Dopravná karta v mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Cestujte s aplikáciou Ubian a užívajte si pohodlie, ktoré vám prináša.
S Ubianom máte po ruke aktuálne cestovné poriadky, na svoju dopravnú kartu si môžete Dobiť kredit či Kúpiť časový lístok a navyše si pohodlne kupovať SMS lístky na vlak alebo MHD. Uvidíte zostatok na dopravnej karte, transakcie vykonané dopravnou kartou ako aj platnosť časového lístka, či električenky.

Novinka – v aplikácii Ubian si môžete aktivovať virtuálnu dopravnú kartu a platiť mobilom vo vozidlách zapojených dopravcov.

V aplikácii Ubian nájdete:
cestovné poriadky (cp) vlakov, autobusov, MHD
aktuálne meškanie spojov a polohy vozidiel na mape
odchody zo zvolenej zastávky alebo najbližšej zastávky v okolí
navigácia z/do adresy
obľúbené zastávky, trasy, linky
dobitie kreditu na dopravnú kartu
kúpu časového lístka, električenky na dopravnú kartu
transakcie vykonané dopravnou kartou
virtuálnu dopravnú kartu na platbu mobilom vo verejnej doprave
kúpu SMS lístka na vlak alebo MHD
WIDGET s odchodmi – nastavenie odchodovej tabule zo zvolenej zastávky
polohu bikesharing zastávok priamo na mape v mestách
vernostný program zelené kilometre za prejazdené cesty autobusom

Cestovné poriadky (CP):
Dajte Ubianu vedieť, kam cestujete a nájde vám najvhodnejie spoje. Či cestujete mestskou alebo prímestskou dopravou, autobusom alebo vlakom, Ubian pre vás vyberie najlepšie trasy aj s pešími prestupmi medzi zastávkami. Na Mape máte prehľad o svojej polohe, zastávkach na trase, ktorou plánujete cestovať i prestupovaní na ďalšie spoje. Jednoducho môžete sledovať online polohu vášho spoja a informácie o meškaní spojov. Navyše teraz na mape nájdete aj polohu bikesharingových staníc v Bratislave, Žiline, Trnave, Nitre, Košiciach, Poprade, Prievidzi, Moldave nad Bodvou a Trebišove.

Správa dopravnej karty:
Ubian slúži na nákup predplatných časových cestovných lístkov (PCL), dobíjanie kreditu na dopravnú kartu (Dobiť kredit) alebo kúpu dopravnej karty. Je to jednoduché, stačí si vytvoriť Ubian účet a pridať dopravnú kartu alebo preukaz študenta. V aplikácii uvidíte aj transakcie vykonané vašou dopravnou kartou.
Aktuálne môžete v Ubian eShope nakupovať cez týchto dopravcov: Dopravný podnik Bratislava, Dopravný podnik mesta Košice, Dopravný podnik mesta Prešov, Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Slovak Lines, SAD Žilina, SAD Trenčín, SAD Prievidza, SAD Dunajská Streda, SKAND Skalica, SAD Lučenec, eurobus, SAD Prešov, BUS Karpaty, ARRIVA Michalovce, ARRIVA Liorbus, ARRIVA Nové Zámky, ARRIVA Trnava.


Virtuálna dopravná karta:
Už nepotrebujete hotovosť ani plastovú dopravnú kartu, môžete platiť jednoducho a bezpečne mobilom vo verejnej doprave. Stačí si aktivovať virtuálnu dopravnú kartu v Ubiane a platíte za cestovné len mobilom.

Zelené kilometre:
Cestujte s aplikáciou Ubian a zistite koľko emisií ste ušetrili. Za každú cestu u vybraných dopravcov môžete zbierať Zelené kilometre a získate špeciálny status za pomoc našej prírode. Navyše zbierajte odznaky na základe zakúpených časových lístkov a dobitého kreditu na dopravnej karte.

SMS lístky:
SMS lístky si môžete zakúpiť na vlaky ZSSK alebo na mestskú hromadnú dopravu v týchto mestách: Dopravný podnik mesta Žilina (DPMŽ), Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP), Dopravný podnik mesta Banská Bystrica (MHD BB), Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), Dopravný podnik Bratislava (DPB), MHD Trnava, MHD Nitra.

Spolupracujeme s dopravcami:
ARRIVA Liorbus, ARRIVA Michalovce, ARRIVA Nitra, ARRIVA Nové Zámky, ARRIVA Trnava, Autobusová doprava Púchov, BUS KARPATY, Dopravný podnik mesta Žiliny, Dopravný podnik Bratislava, Dopravný podnik mesta Košice, Dopravný podnik mesta Prešov, Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, DZS–M.K. TRANS, eurobus, Leo Expres, RegioJet, SAD Dunajská Streda, SAD Humenné, SAD Lučenec, SAD Poprad, SAD Prešov, SAD Prievidza, SAD Trenčín, SAD Zvolen, SAD Žilina, Slovak Lines, Železničná spoločnosť Slovensko, SKAND Skalica.

