Castbox: Free Podcast Player, Radio & Audio Books

Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Castbox is a Google Play Best of 2017 Winner!
Castbox is the Android Excellence App of 2017!

★ 🌟 Nominee of Google Play Awards 2017: Standout Startup
★ 🏆 Winner of "Top Trending Apps" from Global Best 2016 by Google Play
★ 🎊 Winner of "Most Entertaining" from Best Apps 2016 by Google Play
★ ☝️ #1 of "Top podcast player apps, 50 best podcatchers" nominated by TCC


Castbox is an easy to use podcast player for podcast lovers, offering a super clean layout and easy to navigate interface. With a wide category of podcasts to choose from, you can stream or download your favorite podcasts anywhere, anytime for free.

Castbox offers continuous playback with customized playlists, one-button subscription options, and the ability to download episodes for offline listening. Our mission at Castbox is to make information accessible to everyone, anytime, anywhere.


Listen to top Podcasts from Around the World
- Subscribe to over 1 million podcast channels including top networks like NPR, Gimlet, BBC, Earwolf, HowStuffWorks, PRX, This American Life and CBC.
- Stream or download 50 MILLION+ episodes of podcasts, radio channels & audio books for FREE.
- Search or listen to your favorite podcasts in 70 different languages.
- Discover new and trending podcasts from 16 different categories.
- Cloud sync up your subscriptions and listen from any device anytime and anywhere.
- ChromeCast support! Use ChromeCast to cast your podcasts to your TV or speaker for a different listening experience.
- Amazon Echo support

Benefits for Podcasters
- Easily upload or record your audios via mobile or desktop device to create awesome podcasts.
- Use our advanced advertising algorithm to help you maximize and grow your target audience from listeners worldwide.
- No hosting fees: 100% FREE
- Unlimited storage with no audio uploading restrictions.

CastBox is perfect for variety of situations, and if you love to listen, learn, or be entertained, you can find the best time to do so.
- Listen to daily news updates from your favorite commentators as you drink your morning coffee.
- Flip to your favorite channel during your daily commute and listen on your way to work or school.
- Plug in while you are running, at the gym, or just walking your dog and make the most out of every minute.
- Stay entertained during your weekly chores and destroy the boredom of even the dullest routines.
- Unwind at the end of the day and relax before bed with a story or meditation to ensure a good night’s sleep.


Visit our website: www.castbox.fm
Like us on Facebook - https://www.facebook.com/castbox.fm
Follow us on Twitter - https://twitter.com/Castbox_FM
Contact us: contact@castbox.fm (for audience) / podcaster@castbox.fm (for podcasters)

Permissions required:
1. Microphone permissions will be required if you wish to record audio using your device using Castbox. 
2. Storage permissions will be required if you wish to: download files onto your device or SD card; save your audio recordings created with Castbox onto your device or SD card.
3. Bluetooth permissions will be required if you wish to connect Castbox to an exterior Bluetooth device such as wireless headphones or speakers.
4. Camera permissions will be required if you wish to: transfer ETH or BOX token with "My Wallet".
5. Photo/Video permissions will be required if you wish to: host your own channels, change your channel pictures; change your profile pictures.
Castbox je najlepšie z 2017 víťazov v službe Google Play
Castbox je aplikácia Android Excellence z roku 2017!

★ 🌟 Nominovaný v službe Google Play Awards 2017: Standout Startup
★ 🏆 Víťaz aplikácie "Top Trending Apps" od spoločnosti Global Best 2016 od spoločnosti Google Play
★ 🎊 Víťaz "najzaujímavejších" z najlepších aplikácií 2016 od spoločnosti Google Play
★ ☝️ # 1 "Top podcast player apps, 50 best podcatchers" nominovaných TCC


Castbox je ľahko použiteľný prehrávač podcastov pre milovníkov podcastov, ktorý ponúka super čisté rozloženie a ľahko ovládateľné rozhranie. So širokou kategóriou podcastov, z ktorých si môžete vybrať, môžete streamovať alebo sťahovať svoje obľúbené podcasty kdekoľvek a kedykoľvek zadarmo.

Castbox ponúka nepretržité prehrávanie s prispôsobenými zoznammi skladieb, možnosťami jedného odberu a možnosťou preberania epizód pre počúvanie v režime offline. Naším poslaním v spoločnosti Castbox je sprístupniť informácie všetkým, kedykoľvek a kdekoľvek.


