Invasive Alien Species Europe

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

This app is developed by the Joint Research Centre, the in-house science service of the European Commission. Its aim is to enable the general public (amateurs and professionals) to receive and share information about Invasive Alien Species (IAS) in Europe. Specifically, the app’s purposes are:
1) to allow recording invasive species occurrences by using citizen phones’ GPS system and phones’ cameras;
2) to provide information about a selected number of IAS (pictures, short description, addition useful information);
3) to foster citizens’ awareness about the problems caused by IAS in Europe and actively getting the public involved in the management of IAS.
This app includes a preliminary selection of IAS of European priority. More species are expected to be added in subsequent releases of the app., following the progress of the European policy on IAS.
Alien Species are increasing worldwide and are currently present in almost every ecosystem type on Earth. They belong to all major taxonomic groups, including viruses, fungi, algae, mosses, ferns, higher plants, invertebrates, fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. In some cases they have become invasive, affecting native biota. Invasive alien species can transform the structure and species composition of ecosystems by repressing or excluding native species, either directly by predation, competing with them for resources, or indirectly by modifying habitats. The effects to human health include the spread of diseases and allergens, while to the economy there can be damage to agriculture and infrastructure.
It is estimated that 10-15 % of the alien species identified in Europe are invasive, causing environmental, economic and/or social damage.
Recognising the increasingly serious problem of IAS in Europe, the European Commission has recently published a dedicated Regulation on Invasive Alien Species (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_317_R_0003). Implementation of this Regulation will be supported by an information system developed by the JRC (http://easin.jrc.ec.europa.eu/about).
This app is developed as part of the MYGEOSS project http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/mygeoss , which has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program. The project aims at developing smart Internet applications to inform and engage European citizens about the changes affecting their environment, and extend the pool of open source software and open data available to the global community through the Global Earth Observation System of Systems (http://earthobservations.org/index.php).
Deze app is ontwikkeld door het Joint Research Centre, de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie. Het doel is om het grote publiek (amateurs en professionals) in staat te stellen informatie over Invasive Alien Species (IAS) in Europa te ontvangen en te delen. De doeleinden van de app zijn met name:
1) om het opnemen van invasieve soorten voorvallen mogelijk te maken met behulp van het GPS-systeem van burgertelefoons en camera's van telefoons;
2) om informatie te verstrekken over een geselecteerd aantal IAS (afbeeldingen, korte beschrijving, aanvullende nuttige informatie);
3) het bewustzijn van de burgers over de problemen veroorzaakt door IAS in Europa te vergroten en het publiek actief te betrekken bij het beheer van IAS.
Deze app bevat een voorlopige selectie van IAS met Europese prioriteit. Naar verwachting zullen in de volgende releases van de app meer soorten worden toegevoegd, als gevolg van de voortgang van het Europese IAS-beleid.
Uitheemse soorten groeien wereldwijd en zijn momenteel aanwezig in bijna elk ecosysteemtype op aarde. Ze behoren tot alle belangrijke taxonomische groepen, waaronder virussen, schimmels, algen, mossen, varens, hogere planten, ongewervelde dieren, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. In sommige gevallen zijn ze invasief geworden en beïnvloeden ze inheemse biota. Invasieve uitheemse soorten kunnen de structuur en soortensamenstelling van ecosystemen transformeren door inheemse soorten te onderdrukken of uit te sluiten, hetzij rechtstreeks door predatie, met hen te concurreren om hulpbronnen, of indirect door habitats te wijzigen. De effecten op de menselijke gezondheid omvatten de verspreiding van ziekten en allergenen, terwijl de economie schade kan toebrengen aan landbouw en infrastructuur.
Naar schatting 10-15% van de in Europa geïdentificeerde uitheemse soorten zijn invasief en veroorzaken ecologische, economische en / of sociale schade.
De Europese Commissie erkent het steeds ernstiger probleem van IAS in Europa en heeft onlangs een speciale verordening betreffende invasieve uitheemse soorten gepubliceerd (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_317_R_0003 ). De uitvoering van deze verordening wordt ondersteund door een informatiesysteem dat is ontwikkeld door het GCO (http://easin.jrc.ec.europa.eu/about).
Deze app is ontwikkeld als onderdeel van het MYGEOSS-project http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/mygeoss, dat financiering heeft ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het project beoogt de ontwikkeling van slimme internetapplicaties om Europese burgers te informeren en te betrekken bij de veranderingen die hun omgeving beïnvloeden, en om de pool van open source software en open gegevens voor de wereldwijde gemeenschap uit te breiden via het Global Earth Observation System of Systems (http: // earthobservations.org/index.php).
Meer informatie
Samenvouwen
4,0
28 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

Translation of the App in five languages: French, Hungarian, Portuguese, Serbian and Turkish; Added three local areas: Malta, Iberian Peninsula and Sava River Basin; Bug fixes
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
9 oktober 2020
Grootte
15M
Installaties
1.000+
Huidige versie
3.1.0
Android vereist
4.4 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
European Union
Distributieovereenkomst
Publications Office of the European Union 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg LUXEMBOURG
©2021 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.