Football Manager 2019 Mobile

Dla wszystkich
14 705
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

The world's greatest players in your pocket…

Football Manager 2019 Mobile delivers a stunningly slick and realistic management experience, with the world’s most renowned football clubs awaiting your arrival.

Which one will be the first stepping stone in your trophy-laden career? There’s hundreds to choose from 56 leagues across 19 countries.

Will you pick a team blessed with talent or take on a project that needs to be rebuilt from the bottom up?

All of the world's greatest players are literally in your pocket. Buy and sell them wisely to build a squad of winners and use the new training module to make them better.

The tactics board is where a squad of players become a team. Will you choose tactics to fit your players or find the players to suit your system? Whichever you choose, you’ll find all the tools at your disposal…

When Match Day arrives, you’ll take your place in the top-down digital dugout and watch your starting XI cross the magical white line. As the action unfolds, it's your decisions that will make the difference.

New additions and upgrades elevates FM19 Mobile to new levels ensuring that the 2018/19 season will be one to remember:

BRAND NEW LEAGUES & LICENSES
Russia and China are two brand new destinations to try your luck abroad and the wonderkid-laden Bundesliga is fully licensed for the first time in the series history.

TRAIN TO GAIN
Monitor and drive the improvement of your players like never before with the new, customisable training system. Tighten-up the weak areas and elevate strengths into something truly special, with your staff providing constant updates on where things are going well, and where they could work better.

TRANSFER AND CONTRACT REVAMP
You’ll now negotiate with clubs and players in real-time for a more dynamic and faster experience. New clauses enable you to negotiate buy-back deals and minimum fee releases, while future real-life transfers are included for the first time.

SQUAD NUMBERING
Finally… you can now empower your players to make the shirts their own with the introduction of fully-customisable squad numbering.

TEAM KITS
For the first time in the series history you’ll see licensed kits peppered throughout the game – and you can even design your very own in the ‘My Club’ mode.

AND MUCH MORE BESIDES...
- Match enhancements – including goal replays and VAR
- Refreshed user interface
- Improved tactical scouting
- In-game editor improvements


Privacy Policy: https://www.sega.com/FM_Privacy_Policy_EN
EULA: https://www.sega.co.uk/fm19_eula_en

© Sports Interactive Limited 2018. Published by SEGA Publishing Europe Limited. Developed by Sports Interactive Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. Football Manager, the Football Manager logo, Sports Interactive and the Sports Interactive logo are either registered trademarks or trademarks of Sports Interactive Limited. All rights reserved. All other company names, brand names and logos are property of their respective owners.
Najwięksi gracze świata w kieszeni ...

Football Manager 2019 Mobile zapewnia oszałamiające i realistyczne wrażenia z zarządzania, z najbardziej znanymi klubami piłkarskimi na świecie czekającymi na Twoje przybycie.

Który z nich będzie pierwszym krokiem w karierze pełnego trofeów? Istnieją setki do wyboru spośród 56 lig w 19 krajach.

Czy wybierzesz zespół obdarzony talentem lub podejmie się projektu, który musi zostać odbudowany od podstaw?

Wszyscy najwięksi gracze świata są dosłownie w kieszeni. Kupuj i mądrze sprzedawaj, aby zbudować drużynę zwycięzców i wykorzystaj nowy moduł szkoleniowy, aby je ulepszyć.

Tablica taktyki to miejsce, w którym drużyna graczy staje się drużyną. Czy wybierzesz taktykę, która pasuje do twoich graczy lub znajdziesz graczy, którzy będą pasować do Twojego systemu? Niezależnie od tego, który wybierzesz, znajdziesz wszystkie dostępne narzędzia ...

Gdy nadejdzie Dzień Meczu, zajmiesz miejsce w odgórnym ziemianku cyfrowym i zobaczysz, jak zaczynający XI przekracza magiczną białą linię. Gdy akcja się rozwija, to twoje decyzje będą miały znaczenie.

Nowe dodatki i ulepszenia podnoszą FM19 Mobile do nowych poziomów, zapewniając, że sezon 2018/19 będzie pamiętał:

NOWE MARKI I LICENCJE
Rosja i Chiny to dwie zupełnie nowe destynacje, w których można spróbować szczęścia za granicą, a cudowna Bundesliga jest w pełni licencjonowana po raz pierwszy w historii serii.

POCIĄG DO ZYSKU
Monitoruj i ulepszaj swoich graczy, jak nigdy dotąd dzięki nowemu, dostosowywanemu systemowi treningowemu. Zaostrz słabe strony i podnieś siły do ​​czegoś naprawdę wyjątkowego, a twoi pracownicy będą stale aktualizować informacje o tym, gdzie wszystko idzie dobrze, i gdzie mogą pracować lepiej.

REVAMP PRZENIESIENIA I ZAMÓWIENIA
Będziesz teraz negocjować z klubami i graczami w czasie rzeczywistym, aby uzyskać bardziej dynamiczne i szybsze doświadczenia. Nowe klauzule umożliwiają negocjowanie transakcji z wykupem i wydawaniem minimalnych opłat, podczas gdy przyszłe transfery w czasie rzeczywistym są uwzględniane po raz pierwszy.

NUMEROWANIE SQUAD
Wreszcie… możesz teraz wzmocnić swoich graczy, aby koszuli stały się ich własnymi dzięki wprowadzeniu w pełni konfigurowalnej numeracji drużyn.

ZESPOŁY ZESPOŁOWE
Po raz pierwszy w historii serii zobaczysz licencjonowane zestawy w całej grze - możesz nawet zaprojektować własne w trybie „Mój klub”.

I WIĘCEJ BESIDES ...
- Udoskonalenia meczów - w tym powtórki bramek i VAR
- Odświeżony interfejs użytkownika
- Lepsze rozpoznanie taktyczne
- Udoskonalenia edytora w grze


Polityka prywatności: https://www.sega.com/FM_Privacy_Policy_EN
EULA: https://www.sega.co.uk/fm19_eula_en

© Sports Interactive Limited 2018. Opublikowane przez SEGA Publishing Europe Limited. Opracowany przez Sports Interactive Limited. SEGA i logo SEGA są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi SEGA Holdings Co., Ltd. lub jej spółek zależnych. SEGA jest zarejestrowana w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA. Football Manager, logo Football Manager, Sports Interactive i logo Sports Interactive są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Sports Interactive Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne nazwy firm, nazwy marek i logo są własnością ich właścicieli.
Więcej informacji
Zwiń
3,9
Łącznie: 14 705
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

10.2.3
Tweaked conditioning, training and happiness
Fixed some issues with transfers
Fixed a couple of crashes
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać, jeśli kupiono po 2 lipca 2016 r. Więcej informacji
Zaktualizowano
21 maja 2019
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-14,99 USD za element
Sprzedawca
SEGA
Deweloper
SEGA Networks Inc P.O. Box 2886 San Francisco CA 94126
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.