Počúvajte najlepšie podcasty z celého sveta
- Prihláste sa na viac ako 1 milión podcast kanálov, vrátane špičkových sietí ako NPR, Gimlet, BBC, Earwolf, HowStuffWorks, PRX, Tento americký život a CBC.
- Streamujte alebo sťahujte 50 MIL. + Epizód podcastov, rozhlasových kanálov a zvukových kníh ZDARMA.
- Vyhľadať alebo počúvať svoje obľúbené podcasty v 70 rôznych jazykoch.
- Objavte nové a trendové podcasty zo 16 rôznych kategórií.
- Cloud synchronizujte svoje odbery a počúvajte z akéhokoľvek zariadenia kedykoľvek a kdekoľvek.
- Podpora pre ChromeCast! Pomocou aplikácie ChromeCast môžete vysielať svoje podcasty do televízora alebo reproduktora s iným počtom počúvaní.
- Podpora Amazon Echo

Výhody pre Podcasters
- Jednoducho odovzdajte alebo zaznamenávajte svoje zvuky prostredníctvom mobilného alebo stolného zariadenia a vytvárajte skvelé podcasty.
- Využite náš pokročilý reklamný algoritmus, ktorý vám pomôže maximalizovať a rozšíriť svoje cieľové publikum od poslucháčov po celom svete.
- Žiadne poplatky za hosťovanie: 100% ZADARMO
- Neobmedzené ukladanie bez obmedzenia nahrávania zvuku.

CastBox je ideálny pre rôzne situácie, a ak máte radi počúvať, učiť sa alebo byť baviť, môžete nájsť ten najlepší čas na to.
- Počujte denné aktualizácie správ od svojich obľúbených komentátorov, keď pijete svoju rannú kávu.
- Prejdite na svoj obľúbený kanál počas každodenného dochádzania a počúvajte na ceste do práce alebo do školy.
- Pripojte sa, keď bežíte, v posilňovni, alebo len prechádzate svojim psom a vyťažte z každej minúty čo najviac.
- Zostaňte baví počas týždenných prác a zničíte nudy dokonca aj najchudobnejších rutín.
- Oddýchnite si na konci dňa a odpočívajte si pred spaním s príbehom alebo meditáciou, aby ste si zabezpečili dobrý spánok.


Navštívte našu webovú stránku: www.castbox.fm
Rovnako ako my na Facebooku - https://www.facebook.com/castbox.fm
Sledujte nás na Twitteri - https://twitter.com/Castbox_FM
Kontaktujte nás: contact@castbox.fm (pre publikum) / podcaster@castbox.fm (pre podcasters)

Požadované oprávnenia:
1. Povolenia mikrofónu sa budú vyžadovať, ak chcete nahrávať zvuk pomocou zariadenia pomocou aplikácie Castbox.
2. Povolenia na ukladanie sa budú vyžadovať, ak si želáte: sťahovať súbory do vášho zariadenia alebo SD karty; uložte zvukové nahrávky vytvorené pomocou aplikácie Castbox na zariadenie alebo kartu SD.
3. Povolenia Bluetooth sa budú vyžadovať, ak chcete pripojiť Castbox k externému zariadeniu Bluetooth, ako sú bezdrôtové slúchadlá alebo reproduktory.
4. Povolenie fotoaparátu sa bude vyžadovať, ak chcete: preniesť ETH alebo BOX token s "Moja peňaženka".
5. Povolenia na fotografie / video sa budú vyžadovať, ak budete chcieť: hostiť vlastné kanály, zmeniť obrázky v kanáloch; zmeniť obrázky profilu.
Ďalšie informácie
4,7
Celkove 91 522
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

To make our app better for you, we make ongoing updates to improve your listening experience. Thank you for choosing Castbox.

1. Optimized UI.
2. Stability performance improvements and bug fixes.
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
22. októbra 2018
Veľkosť
15M
Inštalácie
5 000 000+
Aktuálna verzia
7.41.1-181017064
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých od 10 rokov
Interaktívne prvky
Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 49,99 USD za položku
Od predajcu
Castbox.FM - Radio & Podcast & AudioBook
Vývojár
Founder‘s Space, 450 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.