Invasive Alien Species Europe

5K+
Downloads
Inhoudsbeoordeling
Iedereen
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding

Over deze app

Deze app is ontwikkeld door het Joint Research Centre, de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie. Het doel is om het grote publiek (amateurs en professionals) in staat te stellen informatie over invasieve uitheemse soorten (IAS) in Europa te ontvangen en te delen. De doelen van de app zijn in het bijzonder:
1) het mogelijk maken om het voorkomen van invasieve soorten vast te leggen door gebruik te maken van het GPS-systeem van burgertelefoons en de camera's van telefoons;
2) het verstrekken van informatie over een geselecteerd aantal IAS (foto's, korte beschrijving, toevoeging nuttige informatie);
3) het bewust maken van de burgers over de problemen die door IAS in Europa worden veroorzaakt en het actief betrekken van het publiek bij het beheer van IAS.
Deze app bevat een voorlopige selectie van IAS van Europese prioriteit. Naar verwachting zullen er in volgende releases van de app meer soorten worden toegevoegd, in navolging van de voortgang van het Europese beleid inzake IAS.
Buitenaardse soorten nemen wereldwijd toe en zijn momenteel aanwezig in bijna elk ecosysteemtype op aarde. Ze behoren tot alle belangrijke taxonomische groepen, waaronder virussen, schimmels, algen, mossen, varens, hogere planten, ongewervelde dieren, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. In sommige gevallen zijn ze invasief geworden en hebben ze de inheemse biota aangetast. Invasieve uitheemse soorten kunnen de structuur en soortensamenstelling van ecosystemen veranderen door inheemse soorten te onderdrukken of uit te sluiten, hetzij rechtstreeks door predatie, met hen te concurreren om hulpbronnen, hetzij indirect door habitats te wijzigen. De gevolgen voor de menselijke gezondheid zijn onder meer de verspreiding van ziekten en allergenen, terwijl er voor de economie schade kan ontstaan ​​aan landbouw en infrastructuur.
Geschat wordt dat 10-15% van de in Europa geïdentificeerde uitheemse soorten invasief is en milieu-, economische en/of sociale schade aanricht.
De Europese Commissie erkent het steeds ernstiger wordende probleem van IAS in Europa en heeft onlangs een speciale verordening over invasieve uitheemse soorten gepubliceerd (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_317_R_0003 ). De uitvoering van deze verordening zal worden ondersteund door een door het GCO ontwikkeld informatiesysteem (http://easin.jrc.ec.europa.eu/about).
Deze app is ontwikkeld als onderdeel van het MYGEOSS-project, dat financiering heeft ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het project heeft tot doel slimme internettoepassingen te ontwikkelen om Europese burgers te informeren en te betrekken bij de veranderingen die van invloed zijn op hun omgeving, en de pool van open source software en open data die beschikbaar is voor de wereldgemeenschap uit te breiden via het Global Earth Observation System of Systems (http:// earthobservations.org/index.php).
Geüpdatet op
17 jan 2022

Veiligheid van gegevens

Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de manier waarop ontwikkelaars je gegevens verzamelen en delen. Procedures voor gegevensprivacy en beveiliging kunnen variëren op basis van je gebruik, regio en leeftijd. De ontwikkelaar heeft deze informatie aangeleverd en kan die in de loop van de tijd updaten.
Geen gegevens gedeeld met derden
Meer informatie over hoe ontwikkelaars aangeven welke gegevens ze delen
Deze app kan deze typen gegevens verzamelen
Locatie, Persoonlijke informatie en 2 andere
Gegevens worden tijdens de overdracht versleuteld
Je kunt de gegevens laten verwijderen

Wat is er nieuw

Bug fixing