Všetky dôležité informácie a podporovanú funkcionalitu nájdete na www.ubian.sk.
Travel with the Ubian app and enjoy the convenience it brings you.
With Ubian, you have up-to-date timetables at hand, you can top up your credit card or buy a time ticket, and you can also conveniently buy SMS tickets for the train or public transport. You will see the balance on the transport card, transactions made with the transport card as well as the validity of the time ticket or electric ticket.

New - in the Ubian application you can activate a virtual transport card and pay by mobile phone in the vehicles of the participating carriers.

In the Ubian app you will find:
timetables (cp) of trains, buses, public transport
current connection delays and vehicle locations on the map
departures from the selected stop or the nearest stop in the vicinity
navigation from / to address
favorite stops, routes, lines
top up credit on transport card
purchase of a time ticket, electric tickets for a transport card
transactions made with a transport card
virtual transport card for mobile payment in public transport
purchase of an SMS ticket for train or public transport
WIDGET with departures - setting of the departure board from the selected stop
location of bikesharing stops directly on the map in cities
loyalty program green kilometers for traveled by bus

Timetables (CP):
Let Ubian know where you are traveling and find the best connections. Whether you are traveling by public or suburban transport, bus or train, Ubian will choose the best routes for you, even with pedestrian transfers between stops. On the Map you have an overview of your location, stops on the route you plan to travel and transfer to other connections. You can easily track the online location of your connection and information about connection delays. In addition, now on the map you will also find the location of bikesharing stations in Bratislava, Žilina, Trnava, Nitra, Košice, Poprad, Prievidza, Moldava nad Bodvou and Trebišov.

Traffic card management:
Ubian is used to purchase subscription time tickets (PCL), top up your credit card (top up credit) or buy a transport card. It's easy, just create a Ubian account and add a shipping card or student card. In the application you will also see transactions made with your transport card.
You can currently shop in Ubian eShop through the following carriers: Transport Company Bratislava, Transport Company of Košice, Transport Company of Prešov, Transport Company of Považská Bystrica, Slovak Lines, USA Žilina, USA Trenčín, USA Prievidza, USA Dunajská Streda, SKAND Skalica, USA Lučenec, eurobus, SAD Prešov, BUS Carpathians, ARRIVA Michalovce, ARRIVA Liorbus, ARRIVA Nové Zámky, ARRIVA Trnava.


Virtual transport card:
You no longer need cash or a plastic transport card, you can pay easily and securely by mobile on public transport. All you have to do is activate a virtual transport card in Ubiane and you only pay for the fare by mobile phone.

Green kilometers:
Travel with the Ubian app and find out how much emissions you have saved. For each trip with selected carriers, you can collect Green Kilometers and gain special status for helping our nature. In addition, collect badges based on purchased time tickets and recharged credit on the transport card.

SMS tickets:
You can buy SMS tickets for ZSSK trains or for public transport in the following cities: Transport Company of the City of Žilina (DPMŽ), Transport Company of the City of Prešov (DPMP), Transport Company of the City of Banská Bystrica (MHD BB), Transport Company of the City of Košice (DPMK) , Transport company Bratislava (DPB), public transport Trnava, public transport Nitra.

We cooperate with carriers:
ARRIVA Liorbus, ARRIVA Michalovce, ARRIVA Nitra, ARRIVA Nové Zámky, ARRIVA Trnava, Bus transport Púchov, BUS KARPATY, Transport company of Žilina, Transport company Bratislava, Transport company of Košice, Transport company of Prešov, Transport company of Považská Bystrica, DZS– MK TRANS, eurobus, Leo Expres, RegioJet, SAD Dunajská Streda, SAD Humenné, SAD Lučenec, SAD Poprad, SAD Prešov, SAD Prievidza, SAD Trenčín, SAD Zvolen, SAD Žilina, Slovak Lines, Železničná spoločnosť Slovensko, SKAND Skalica.

All important information and supported functionality can be found at www.ubian.sk.
Read more
Collapse
4.7
2,044 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Ďakujeme, že používate apku UBIAN. Nová verzia prináša virtuálnu dopravnú kartu, ktorou môžete platiť mobilom vo verejnej doprave u vybraných dopravcov.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 29, 2021
Size
17M
Installs
100,000+
Current Version
2.9.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Interactive Elements
Shares Info, Digital Purchases
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
Developer
TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139 01001 Žilina Slovakia
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.