france.tv : la TV en direct et replay gratuitement

Contains Ads
Queres traducir a descrición ao galego (España) co Tradutor de Google?Volver traducir descrición ao francés (Francia)

france•tv vous propose un nouveau design afin d'accéder plus facilement et sans inscription à tous les programmes TV des chaînes France Télévisions. Allez c'est parti ! Téléchargez gratuitement l'application, et installez-vous confortablement dans votre canapé ou partout ailleurs !

Retrouvez en direct : les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, franceinfo, et chaque jour plus de 2 000 vidéos telles que : Plus belle la vie, C à vous, On n'est pas couché… disponibles gratuitement pendant 7 jours en replay.

L' application france•tv c'est :
• un espace dédié par programme pour retrouver tous les replays de votre programme TV préféré,
• des extraits disponibles plus de 30 jours pour découvrir ou revivre des moments inédits,
• une sélection de vidéos immanquables,
• des recommandations de vidéos basées sur ce que vous aimez,
• la possibilité de diffuser votre programme TV sur votre television avec Chromecast.

Un moteur de recherche est présent afin de retrouver facilement votre programme TV en replay :

• Séries : Plus belle la vie, Amour gloire et beauté, Doctor Who, Les enquêtes de Murdoch…

• Dessins animés : Peppa Pig, Wakfu, Simon, Tchoupi et Doudou, Les Lapins Crétins…
• Magazine : ONPC, C dans l'air, C à vous, Allô Docteur, La Maison des Maternelles…


Pour bénéficier de votre recommandation personnalisée, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur france•tv !
Les règles ne changent pas : vos données personnelles sont protégées et non vendues. Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les modifier ou les supprimer.
La politique de confidentialité reste la même.

Pour vous satisfaire, la plateforme continuera d'évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et toujours plus de vidéos exclusives en replay.
Nous avons besoin de vous, aidez-nous à améliorer cette application ! Envoyez-nous vos suggestions et signalez-nous les anomalies éventuelles en utilisant le formulaire de contact.

---
Avertissement :

Cette Application est gratuite hors coût d'abonnement à l'opérateur et hors surcoût éventuel facturé par l'opérateur pour le chargement et l'envoi des données. 
L'utilisation de cette Application pouvant engendrer une consommation importante de données, particulièrement en consultation de vidéos, France Télévisions vous recommande de vérifier auprès de votre opérateur mobile que vous disposez bien d'un abonnement vous permettant de regarder la television sur votre mobile.
Pour des raisons de droits, certaines vidéos ne sont pas accessibles en dehors du territoire français. 
France Télévisions se réserve le droit de ne pas autoriser l'installation de cette application sur les terminaux sur lesquels la qualité de lecture de ses vidéos sera jugée insuffisante.
Francia • TV ofrece un novo deseño para facilitar o acceso sen rexistro para todos os programas de televisión de canles de France Télévisions. Go go! Fai a descarga da aplicación gratuita, e sentir no seu sofá ou en calquera outro lugar!

Atopa ao vivo: as canles France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, USAinformations, e cada día máis de 2.000 vídeos a vida máis bonita, C para ti, e non mentir ... dispoñible gratuitamente por 7 días no repetición.

A aplicación é a Francia • TV:
• un espazo dedicado ao programa para atopar todos os replays do seu programa de TV favorito,
• fragmentos dispoñibles máis de 30 días para descubrir ou revivir momentos inéditos
• Unha selección de vídeos inevitable,
• recomendacións de vídeo con base no que lle gusta,
• a capacidade de transmitir o seu programa de TV na súa TV co Chromecast.

Un motor de procura é agora tan fácil de atopar o seu guía de TV Replay:
• Serie: Mellor Vida, Amor fama e beleza, Doutor Who, Murdoch Mysteries ...
• Cartoons: Peppa Pig, Wakfu, Simon Tchoupi e Doudou Rabbids ...
• Magazine: onPC, C no aire, C para ti, Ola Doutor, A Casa de viveiro ...

Para obter a súa recomendación personalizada, Sinto-se libre para rexistrarse en Francia • TV!
As regras non cambian: os seus datos persoais están protexidos e non vendido. Sempre pode acceder os seus datos, modificar ou borrar.
A política de privacidade permanece a mesma.

Para satisface-lo, a plataforma continuará evolucionando para incorporar novas características e reprodución de vídeo aínda máis exclusivo.
Necesitamos de ti, Axúdanos a mellorar esta app! Envíanos as súas suxestións e informar calquera anomalías nos a través do formulario de contacto.

---
aviso:
Esta aplicación é o custo off libre de sinatura para o operador e excluíndo os custos adicionais cobradas polo operador para carga e envío de datos. O uso desta aplicación pode causar unha datos de consumo significativo, especialmente consulta de vídeo, France Télévisions recomendo que verifique co seu operador de móbil que ten unha sinatura que permite asistir TV no seu teléfono móbil.
Por razóns de dereitos de autor, algúns vídeos non están accesibles fóra do territorio francés. France Television resérvase o dereito de non permitir a instalación desta aplicación nos terminais en que a calidade de reprodución dos seus vídeos serán xulgados inadecuados.
Máis información
3,7
24.670 en total
5
4
3
2
1
Cargando...

Información adicional

Data de actualización
16 de novembro de 2018
Tamaño
Varía segundo o dispositivo
Instalacións
1,000,000+
Versión actual
Varía segundo o dispositivo
Require Android
Varía segundo o dispositivo
Valoración de contido
Adolescentes
Consumo de tabaco, Idioma
Permisos
Ofrecida por
France Télévisions
©2018 GoogleCondicións de servizo do sitioPrivacidadeProgramadoresArtistasAcerca de Google|Localización: Os Estados UnidosIdioma: galego
Ao comprar este artigo, realizas unha transacción con Google Payments e aceptas as Condicións de servizo e o Aviso de privacidade de Google Payments.