiken om ondersteuning voor ntfs (niet getest) en exFAT toevoegen, maar deze zijn niet inbegrepen. Als u de "ntfs-3g" of "mount.exfat-fuse" bestanden in de root van je interne opslag (/ sdcard), zal STICKmount ze automatisch gebruiken.

U kunt de benodigde bestanden vindt u hier:
ntfs-3g: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1145436&stc=1&d=1340293802
mount.exfat-zekering: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=806200&d=1323109372

----- Problemen -----

Voor sommige gebruikers, verschijnt de app niet te werken, terwijl het in feite is het apparaat zelf of de kabel niet werkt. Een OTG-kabel is niet de andere OTG-kabel. Als u een USB-stick met een licht op het, moet het licht op wanneer u deze aansluit op de Galaxy Nexus met uw OTG-kabel. Als dit niet gebeurt, ofwel uw kabel of uw Nexus is defect. 99 van de 100 keer het gaat om uw kabel zijn. Dat de kabel werkt prima met een ander apparaat betekent niets! Kabels bekend te werken aan een one-apparaten niet werken op een ander apparaat.

SD-kaart ontkoppelen: Als je SD-kaart Unmount wanneer ontkoppelen van een USB-apparaat, heb je een bug in de kernel. Dit is * niet * een bug in STICKmount!
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,0
17.373 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

- (C) 2017
- Handle HTTP redirects when downloading additional tools
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
18 januari 2017
Grootte
88k
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
3.50
Android vereist
4.0 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
Chainfire
Distributieovereenkomst
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.