Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Using the new GLS App as a parcel consigner or as a consignee, you can now create paperless mobile GLS parcel labels, order a parcel pickup at your door and pay your parcel online. Furthermore, parcel tracking and the GLS ParcelShop search with direct routing are included. In addition, you can use the GLS app to redirect your parcel at your convenience.

Send parcels:
- Create parcel labels as PDF or mobile parcel labels for parcel drop off in a GLS ParcelShop
- Request a parcel pickup at your door
- Price calculator for national or international dispatch
- Calculator for parcel size
- Payment via PayPal or credit card
- Cash payment for parcel drop off at a GLS ParcelShop

Where is my parcel?
- Scan the parcel barcode or enter the parcel number or track ID manually
- Indication of current parcel status including details

My parcels:
- Overview of all GLS parcels you have tracked, based on parcel number or track ID
- For registered users a synchronisation of ""My parcels” with GLS-ONE is available

ParcelShop search:
- Search for GLS ParcelShops
- Search for a specific GLS ParcelShop based on zip code or location
- Indication of the tracked GLS ParcelShops including routing
- Indication of detailed information about GLS ParcelShop

My account:
- For registered users the use of your GLS-ONE address book is available

Online redirection of your parcels:
- Redirection of your parcel after receiving an email information before first delivery attempt or after receiving a notification card (if your parcel is in a GLS depot)
Korzystając z nowej aplikacji GLS jako nadawcy paczki albo jako odbiorcy, można teraz tworzyć otoczenia elektronicznego etykiet działek mobile GLS, zamówić odbiór paczek w drzwi i płacić swoją przesyłkę w Internecie. Ponadto, śledzenia paczek oraz poszukiwanie GLS ParcelShop z bezpośrednim routingu są włączone. Ponadto, można korzystać z aplikacji GLS przekierować swoją paczkę w Twojej wygody.

Wyślij paczki:
- Tworzenie etykiet działek jako PDF lub komórkowy działek etykiety na działce zasnąć w GLS ParcelShop
- Prośba odbiór paczek w Twoim domu
- Kalkulator ceny dla krajowej lub międzynarodowej wysyłki
- Kalkulator wielkości działki
- Płatność za pośrednictwem PayPal lub kartą kredytową
- Płatność gotówką na działce zasnąć w GLS ParcelShop

Gdzie jest moja paczka?
- Skanowanie kodów kreskowych działki lub wpisać numer działki lub utwór ID manualnie
- Wskazanie aktualnego statusu paczki zawierające szczegółowe informacje

Moi działki:
- Przegląd wszystkich GLS paczki masz śledzone, w oparciu o numer działki lub identyfikator toru
- Dla zarejestrowanych użytkowników synchronizacja "" Moje paczki "z GLS-ONE jest dostępny

Wyszukiwarka ParcelShop:
- Szukaj GLS ParcelShops
- Wyszukiwanie konkretnej GLS ParcelShop podstawie kodu pocztowego lub lokalizacji
- Wskazanie gąsienicowych ParcelShops GLS tym routing
- Wskazanie szczegółowych informacji o GLS ParcelShop

Moje konto:
- Dla zarejestrowanych użytkowników wykorzystywanie swojej GLS-ONE książki adresowej jest dostępny

Online przekierowanie swoich działek:
- Przekierowanie swojej działki po otrzymaniu informacji e-mail przed pierwszym próby doręczenia lub po otrzymaniu karty zgłoszenia (jeśli działka jest w zajezdni GLS)
Więcej informacji
2,6
Łącznie: 2 774
5661
4312
3266
2249
11 286
Ładuję...

Nowości

The GLS App is regularly updated to provide new features and improve the usability. The new functionality "LiveTracking" was implemented. Parcels can be tracked live on a map at the day of delivery.
We thank you for using the GLS App and look forward to your feedback - also by e-mail mail@gls-one.de.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
21 grudnia 2017
Rozmiar
18M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
2.1.1
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
GLS IT Services GmbH
Programista
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG GLS Germany-Straße 1 - 7 DE-36286 Neuenstein
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.