Almedalen Just Nu

Everyone
11
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

2019 års officiella leverantör av Almedalsveckans program - Almedalen Just Nu

Region Gotland som är värd för Almedalsveckan hänvisar besökarna att söka information i Almedalen Just Nu appen. I appen finns den senaste informationen om veckans programpunkter.

Almedalen Just Nu är Almedalsveckans officiella app 2019. Den är framtagen i samråd med Region Gotland. Appen uppdateras ständigt och är ett hjälpmedel inför och under Almedalsveckan.

Här finns all information om veckans evenemang. Almedalen Just Nu är den enda app du behöver under Almedalsveckan.

I appen finns alla veckans programpunkter som blivit godkänd av Region Gotland. Under respektive evenemang finns det utökad beskrivning. Här finns information om vem som är arrangör och vilka som medverkar. Kontaktpersoner och kontaktuppgifter. Varje evenemang har startdatum och starttider och sluttider, information om placering med tillhörande karta samt en avståndsmätning från din fysiska placering.

Under varje programpunkt finns det symbolförklaringar som beskriver följande om programmet: miljödiplomering, om det finns teleslinga för personer med hörselnedsättning, syntolkning, teckenspråkstolkning, om programmet webbsänds, heta stolen, allergihänsyn, toalett tillgänglig för rullstol, entré och lokal tillgänglig för rullstol.

För att göra ditt besök smidigt finns det sökfunktioner över Almedalsveckan servicefunktioner, t .ex. närmaste WC, vattenstation, hjärtstartare, första hjälpen, träffpunkt Region Gotland, busshållplats, taxi, parkering etc.

I funktionen -Vad händer Just Nu? - får du en överblicksbild över vilka evenemang som börjar inom närtid med tids-och avståndsmarkering. Vad händer Just Nu? är en inspirationstjänst om du får tid över och vill få en överblick vad som är på gång i närområdet.

Visa favoriter. Här listas alla dina favoriter. Favoriter visas även på kartan. Synkronisera och dela dina favoriter genom din kalender.

Tipsfunktion under respektive programpunkt

Utvecklade sökfunktioner gör det lätt för dig att hitta det du söker. I fritextfältet finns det autocomplete-funktion för att undvika stavfel. Utöver fritext går det bra att söka från listade kriterier. Här finns det möjlighet att addera olika sökord som t.ex. evenemangstyp, plats, ämne, arrangör, tid, medverkare, etc.

För att underlätta sökningen finns det i år även möjlighet att söka på respektive programpunkts unika id-nummer. Id-numret är synkroniserat med den fysiska programtidningen och på Region Gotlands hemsida www.almedalsveckan.info

Appen fungerar offline.

Appen har VoiceOver-stöd.

Appen är tillgänglighetsgranskad.

Börja planera ditt Almedalsbesök redan nu. Fler uppdateringar är inplanerade inom kort.
2019's official supplier of Almedal Week's program - Almedalen Just Now

Region Gotland that hosts Almedal Week refers visitors to search for information in the Almedalen Just Now app. The app contains the latest information about the week's program items.

Almedalen Just Now is Almedalsveckan's official app 2019. It has been developed in consultation with Region Gotland. The app is constantly updated and is an aid for and during Almedal Week.

Here is all the information about the week's events. Almedalen Just Now is the only app you need during Almedal Week.

The app contains all the week's program items that have been approved by Region Gotland. During each event there is an extended description. Here is information about who is the organizer and who participates. Contacts and contact details. Each event has start date and start times and end times, information about location with associated map and a distance measurement from your physical location.

Under each program item, there are symbol explanations describing the following about the program: environmental diploma, if there is a telecoil for people with hearing loss, interpretation, sign language interpretation, if the program is webcast, hot chair, allergy consideration, toilet available for wheelchair, entrance and local accessible for wheelchair.

To make your visit easy, there are search functions over the Almedal Week service functions, t .ex. nearest WC, water station, starters, first aid, meeting point Region Gotland, bus stop, taxi, parking etc.

In the function -What happens right now? - you get an overview of which events begin in the near future with time and distance marking. What happens right now? is an inspiration service if you have time over and want to get an overview of what is going on in the immediate area.

Show Favorites. All your favorites are listed here. Favorites are also shown on the map. Synchronize and share your favorites through your calendar.

Tip function during each program item

Developed search features make it easy for you to find what you are looking for. In the free text field there is autocomplete function to avoid spelling errors. In addition to free text, it is good to search from listed criteria. Here you can add different keywords such as event type, place, topic, organizer, time, co-workers, etc.

In order to facilitate the search, this year there is also the opportunity to search on each program item's unique ID number. The ID number is synchronized with the physical program magazine and on Region Gotland's website www.almedalsveckan.info

The app works offline.

The app has VoiceOver support.

The app is accessed.

Start planning your Almedals visit right now. More updates are planned shortly.
Read more
Collapse
1.9
11 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

2019 års officiella leverantör av Almedalsveckans program - Almedalen Just Nu
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 11, 2019
Size
6.9M
Installs
5,000+
Current Version
1.6.0
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
NTM AB
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.