Lily EduCenter

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Интерактивен учебния център „Лилия“ дава възможност за допълване на знанията придобити в училище, развива и подобрява уменията на децата да учат, обогатява свободното им време с интересни и иновативни занимания.

Целта на учебния център е да направи обучението интересно и полезно за децата чрез прилагане на интерактивни методи на обучения като се съчетава традиция и иновации.

За нас е важно да предоставим на децата провокираща и стимулираща среда за развитие, спрямо индивидуалните им потребности, за да откриват своите силни страни, да изграждат умения за самостоятелно учене и най-вече да разбират и оценяват знанията, които придобиват.

И съобразявайки се с интересите на съвременните деца и изискванията на дигиталния свят, в който живеят, центърът предоставя разнообразни мултимедийни средства, които правят учебния процес интересен и в същото време дават възможност на децата да развиват адекватни на времето знания и умения.

Вярваме, че с търпение, толерантност, подкрепа, уважение и много работа добрите резултати не закъсняват.

За кого е предназначено:
- за деца, които приемат знанието като ценност, а не като състезание;
- за любопитните;
- за тези, които искат да учат по различен начин;
- за тези, които искат да се научат да учат.

Каква е организацията:
- малки групи от 3 до 6 деца, според възрастта;
- индивидуална работа според личните потребности на детето;
- възможност за всекидневни индивидуални занимания в удобно време.
Updated on
Nov 15, 2018

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
This app may collect these data types
Personal info
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

Добавена е функционалност „Моето дете”, която дава възможност потребителя да получи информация за постиженията на ученик от Интерактивен учебен център „Лилия”.