Flipboard - Latest News, Top Stories & Lifestyle

Pre všetkých od 10 rokov
1 328 251
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Discover quality content for all your interests - from personalized news, entertainment, tech and sports articles to trending lifestyle magazines. We'll deliver the latest headlines, events and entertainment stories to save you time, keep you informed and make sure you're always up-to-date with what's happening.

Trust our unique combination of professional editors and smart algorithms to customize and deliver must-read stories and undiscovered gems. Get the full perspective on the latest news - and share what you find. Our editors blend expert voices and curated sources, and even recommended stories they know you'll like, so you can sit back and flip through what matters most to you.

You can even customize your personalized newsstand: pick your passions and create a Smart Magazine for each topic feed. Are you interested in world news, events or tech developments? Want to read articles from national newspapers, discover sports podcasts, and skim the latest news? Looking to seize the zeitgeist from trending lifestyle stories? Flipboard has you covered.

Plus, you can create personal magazines: find articles you want to read later or you want to share, and use the "+" to flip them into your own magazines.

MAKE THE BEST USE OF YOUR TIME ON FLIPBOARD:

• Discover the latest news from The New York Times, National Geographic, Vanity Fair, and thousands more top newspapers and magazines, local, national or from around the world

• Create and customize your Smart Magazines: bundle together sources, people and even hashtags to get access to truly personalized news

• Customize your home feed: collate up to 9 of your favorite Smart Magazines together for quick access to the features you love

• Read The Daily Edition: keep up with the latest headlines and trending events in our daily roundup of important stories and personalized news articles

• Curate your perspective: collect stories around specific themes and add them to personal magazines


TOP PUBLISHERS ON FLIPBOARD:

Your favorite publishers and newspapers are included on Flipboard across these categories:

- News & Politics: discover the latest headlines in national and world news, with newspapers and publications like The New York Times, CNN, Politico, Axios
- Tech & Science: read the latest tech news with TechCrunch, trending science stories with Wired, and more
- Business & Entrepreneurship: get personalized news relevant to your interests from The Wall Street Journal, Bloomberg, Forbes
- Sports: national pastimes or world news, never miss key sporting events with ESPN, CBS Sports
- Entertainment: get world news, even for celebrities and entertainment with People, Rolling Stone, Variety
- Lifestyle & Wellness: explore emerging lifestyle trends with Brit + Co., Self, Women's Health
- Food & Cooking: get some serious food inspiration from Bon Appetit, Food & Wine, Serious Eats
- Travel: feed your wanderlust with National Geographic, Travel + Leisure, Lonely Planet, AFAR
- Home & Gardening: dream up your ideal home ELLE DECOR, House Beautiful
- Style: avant-garde or corporate with an edge... get sartorial inspiration from Vogue, Refinery29, W Magazine, GQ


And many more...


KEEP UP WITH FLIPBOARD:

For product updates and the latest headlines from our blog, including tips on how to use Flipboard and interviews with actors, writers, musicians, and more. Follow us on:
www.twitter.com/@flipboard
www.facebook.com/Flipboard
https://www.linkedin.com/company/flipboard-inc-

For videos on how to use Flipboard, visit https://about.flipboard.com/tutorials/.

We’d love to hear what you think about Flipboard. Reach out to our support team under Settings > Help & Feedback. For any other technical issues or questions, contact us at http://flip.it/support.
Objavte kvalitný obsah pre všetky vaše záujmy - od prispôsobených noviniek, zábavy, tech a športových článkov až po trendy trendy v časopisoch. Budeme prinášať najnovšie titulky, udalosti a zábavné príbehy, aby sme vám ušetrili čas, informovali vás a zabezpečili, že budete vždy informovaní o tom, čo sa deje.

Dôverujte našej jedinečnej kombinácii profesionálnych editorov a inteligentných algoritmov na prispôsobenie a dodanie nevyhnutných príbehov a neobjavených drahokamov. Získajte úplnú perspektívu najnovších správ - a zdieľajte to, čo nájdete. Naši redaktori kombinujú odborné hlasy a kurátorské zdroje, a dokonca aj odporúčané príbehy, o ktorých vedia, že sa vám budú páčiť, takže si môžete sadnúť a prehodiť to, na čom vám najviac záleží.

