Podcast App: Free & Offline Podcasts by Player FM

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Podcast offline! Listen to podcasts clearly and without display ads.

We want you to have a distraction-free listening experience with no compromises on features. Enjoy an interface that is elegant, powerful, and free of display ads. Sync your play position across multiple devices, annotate episodes, organize into custom playlists and more!

Top 30 Best Android apps of 2017 - TheNextWeb

★★★★★ KEY FEATURES ★★★★★

🆓 Free forever – no ads (really!) Subscribe, download, and play to your heart's content. You get a fabulous ad-free app at no cost, including the companion web app. We offer this because we aim to make podcasts fun and accessible to everyone, so our business is selling *optional* premium plans, details below. While some upgrade promos are shown, there are *no* third-party ads, popups, animations etc.

📱💻 Sync across devices Manage the same podcasts on all your devices and our companion web app - login with Google. Podcasts subscribed on your phone will appear on your tablet and the web.

🚶 Offline listening Listen to podcasts offline when you're commuting and relaxing. No signal needed to stay entertained.

💾 Store downloads to a micro SD card Free up your phone storage.

📦 Podcast categories Organize your shows into genres and moods.

⏲️ Sleep timer Let the playback fall asleep when you do.

😚 Colors & dark themes Match your personal style and mood!

Tech enthusiast? Player FM integrates with many devices and platforms including Android Wear, Android Auto, Chromecast, TeslaUnread, TalkBack, Samsung Gear S notifications, LG Quick Circle™, Music Boss, Podchaser, Podlove Subscribe, Drivemode, RockScout and more!

★★★★★ PREMIUM FEATURES ★★★★★

Player FM Gold — Level up your daily podcast experience with cutting-edge features:

😍 Play on several devices Easily sync playlists, full play history & resume playback on any device, including the desktop web app!

😎 Playlists & bookmarks Organize with playlists and timestamped bookmarks tied to your cloud account.

😉 Space saver Squish up to 70% of the original size and download more shows!

$0.99/month

Player FM Pro — Podcast paradise. All the Gold features, plus the following:

😃 Backup Safeguard your favorite episodes even when they're deleted by the publisher, your playlist audio backs up automatically.

😋 Turbo Fetch Follow as many shows as you want and get updates early & often, as our cloud servers will closely monitor them.

😎 Personalized search Locate any episode with ease from your subscriptions and playlists, with full shownote search.

$3.99/month

Prices above are at annual billing rates. Local currencies may vary and local tax added in some regions.

Here's what the experts say:

Android Central: "Just looks amazing ... packed with useful features ... tell it what you're interested in and watch it work its magic"
LifeHacker: "Guides you to smart, interesting podcasts"
Tested: "Right from the start, I found the experience of using Player FM enjoyable"
All About Android: Winner, app arena
GigaOm: "Makes podcasts look cool again"

You'll love our human-powered catalogue 😍. News (documentaries, liberal and conservative politics, current affairs - BBC, CNN, MSNBC, Fox, The Guardian), comedy (Joe Rogan, Kevin Smith, Marc Maron), sports (football, basketball, hockey, fitness), education (history, psychology, science, facts & trivia), business (startups, trading, finance - Freakonomics, Slate Money, Tim Ferriss), technology (Google/Android, Apple, MS, programming - TWiT, TEDTalks, Reply All), self-improvement (productivity, romance, learning), storytelling (audio drama, radio plays, true crime, mystery), culture (music, movies), and more.

There you go! We hope you enjoy! ✌✌✌

Follow our updates and get in touch at:
• android@player.fm
• twitter.com/playerfm
• www.facebook.com/playerfm
• blog.player.fm
Podcast offline! Poslechněte podcasty jasně a bez grafických reklam.

Chceme, aby jste měli zážitek z poslechu bez rozptýlení bez kompromisů o funkcích. Využijte rozhraní, které je elegantní, výkonné a bez grafických reklam. Synchronizujte pozici přehrávání na více zařízeních, anotovat epizody, uspořádat do vlastních seznamů skladeb a další!

