Almedalen Just Nu

Everyone
12
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

2020 års officiella leverantör av Almedalsveckans program - Almedalen Just Nu

Region Gotland som är värd för Almedalsveckan hänvisar besökarna att söka information i Almedalen Just Nu appen. I appen finns den senaste informationen om veckans programpunkter.

Almedalen Just Nu är Almedalsveckans officiella app 2020. Den är framtagen i samråd med Region Gotland. Appen uppdateras ständigt och är ett hjälpmedel inför och under Almedalsveckan.

Här finns all information om veckans evenemang. Almedalen Just Nu är den enda app du behöver under Almedalsveckan.

I appen finns alla veckans programpunkter som blivit godkänd av Region Gotland. Under respektive evenemang finns det utökad beskrivning. Här finns information om vem som är arrangör och vilka som medverkar. Kontaktpersoner och kontaktuppgifter. Varje evenemang har startdatum och starttider och sluttider, information om placering med tillhörande karta samt en avståndsmätning från din fysiska placering.

Under varje programpunkt finns det symbolförklaringar som beskriver följande om programmet: miljödiplomering, om det finns teleslinga för personer med hörselnedsättning, syntolkning, teckenspråkstolkning, om programmet webbsänds, heta stolen, allergihänsyn, toalett tillgänglig för rullstol, entré och lokal tillgänglig för rullstol.

För att göra ditt besök smidigt finns det sökfunktioner över Almedalsveckan servicefunktioner, t .ex. närmaste WC, vattenstation, hjärtstartare, första hjälpen, träffpunkt Region Gotland, busshållplats, taxi, parkering etc.

I funktionen -Vad händer Just Nu? - får du en överblicksbild över vilka evenemang som börjar inom närtid med tids-och avståndsmarkering. Vad händer Just Nu? är en inspirationstjänst om du får tid över och vill få en överblick vad som är på gång i närområdet.

Visa favoriter. Här listas alla dina favoriter. Favoriter visas även på kartan. Synkronisera och dela dina favoriter genom din kalender.

Tipsfunktion under respektive programpunkt

Utvecklade sökfunktioner gör det lätt för dig att hitta det du söker. I fritextfältet finns det autocomplete-funktion för att undvika stavfel. Utöver fritext går det bra att söka från listade kriterier. Här finns det möjlighet att addera olika sökord som t.ex. evenemangstyp, plats, ämne, arrangör, tid, medverkare, etc.

För att underlätta sökningen finns det i år även möjlighet att söka på respektive programpunkts unika id-nummer. Id-numret är synkroniserat med den fysiska programtidningen och på Region Gotlands hemsida www.almedalsveckan.info

Appen fungerar offline.

Appen har VoiceOver-stöd.

Appen är tillgänglighetsgranskad.

Börja planera ditt Almedalsbesök redan nu. Fler uppdateringar är inplanerade inom kort.
2020 official supplier of Almedals Week's program - Almedalen Just Now

The Gotland Region, which hosts the Almedals Week, directs visitors to search for information in the Almedalen Just Now app. The app contains the latest information about this week's program points.

Almedalen Right Now is Almedals Week's official app 2020. It was developed in consultation with the Gotland Region. The app is constantly updated and is an aid before and during the Almedals week.

Here is all the information about this week's events. Almedalen Right Now is the only app you need during Almedals Week.

The app contains all the week's program points that have been approved by Region Gotland. During each event there is an extended description. Here is information about who is the organizer and who is involved. Contacts and contact information. Each event has start date and start times and end times, location information with associated map and a distance measurement from your physical location.

Under each program point there are symbol explanations that describe the program: environmental diplomacy, if there is a telecommunications loop for people with hearing impairment, syntax interpretation, sign language interpretation, if the program is webcast, hot chair, allergy considerations, toilet accessible for wheelchairs, entrance and local accessible for wheelchairs.

To make your visit easy, there are search functions over the Almedals Week service functions, eg. nearest WC, water station, cardiac starter, first aid, meeting point Region Gotland, bus stop, taxi, parking etc.

In the function -What is happening right now? - you get an overview of what events start in the near future with time and distance marking. What is happening right now? is an inspiration service if you get time over and want to get an overview of what's going on in the immediate area.

View Favorites. Here is a list of all your favorites. Favorites also appear on the map. Sync and share your favorites through your calendar.

Tip function below the respective program point

Advanced search features make it easy for you to find what you are looking for. In the free text field there is autocomplete function to avoid spelling errors. In addition to free text, you can search from listed criteria. Here you can add different keywords such as event type, location, topic, organizer, time, employees, etc.

To facilitate the search, this year there is also the opportunity to search on the respective program point's unique ID number. The ID number is in sync with the physical program newspaper and on the Gotland Region website www.almedalsveckan.info

The app works offline.

The app has VoiceOver support.

The app is accessibility checked.

Start planning your Almedals visit already now. More updates are planned soon.
Read more
Collapse
2.2
12 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

2020 års officiella leverantör av Almedalsveckans program - Almedalen Just Nu
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 3, 2020
Size
9.6M
Installs
5,000+
Current Version
1.7.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
NTM AB
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.