Castbox: Free Podcast Player, Radio & Audio Books

Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Castbox is a Winner of Google Play Best App! (Best Daily Helper and Best Hidden Gem)
Castbox is an Android Excellence App!

★ 🌟 Nominee of Google Play Fan Favorite App
★ 🏆 Winner of “Most Entertaining App” from Best Apps by Google Play
★ 🎊 Winner of “Top Trending Apps” from Global Best App by Google Play
★ ☝️ Winner of the Best Music + Audio App by TabbyAwards


Castbox is an easy to use podcast player for podcast lovers, offering a super clean layout and easy to navigate interface. With a wide category of podcasts to choose from, you can stream or download your favorite podcasts anywhere, anytime for free.

Castbox offers continuous playback with customized playlists, one-button subscription options, and the ability to download episodes for offline listening. Our mission at Castbox is to make information accessible to everyone, anytime, anywhere.


Listen to top Podcasts from Around the World
- Subscribe to over 1 million podcast channels including top networks like NPR, Gimlet, BBC, Earwolf, HowStuffWorks, PRX, This American Life and CBC.
- Stream or download 95 MILLION+ episodes of podcasts, radio channels & audio books for FREE.
- Search or listen to your favorite podcasts in 70 different languages.
- Discover new and trending podcasts from 16 different categories.
- Cloud sync up your subscriptions and listen from any device anytime and anywhere.
- ChromeCast support! Use ChromeCast to cast your podcasts to your TV or speaker for a different listening experience.
- Amazon Echo support

Benefits for Podcasters
- Easily upload or record your audios via mobile or desktop device to create awesome podcasts.
- Use our advanced advertising algorithm to help you maximize and grow your target audience from listeners worldwide.
- No hosting fees: 100% FREE
- Unlimited storage with no audio uploading restrictions.

Castbox is perfect for variety of situations, and if you love to listen, learn, or be entertained, you can find the best time to do so.
- Listen to daily news updates from your favorite commentators as you drink your morning coffee.
- Flip to your favorite channel during your daily commute and listen on your way to work or school.
- Plug in while you are running, at the gym, or just walking your dog and make the most out of every minute.
- Stay entertained during your weekly chores and destroy the boredom of even the dullest routines.
- Unwind at the end of the day and relax before bed with a story or meditation to ensure a good night’s sleep.


Visit our website: www.castbox.fm
Like us on Facebook - https://www.facebook.com/castbox.fm
Follow us on Twitter - https://twitter.com/Castbox_FM
Contact us: contact@castbox.fm (for audience) / podcaster@castbox.fm (for podcasters)


Castbox is proud to present you all of the popular podcasts:
Call Her Daddy, Phil in the Blanks by Dr. Phil, Bill O'Reilly, S Town, BBC, Criminal, Dan Carlin's Hardcore History, ESPN Radio, Freakonomics Radio, My Favorite Murder, NPR, Radiolab, Revisionist History, Serial, Sex with Emily, Sleep with Me, Stuff You Should Know, Sword and Scale, TED Radio Hour, TEDTalks, The Dave Ramsey Show, The Joe Rogan Experience, The Nerdist, The Tim Ferriss Show,

Permissions required:
1. Microphone permissions will be required if you wish to record audio using your device using Castbox. 
2. Storage permissions will be required if you wish to: download files onto your device or SD card; save your audio recordings created with Castbox onto your device or SD card.
3. Bluetooth permissions will be required if you wish to connect Castbox to an exterior Bluetooth device such as wireless headphones or speakers.
4. Camera permissions will be required if you wish to: transfer ETH or BOX token with "My Wallet".
5. Photo/Video permissions will be required if you wish to: host your own channels, change your channel pictures; change your profile pictures.
Castbox je víťazom najlepšej aplikácie v službe Google Play! (Najlepší denný pomocník a najlepší skrytý klenot)
Castbox je App Excelencia pre Android

★ 🌟 Nominee obľúbenej aplikácie pre fanúšikov služby Google Play
★ 🏆 Víťaz "najzaujímavejšej aplikácie" od najlepších aplikácií v službe Google Play
★ 🎊 Víťaz "Najlepších trendov aplikácií" z aplikácie Global Best App od Google Play
★ ☝️ Víťaz najlepšej hudobnej + audio aplikácie od spoločnosti TabbyAwards


Castbox je ľahko použiteľný prehrávač podcastov pre milovníkov podcastov, ktorý ponúka super čisté rozloženie a ľahko ovládateľné rozhranie. So širokou kategóriou podcastov, z ktorých si môžete vybrať, môžete streamovať alebo sťahovať svoje obľúbené podcasty kdekoľvek, kedykoľvek zadarmo.

Funkcia Castbox ponúka nepretržité prehrávanie s prispôsobenými zoznammi skladieb, možnosťami odberu s jedným tlačidlom a možnosťou preberania epizód pre počúvanie v režime offline. Naším poslaním v spoločnosti Castbox je sprístupniť informácie všetkým, kedykoľvek a kdekoľvek.


