france.tv : la TV en direct et replay gratuitement

Obsahuje reklamy
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Francouzština (Francie)

Regardez tous vos programmes et émissions en replay, de nombreux extraits et avant-premières :

Séries & fictions : Plus belle la vie, Un si grand soleil, Caïn, Skam France, Candice Renoir, Amour gloire et beauté, Commissaire Magellan, Capitaine Marleau …

Actualités & société : les JT, la météo, C politique, C dans l’air, C à vous, le mag de la santé, allô docteurs ...

Documentaires et reportages : Thalassa, Une saison au Zoo, Echappées Belles, Des racines & des ailes, Rendez-vous en terre inconnue ...

Culture : Stupéfiant, Entrée libre, La vie secrète des chansons ...

Divertissements : Ça commence aujourd’hui, Affaire conclue, La maison France 5, Tout le monde veut prendre sa place, Questions pour un champion, Motus …

Enfants : Peppa Pig, Simon, Les Lapins Crétins, Angelo La débrouille …


Retrouvez en direct les chaînes :
● France 2
● France 3
● France 4
● France 5
● France Ô
● France info

En vous inscrivant, l’application france tv vous offre une expérience personnalisée grâce à "Mon Espace" :

● Reprendre vos vidéos en cours de lecture
● Mettre en favori vos programmes préférés
● Ajouter vos vidéos à regarder plus tard
● Bénéficiez des recommandations de vidéos basées sur ce que vous aimez

Par ailleurs, profitez sans inscription de votre expérience vidéo sur votre téléviseur en diffusant via Chromecast.

Les règles ne changent pas : vos données personnelles sont protégées et non vendues. Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les modifier ou les supprimer. La politique de confidentialité reste la même.

Pour vous satisfaire, la plateforme continuera d’évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et toujours plus de vidéos exclusives.

Nous avons besoin de vous, aidez-nous à améliorer cette application ! Envoyez-nous vos suggestions et signalez-nous les anomalies éventuelles en utilisant le formulaire de contact.

Avertissement : Cette application est gratuite hors coût d’abonnement à l’opérateur et hors surcoût éventuel facturé par l’opérateur pour le chargement et l’envoi des données. L’utilisation de cette application pouvant engendrer une consommation importante de données, notamment lors du visionnage de vidéos, France Télévisions vous recommande de vérifier auprès de votre opérateur mobile que vous disposez bien d’un abonnement adapté à cet usage. Pour des raisons de droits, certaines vidéos ne sont pas accessibles en dehors du territoire français. France Télévisions se réserve le droit de ne pas autoriser l’installation de cette application sur les terminaux sur lesquels la qualité de lecture de ses vidéos sera jugée insuffisante.
Sledujte všechny své programy a ve složce zobrazte , mnoho klipů a náhledů:

    Série a fikce : Nejkrásnější život, Takové skvělé slunce, Kain, Skam Francie, Candice Renoir, Láska a krása, komisař Magellan, kapitán Marleau ...

   ● Zprávy a společnost : novinky, počasí, politika C, C ve vzduchu, C vám, magie zdraví, alokační lékaři ...

   ● Dokumentární filmy a reportáže : Thalassa, Sezóna v Zoo, Krásné útěky, Kořeny a Křídla, Rendez-vous en terre inconnue ...

   ● Kultura : Úžasný, volný vstup, tajný život písní ...

   ● Zábava : Začíná dnes, Případ skončil, Dům Francie 5, Každý chce zaujmout své místo, Otázky pro šampióna, Motus ...

   ● Děti : Peppa Pig, Simon, The Raving Rabbids, Angelo Pozor ...


Najít živé kanály :
   ● Francie 2
   ● Francie 3
   ● Francie 4
   ● Francie 5
   ● Francie Ô
   ● Informace o Francii

Registrací aplikace france tv nabízí personalizovaný zážitek díky " My Space ":

   ● Během přehrávání obnovte videa
   ● Uložte si oblíbené programy
   ● Přidejte videa ke sledování později
   ● Získejte video doporučení na základě toho, co se vám líbí

Kromě toho si můžete vychutnat svůj zážitek z videa na televizoru bez registrace prostřednictvím zařízení Chromecast.

Pravidla se nemění: vaše osobní údaje jsou chráněny a nejsou prodávány. Data můžete kdykoli změnit, upravit nebo odstranit. Zásady ochrany osobních údajů zůstávají stejné.

Aby vás platforma uspokojila, bude i nadále vyvíjet integraci nových funkcí a vždy exkluzivnějších videí.

Potřebujeme vás, pomozte nám vylepšit tuto aplikaci! Pošlete nám své návrhy a nahlaste případné anomálie pomocí kontaktního formuláře.

Upozornění: Tato aplikace je bezplatná bez nákladů na předplatné operátora a případných dodatečných nákladů účtovaných operátorem za načtení a odeslání dat. Použití této aplikace může vést ke značné spotřebě dat, zejména při sledování videa, společnost France Télévisions doporučuje, abyste se u svého mobilního operátora zkontrolovali, zda máte předplatné upravené pro tento účel. Z důvodů práv nejsou některá videa dostupná mimo území Francie. France Télévisions si vyhrazuje právo nepovolit instalaci této aplikace na terminálech, na kterých bude kvalita čtení jejích videí považována za nedostatečnou.
Další informace
Sbalit
3,8
Celkem 26 702
5
4
3
2
1
Načítání

Další informace

Aktualizováno
18. července 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Od 13 let
Užívání tabáku, Jazyk
Od vývojáře
France Télévisions
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.