Invasive Alien Species Europe

Per a tots els públics
17
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

This app is developed by the Joint Research Centre, the in-house science service of the European Commission. Its aim is to enable the general public (amateurs and professionals) to receive and share information about Invasive Alien Species (IAS) in Europe.
Specifically, the app’s purposes are:
1) to allow recording invasive species occurrences by using citizen phones’ GPS system and phones’ cameras;
2) to provide information about a selected number of IAS (pictures, short description, addition useful information);
3) to foster citizens’ awareness about the problems caused by IAS in Europe and actively getting the public involved in the management of IAS.

This app includes a preliminary selection of IAS of European priority. More species are expected to be added in subsequent releases of the app, following the progress of the European policy on IAS. The app is available in English, German and Italian languages. You can choose the language from the icon on the top right corner of the main menu screen.

Alien Species are increasing worldwide and are currently present in almost every ecosystem type on Earth. They belong to all major taxonomic groups, including viruses, fungi, algae, mosses, ferns, higher plants, invertebrates, fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. In some cases they have become invasive, affecting native biota. Invasive alien species can transform the structure and species composition of ecosystems by repressing or excluding native species, either directly by predation, competing with them for resources, or indirectly by modifying habitats. The effects to human health include the spread of diseases and allergens, while to the economy there can be damage to agriculture and infrastructure.
It is estimated that 10-15 % of the alien species identified in Europe are invasive, causing environmental, economic and/or social damage.

Recognising the increasingly serious problem of IAS in Europe, the European Commission has recently published a dedicated Regulation on Invasive Alien Species (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_317_R_0003). Implementation of this Regulation will be supported by an information system developed by the JRC (http://easin.jrc.ec.europa.eu/about).

This app is developed as part of the MYGEOSS project http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/mygeoss , which has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program. The project aims at developing smart Internet applications to inform and engage European citizens about the changes affecting their environment, and extend the pool of open source software and open data available to the global community through the Global Earth Observation System of Systems (http://earthobservations.org/index.php).
Aquesta aplicació és desenvolupada pel Centre Comú d'Investigació, el servei de la ciència al local de la Comissió Europea. El seu objectiu és permetre que el públic en general (aficionats i professionals) per rebre i compartir informació sobre les espècies exòtiques invasores (IAS) a Europa.
Específicament, els propòsits de l'aplicació són:
1) per permetre la gravació de les ocurrències d'espècies invasores mitjançant l'ús de sistema de GPS i els telèfons dels telèfons dels ciutadans càmeres;
2) per proporcionar informació sobre un nombre seleccionat de la NIC (imatges, una descripció breu, a més informació útil);
3) fomentar la sensibilització dels ciutadans sobre els problemes causats per la NIC a Europa i aconseguir activament el públic involucrat en la gestió de la NIC.

Aquesta aplicació inclou una selecció prèvia de la NIC de la prioritat europea. S'espera que s'afegiran a les versions posteriors de l'aplicació, seguint el progrés de la política europea de la NIC més espècies. L'aplicació està disponible en anglès, alemany i italià. Vostè pot triar l'idioma en la icona a la part superior dreta de la pantalla del menú principal.

Espècies exòtiques estan augmentant a tot el món i actualment estan presents en gairebé tots els tipus d'ecosistemes a la Terra. Pertanyen a tots els principals grups taxonòmics, incloent virus, fongs, algues, molses, falgueres, plantes superiors, invertebrats, peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers. En alguns casos s'han convertit en invasores, afectant la biota nativa. Les espècies exòtiques invasores poden transformar l'estructura i composició de les espècies dels ecosistemes mitjançant la repressió o exclusió d'espècies natives, ja sigui directament per la depredació, que competeixen amb ells pels recursos, o indirectament mitjançant la modificació dels hàbitats. Els efectes per a la salut humana inclouen la propagació de malalties i al·lèrgens, mentre que l'economia no pot haver danys a l'agricultura i la infraestructura.
S'estima que el 10-15% de les espècies exòtiques identificades a Europa són invasores, causant danys al medi ambient, econòmica i / o social.

Reconeixent la cada vegada més greu problema de les EEI a Europa, la Comissió Europea ha publicat recentment un reglament específic sobre espècies exòtiques invasores (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_317_R_0003 ). L'aplicació d'aquest Reglament serà recolzat per un sistema d'informació desenvolupat pel CCI (http://easin.jrc.ec.europa.eu/about).

Aquesta aplicació s'ha desenvolupat com a part del projecte MYGEOSS http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/mygeoss, que ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea. El projecte té com a objectiu el desenvolupament d'aplicacions intel·ligents d'Internet per informar i involucrar els ciutadans europeus sobre els canvis que afecten al seu entorn, i estendre la piscina del programari de codi obert i les dades obertes a disposició de la comunitat mundial a través del Sistema d'Observació Global de la Terra de Sistemes (http: // earthobservations.org/index.php).
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,3
17 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Bug fixes.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
9 de juliol de 2019
Mida
11M
Instal·lacions
1.000+
Versió actual
2.2.0
Requereix Android
4.4 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Oferta per
European Union
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.