Top 30 nejlepších aplikací pro Android z roku 2017 - TheNextWeb

★★★★★ KEY FEATURES ★★★★★

🆓 Zdarma navždy - žádné reklamy (opravdu!) Odebírejte, stahujte a přehrávejte obsah svého srdce. Získáte skvělou bezplatnou bezplatnou aplikaci, včetně webové aplikace. Nabízíme to proto, že se snažíme, aby podcasty byly zábavné a přístupné všem, takže naše firma prodává * nepovinné * prémie, podrobnosti níže. Zatímco se zobrazují některé propagační verze, existují * ne * reklamy třetích stran, vyskakovací okna, animace atd.

📱💻 Synchronizace mezi zařízeními Spravujte stejné podcasty ve všech zařízeních a v naší partnerské webové aplikaci - přihlaste se pomocí služby Google. Podcasty registrované v telefonu se objeví v tabletu a na webu.

🚶 Poslech offline Poslouchejte podcasty offline, když jste dojíždějící a relaxaci. Žádný signál nepotřebuje zůstat bavit.

💾 Ukládání stahování na kartu micro SD Uvolněte úložiště telefonu.

📦 Kategorie podcastů Uspořádejte své přehlídky do žánrů a nálad.

⏲️ Časovač spánku Nechť přehrávání usne, když tak učiníte.

😚 Barvy a tmavé motivy Přizpůsobte svůj osobní styl a náladu!

Tech enthusiast? Přehrávač FM se integruje s mnoha zařízeními a platformami včetně Android Wear, Android Auto, Chromecast, TeslaUnread, TalkBack, Samsung Gear S, LG Quick Circle ™, Music Boss, Podchaser, Drivemode, RockScout a další!

★★★★★ PREMIUM FEATURES ★★★★★

Přehrávač FM Gold - Vyrovnejte své každodenní zkušenosti s podcasty s nejmodernějšími funkcemi:

😍 Přehrávání na několika zařízeních Snadno synchronizujte seznamy skladeb, plnou historii přehrávání a obnovte přehrávání na libovolném zařízení, včetně webové aplikace pro stolní počítače!

😎 Seznamy skladeb a záložek Uspořádat se seznamy videí a záložkami s časovým razítkem svázanými s vaším cloudovým účtem.

😉 Prostorový spořič Squish až 70% původní velikosti a stáhnout další show!

$ 0.99 / měsíc

Přehrávač FM Pro - Podcast raj. Všechny funkce Gold, plus následující:

😃 Zálohování Zabezpečte své oblíbené epizody i tehdy, když je vydavatel odstraní, automaticky se automaticky zálohuje váš seznam playlistů.

😋 Turbo Fetch Sledujte tolik přehlídek, kolik chcete, a získejte aktualizace brzy a často, protože jejich cloudové servery budou pozorně sledovat.

😎 Personalizované vyhledávání Snadno a jednoduše vyhledejte libovolnou epizodu z vašich odběrů a seznamů skladeb.

3,99 dolarů / měsíc

Výše uvedené ceny jsou při ročních fakturačních sazbách. Místní měny se mohou v některých regionech lišit a místních daní.

Zde je to, co odborníci říkají:

Android Central: "Jen vypadá úžasně ... plný užitečných funkcí ... řekněte, co vás zajímá a sledujte, jak funguje jeho magie"
LifeHacker: "vás vede k inteligentním, zajímavým podcastům"
Testováno: "Od samého začátku jsem našel zkušenost s použitím přehrávače FM příjemného"
Vše o Androidu: Vítěz, aréna aplikací
GigaOm: "Znovu vytvoří podcasty v pohodě"

Budete milovat náš lidský katalog 😍. Zprávy (dokumentární, liberální a konzervativní politika, aktuální záležitosti - BBC, CNN, MSNBC, Fox, The Guardian), komedie (Joe Rogan, Kevin Smith, Marc Maron) , technologie (Google / Android, Apple, MS, programování - TWiT, TEDTalks, odpověď na všechny), self-improvement (produktivita, romantika, učení), vyprávění (audio drama, rozhlasové hry, pravá kriminalita, tajemství), kultura (hudba, filmy) a další.

Tady máš! Doufáme, že se vám líbí! ✌✌✌

Postupujte podle našich aktualizací a kontaktujte:
• android@player.fm
• twitter.com/playerfm
• www.facebook.com/playerfm
• blog.player.fm
Další informace
Sbalit
4,6
Celkem 69 452
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Bug fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
13. prosince 2018
Velikost
21M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
4.2.0.164
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Produkty v aplikacích
1,49 US$–119,88 US$ za položku
Od vývojáře
Player FM Podcasts
Vývojář
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.