france.tv : la TV en direct et replay gratuitement

24 672
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na francuski (Francja)

france•tv vous propose un nouveau design afin d'accéder plus facilement et sans inscription à tous les programmes TV des chaînes France Télévisions. Allez c'est parti ! Téléchargez gratuitement l'application, et installez-vous confortablement dans votre canapé ou partout ailleurs !

Retrouvez en direct : les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, franceinfo, et chaque jour plus de 2 000 vidéos telles que : Plus belle la vie, C à vous, On n'est pas couché… disponibles gratuitement pendant 7 jours en replay.

L' application france•tv c'est :
• un espace dédié par programme pour retrouver tous les replays de votre programme TV préféré,
• des extraits disponibles plus de 30 jours pour découvrir ou revivre des moments inédits,
• une sélection de vidéos immanquables,
• des recommandations de vidéos basées sur ce que vous aimez,
• la possibilité de diffuser votre programme TV sur votre television avec Chromecast.

Un moteur de recherche est présent afin de retrouver facilement votre programme TV en replay :

• Séries : Plus belle la vie, Amour gloire et beauté, Doctor Who, Les enquêtes de Murdoch…

• Dessins animés : Peppa Pig, Wakfu, Simon, Tchoupi et Doudou, Les Lapins Crétins…
• Magazine : ONPC, C dans l'air, C à vous, Allô Docteur, La Maison des Maternelles…


Pour bénéficier de votre recommandation personnalisée, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur france•tv !
Les règles ne changent pas : vos données personnelles sont protégées et non vendues. Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les modifier ou les supprimer.
La politique de confidentialité reste la même.

Pour vous satisfaire, la plateforme continuera d'évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et toujours plus de vidéos exclusives en replay.
Nous avons besoin de vous, aidez-nous à améliorer cette application ! Envoyez-nous vos suggestions et signalez-nous les anomalies éventuelles en utilisant le formulaire de contact.

---
Avertissement :

Cette Application est gratuite hors coût d'abonnement à l'opérateur et hors surcoût éventuel facturé par l'opérateur pour le chargement et l'envoi des données. 
L'utilisation de cette Application pouvant engendrer une consommation importante de données, particulièrement en consultation de vidéos, France Télévisions vous recommande de vérifier auprès de votre opérateur mobile que vous disposez bien d'un abonnement vous permettant de regarder la television sur votre mobile.
Pour des raisons de droits, certaines vidéos ne sont pas accessibles en dehors du territoire français. 
France Télévisions se réserve le droit de ne pas autoriser l'installation de cette application sur les terminaux sur lesquels la qualité de lecture de ses vidéos sera jugée insuffisante.
Francja • TV oferuje nowy projekt dla łatwiejszego dostępu do wszystkich bez rejestracji programów telewizyjnych kanałów France Télévisions. Go go! Pobierz darmową aplikację, i usiąść w fotelu lub gdziekolwiek indziej!

Znajdź żywo: kanały France 2, France 3, France 4, France 5, Francja O, USAinformations i codziennie ponad 2000 filmów, takich jak bardziej pięknego życia, C do ciebie, to nie leży ... dostępny za darmo przez 7 dni na powtórkę.

Aplikacja jest Francja • TV:
• przestrzeń poświęconą przez program, aby znaleźć wszystkie powtórki ulubionego programu telewizyjnego,
• fragmenty dostępne w ciągu 30 dni, aby odkryć lub przeżyć niepublikowanych razy
• Wybrane filmy nieuniknione,
• zalecenia wideo w oparciu o to, co lubisz,
• zdolność do strumienia program telewizyjny na ekranie telewizora z Chromecastem.

Wyszukiwarka jest teraz tak łatwo znaleźć Twój przewodnik TV powtórka:
• Seria: Najlepszy Życie, miłość sława i uroda, Doctor Who, Detektyw Murdoch ...
• Kreskówki: Peppa Pig, Wakfu, Simon Tchoupi i Doudou Rabbids ...
• Magazyn: onPC, C w powietrzu, C wam Witam doktorze House of Nursery ...

Aby otrzymać indywidualną rekomendację, nie krępuj się zarejestrować za darmo na Francji • TV!
Zasady się nie zmieniają: dane osobowe są chronione i nie sprzedawane. Zawsze można uzyskać dostęp do swoich danych, modyfikować lub usuwać.
Polityka prywatności pozostaje taka sama.

Aby Cię zadowolić, platforma będzie nadal się rozwijać, aby włączyć nowe funkcje i jeszcze bardziej ekskluzywny powtórki wideo.
Potrzebujemy cię, pomóż nam ulepszyć tę aplikację! Wyślij nam swoje sugestie i zgłaszania wszelkich nieprawidłowości z nami za pomocą formularza kontaktowego.

---
ostrzeżenie:
Ta aplikacja jest wolna od kosztów abonamentu do operatora i bez żadnych dodatkowych kosztów naliczanych przez operatora do ładowania i przesyłania danych. Korzystanie z tej aplikacji może spowodować znaczące dane o zużyciu, zwłaszcza konsultacji wideo, France Télévisions zalecamy sprawdzić u operatora telefonii komórkowej, że masz abonament pozwalający na oglądanie telewizji na telefonie komórkowym.
Ze względów autorskimi, niektóre filmy nie są dostępne poza terytorium Francji. France Television zastrzega sobie prawo nie dopuścić do zainstalowania tej aplikacji na terminale, na których jakość odtwarzania jego filmy będą oceniane niewystarczające.
Więcej informacji
3,7
Łącznie: 24 672
5
4
3
2
1
Ładuję...

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 listopada 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla młodzieży
Używanie tytoniu, Język
Sprzedawca
France Télévisions
Deweloper
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.