Počúvajte najlepšie podcasty z celého sveta
- Prihláste sa na viac ako 1 milión podcastových kanálov vrátane špičkových sietí ako NPR, Gimlet, BBC, Earwolf, HowStuffWorks, PRX, tento americký život a CBC.
- Streamujte alebo sťahujte 95 MILIÓN + epizódy podcastov, rozhlasových kanálov a zvukových kníh ZDARMA.
- Vyhľadať alebo počúvať svoje obľúbené podcasty v 70 rôznych jazykoch.
- Objavte nové a trendové podcasty zo 16 rôznych kategórií.
- Cloud synchronizujte svoje odbery a počúvajte z akéhokoľvek zariadenia kedykoľvek a kdekoľvek.
- Podpora pre ChromeCast! Pomocou prehliadača ChromeCast môžete vysielať svoje podcasty do televízora alebo reproduktora s iným počtom počúvaní.
- Podpora Amazon Echo

Výhody pre Podcasters
- Jednoducho odovzdajte alebo zaznamenávajte svoje zvuky cez mobilné alebo stolné zariadenia a vytvárajte skvelé podcasty.
- Využite náš vyspelý reklamný algoritmus, ktorý vám pomôže maximalizovať a rozšíriť cieľové publikum od poslucháčov po celom svete.
- Žiadne poplatky za hosťovanie: 100% ZDARMA
- Neobmedzené ukladanie bez obmedzenia nahrávania zvuku.

Castbox je ideálny pre rôzne situácie, a ak máte radi počúvať, učiť sa alebo byť baviť, môžete nájsť ten najlepší čas na to.
- Počujte denné aktualizácie správ od svojich obľúbených komentátorov, keď pijete svoju rannú kávu.
- Prejdite na svoj obľúbený kanál počas každodenného dochádzania a počúvajte na ceste do školy alebo do školy.
- Pripojte sa, keď bežíte, v posilňovni, alebo len prechádzate svojim psom a vyťažte z každej minúty čo najviac.
- Zostaňte baví počas týždenných prác a zničte nudu dokonca aj najchudobnejších rutín.
- Oddýchnite si na konci dňa a oddýchnite si pred spaním s príbehom alebo meditáciou, aby ste zabezpečili dobrý spánok.


Navštívte našu webovú stránku: www.castbox.fm
Rovnako ako my na Facebooku - https://www.facebook.com/castbox.fm
Sledujte nás na Twitteri - https://twitter.com/Castbox_FM
Kontaktujte nás: contact@castbox.fm (pre publikum) / podcaster@castbox.fm (pre podcasters)


Castbox je hrdý na to, aby vám predstavil všetky populárne podcasty:
Zavolajte svojho otca, Phil na blanky Dr. Phil, Bill O'Reilly, S Town, BBC, kriminálny, Hardcore história Dan Carlina, ESPN rádio, Freakonomics Radio, Moja obľúbená vražda, NPR, Radiolab, Revisionist History, Serial, Sex s Emily, spať so mnou, Veci, ktorú by ste mali vedieť, meč a škála, TED Radio Hour, TEDTalks, The Dave Ramsey Show, The Joe Rogan Experience, The Nerdist, The Tim Ferriss Show,

Požadované oprávnenia:
1. Povolenia mikrofónu sa budú vyžadovať, ak chcete nahrávať zvuk pomocou vášho zariadenia pomocou aplikácie Castbox.
2. Povolenia na ukladanie sa budú vyžadovať, ak si želáte: sťahovať súbory do vášho zariadenia alebo SD karty; uložte zvukové nahrávky vytvorené pomocou aplikácie Castbox na zariadenie alebo kartu SD.
3. Povolenia Bluetooth sa budú vyžadovať, ak chcete pripojiť aplikáciu Castbox k externému zariadeniu Bluetooth, ako sú bezdrôtové slúchadlá alebo reproduktory.
4. Povolenia k fotoaparátu sa budú vyžadovať, ak chcete: preniesť token ETH alebo BOX pomocou položky "Moja peňaženka".
5. Povolenia na fotografie / video sa budú vyžadovať, ak si želáte: hosťovať svoje vlastné kanály, meniť obrázky v kanáloch; zmeniť svoje obrázky profilu.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,7
Celkove 118 023
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

1. [New] Added Sharing functionality for Instagram Stories.
2. Removed the voice notification of sleep timer.
3. Optimized the pause functionality when Bluetooth speaker is disconnected.
4. Fixed the Application Not Responding issue of Android O.
5. Fixed the issue that sometimes the front page won’t load anything.
6. Fixed the age counting issue where people’s age would appear one year older than they are.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
19. februára 2019
Veľkosť
33M
Inštalácie
5 000 000+
Aktuálna verzia
7.53.4-190207152
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých od 10 rokov
Interaktívne prvky
Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 99,99 USD za položku
Od predajcu
Castbox.FM - Radio & Podcast & AudioBook
Vývojár
Founder‘s Space, 450 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.