A Girl Adrift

Tất cả mọi người
134.492
Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

◆ Open World Growing Tap game: Drifting Girl!
◆ A fun tap-RPG-fishing game!
◆ The adventures of a Drifting Girl in the world that has been submerged in water!
◆ Cures insomnia in the beautiful sound of the sea

Home page
https://goo.gl/wDvnvn
https://www.facebook.com/daerisoft
https://twitter.com/daerisoft

■■■■■ Game Introduction ■■■■■
The survival of a girl who drifts around in a world that was submerged in water!
A new open world game by DAERISOFT, a popular Google Play game developer!

Let’s fish and explore in the world you have never seen before!

■■■■■ Game Features ■■■■■

■ First release of a college students’ development team, Team Tapas!
Please expect more contents to be updated!

■ Communication game where we communicate with users to make a fun game together!
- It’s true! - I could not believe it at first either!

■ A new game that drifts you into tomorrow!
- It’s true! - I started playing without thinking...-

■ A healing game that heals your mind with beautiful sound effects!
- Again, true! - It cured my 30 years of insomnia.-

■ A beautiful game where you can learn about amazing fish around the world!
- True, again! - I’ve never seen fish like these before. LOL.

Fishing? RPG? A fun-filled tap-RPG-fishing game!
Infinite collection!
Heal your heart with soft colors, graphics and sounds!

Every review you leave encourages us to make a better game. Thank you!
◆ Open World Trồng trò chơi Tap: Drifting Girl!
◆ Một niềm vui tap-RPG-cá trò chơi!
◆ Những cuộc phiêu lưu của một Drifting Cô gái trên thế giới đã được ngập trong nước!
◆ Hồi phục chứng mất ngủ trong âm thanh cảnh đẹp của biển

Trang chủ
https://goo.gl/wDvnvn
https://www.facebook.com/daerisoft
https://twitter.com/daerisoft

■■■■■ Game Giới thiệu ■■■■■
Sự tồn tại của một cô gái người dạt xung quanh trong một thế giới bị nhấn chìm trong nước!
Một trò chơi thế giới mở mới bằng cách DAERISOFT , Google phổ biến Chơi nhà phát triển trò chơi!

Hãy cá và khám phá trong thế giới bạn chưa bao giờ thấy trước đây!

■■■■■ Tính năng trò chơi ■■■■■

■ phát hành đầu tiên của nhóm phát triển một sinh viên đại học, Đội Tapas!
Vui lòng dự kiến ​​nội dung nhiều hơn để được cập nhật!

■ Truyền trò chơi mà chúng ta giao tiếp với người dùng thực hiện một trò chơi vui vẻ với nhau!
- Đúng rồi! - Tôi không thể tin nó ở đầu tiên trong hai!

■ Một trò chơi mới mà drifts bạn vào ngày mai!
- Đúng rồi! - Tôi bắt đầu chơi mà không nghĩ ...-

■ Một trò chơi chữa bệnh mà chữa lành tâm trí của bạn với các hiệu ứng âm thanh đẹp!
- Một lần nữa, sự thật! - Nó chữa khỏi của tôi 30 năm insomnia.-

■ Một trò chơi đẹp, nơi bạn có thể tìm hiểu về cá tuyệt vời trên thế giới!
- Đúng vậy, một lần nữa! - Tôi chưa bao giờ thấy con cá như thế này trước đây. LOL.

Đánh bắt cá? RPG? Một vui nhộn tap-RPG-cá trò chơi!
bộ sưu tập vô hạn!
Chữa lành trái tim của bạn với màu sắc nhẹ nhàng, đồ họa và âm thanh!

Mỗi xét bạn để lại khuyến khích chúng ta đưa ra một trò chơi tốt hơn. Cảm ơn bạn!
Đọc thêm

Đánh giá

4,7
Tổng 134.492
5107.941
419.629
34.616
2790
11.516
Đang tải...

Tính năng Mới

New Skin event.
bug fixes.
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
28 tháng 2, 2018
Kích thước
81M
Lượt cài đặt
1.000.000+
Phiên bản hiện tại
1.363
Cần có Android
4.0.3 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Mua hàng kỹ thuật số
Sản phẩm trong ứng dụng
0,99 US$ - 89,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
DAERISOFT
Nhà phát triển
서울특별시 금천구 가산동 벽산디지털밸리5차
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.