Môžete si dokonca prispôsobiť svoj osobný informačný stánok: vybrať si svoje vášne a vytvoriť Smart Magazine pre každú tému krmiva. Máte záujem o svetové novinky, udalosti alebo technický vývoj? Chcete čítať články z národných novín, objavovať športové podcasty a zbierať najnovšie správy? Hľadáte chytiť zoitgeist z trendových životných príbehov? Flipboard ste sa vzťahuje.

Okrem toho môžete vytvárať osobné časopisy: nájsť články, ktoré chcete čítať neskôr, alebo chcete zdieľať, a pomocou tlačidla „+“ ich previesť do vlastných časopisov.

NAJLEPŠIE POUŽÍVANIE ČASU NA FLIPBOARDE:

• Objavte najnovšie správy od spoločnosti The New York Times, National Geographic, veľtrhu Vanity Fair a tisíce ďalších najlepších novín a časopisov, miestnych, národných alebo z celého sveta

• Vytvárajte a prispôsobujte svoje inteligentné časopisy : spájajte zdroje, ľudí a dokonca aj hašišy, aby ste získali prístup k skutočne personalizovaným správam

• Prispôsobte si svoj domáci zdroj : zostavte spolu až 9 z vašich obľúbených inteligentných časopisov pre rýchly prístup k funkciám, ktoré milujete

• Prečítajte si dennú verziu : držte krok s najnovšími titulkami a trendovými udalosťami v našom dennom prehľade dôležitých príbehov a personalizovaných novinových článkov

• Precizujte svoju perspektívu : zbierajte príbehy o konkrétnych témach a pridajte ich do osobných časopisov


TOP VYDAVATEĽOV NA FLIPBOARDE:

Vaši obľúbení vydavatelia a noviny sú zahrnuté na Flipboarde v týchto kategóriách:

- Správy a politika: objavujte najnovšie titulky v národných a svetových správach, s novinami a publikáciami ako The New York Times, CNN, Politico, Axios
- Tech & Science: Prečítajte si najnovšie technické novinky s TechCrunch, trendy vedecké príbehy s Wired, a ďalšie
- Podnikanie a podnikanie: získajte personalizované správy relevantné pre vaše záujmy z The Wall Street Journal, Bloomberg, Forbes
- Šport: národné zábavy alebo svetové novinky, nikdy nenechajte ujsť kľúčové športové podujatia s ESPN, CBS Sports
- Zábava: získajte novinky zo sveta, a to aj pre celebrity a zábavu s People, Rolling Stone, Variety
- Životný štýl & Wellness: preskúmať nové trendy v životnom štýle s Brit + Co., Self, zdravie žien
- Jedlo a varenie: získajte nejakú vážnu inšpiráciu z Bon Appetit, Food & Wine, Serious Eats
- Cestovanie: nakŕmte svoje putovanie s National Geographic, Travel + Leisure, Lonely Planet, AFAR
- Domov a záhrada: vysnívajte svoj ideálny domov ELLE DECOR, House Beautiful
- Štýl: avantgarda alebo korporácia s hranou ... získajte inšpiráciu od Vogue, Refinery29, W Magazine, GQ


A mnoho ďalších...


UCHOVÁVAŤ S FLIPBOARDOM:

Pre aktualizácie produktov a najnovšie titulky z nášho blogu, vrátane tipov, ako používať Flipboard a rozhovory s hercami, spisovateľmi, hudobníkmi a ďalšími. Sledujte nás na:
www.twitter.com/@flipboard
www.facebook.com/Flipboard
https://www.linkedin.com/company/flipboard-inc-

Videá o používaní Flipboard nájdete na stránke https://about.flipboard.com/tutorials/.

Radi by sme počuli, čo si o Flipboard myslíte. Oslovte náš tím podpory v časti Nastavenia> Pomoc a spätná väzba. V prípade akýchkoľvek iných technických otázok alebo otázok nás kontaktujte na adrese http://flip.it/support.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,4
Celkove 1 328 251
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

We know you come to us to stay up on the world and find stories on what you love, and sometimes we need to do some housekeeping to be sure you’re getting the best stuff. This is one of those times!

Feedback is always welcome. Please message us inside the app under Settings, Help & Feedback, or email support@flipboard.com with any issues or suggestions.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
24. júna 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
500 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých od 10 rokov
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov
Od predajcu
Flipboard
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.