france.tv : la TV en direct et replay gratuitement

25 490
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Francúzština (Francúzsko)

Retrouvez en direct : les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, France info, et chaque jour plus de 500 nouvelles vidéos en replay : séries & fiction, documentaires, actualités & société, spectacle & culture, enfants, divertissements ...

L’application france tv vous offre un espace personnalisé pour :

• Reprendre vos vidéos en cours de lecture
• Mettre en favori toutes vos vidéos à regarder plus tard
• Retrouvez tous vos programmes préférés
• Bénéficiez des recommandations de vidéos basées sur ce que vous aimez

Un moteur de recherche est présent afin de retrouver facilement toutes vos émissions en replay :

-Séries & fictions : Plus belle la vie, Un si grand soleil, Amour gloire et beauté, Les enquêtes de Murdoch, Les enquêtes de Vera, Commissaire Magellan, Capitaine Marleau …
-Magazine : ONPC, C dans l’air, C à vous, Ça commence aujourd’hui, Affaire conclue, La maison France 5 …
- Dessins animés : Peppa Pig, Simon, Tchoupi et Doudou, Les Lapins Crétins …

Pour bénéficier des fonctionnalités de votre espace, inscrivez-vous gratuitement !

Les règles ne changent pas : vos données personnelles sont protégées et non vendues. Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les modifier ou les supprimer. La politique de confidentialité reste la même.

Pour vous satisfaire, la plateforme continuera d’évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et toujours plus de vidéos exclusives.

Nous avons besoin de vous, aidez-nous à améliorer cette application ! Envoyez-nous vos suggestions et signalez-nous les anomalies éventuelles en utilisant le formulaire de contact.

Avertissement : Cette application est gratuite hors coût d’abonnement à l’opérateur et hors surcoût éventuel facturé par l’opérateur pour le chargement et l’envoi des données. L’utilisation de cette application pouvant engendrer une consommation importante de données, notamment lors du visionnage de vidéos, France Télévisions vous recommande de vérifier auprès de votre opérateur mobile que vous disposez bien d’un abonnement adapté à cet usage. Pour des raisons de droits, certaines vidéos ne sont pas accessibles en dehors du territoire français. France Télévisions se réserve le droit de ne pas autoriser l’installation de cette application sur les terminaux sur lesquels la qualité de lecture de ses vidéos sera jugée insuffisante.
Nájsť naživo: kanály France 2, France 3, France 4, France 5 France O, France Info a každý deň viac ako 500 Nové video prehratí: Series hraný, dokumentárny, správy & Company, Show & Kultúra, deti , zábava ...

Aplikácia francúzska televízia ponúka personalizovaný priestor pre:

• Obnovte videá počas prehrávania
• Uložte si záložku všetkých svojich videí, aby ste sa neskôr pozreli
• Nájdite všetky svoje obľúbené programy
• Získajte odporúčania videa podľa toho, čo sa vám páči

Vyhľadávací nástroj je k dispozícii na ľahké vyhľadanie všetkých prehrávaných relácií:

-Series a fikcie krajší život, veľká slnečná Love sláva a kozmetické, Prípady detektíva Murdocha, Prieskumy Vera, komisár Magellan, kapitán Marleau ...
-Spoločnosť: ONPC, C vo vzduchu, C pre vás, Začína dnes, Prípad uzavrel, Dom Francúzsko 5 ...
- Karikatúry: Peppa Pig, Simon, Tchoupi a Doudou, The Raving Rabbids ...

Ak chcete využívať výhody vášho priestoru, zaregistrujte sa zadarmo!

Pravidlá sa nemenia: vaše osobné údaje sú chránené a nepredávajú sa. Údaje môžete kedykoľvek pristupovať, upravovať alebo mazať. Politika ochrany osobných údajov zostáva rovnaká.

Na uspokojenie vás bude platforma naďalej vyvíjať, aby integrovala nové funkcie a vždy exkluzívnejšie videá.

Potrebujeme vás, pomôžte nám vylepšiť túto aplikáciu! Pošlite nám svoje návrhy a nahláste akékoľvek anomálie pomocou kontaktného formulára.

Upozornenie: Táto aplikácia je bezplatná s výnimkou nákladov na predplatné operátora a akýchkoľvek dodatočných nákladov účtovaných operátorom za načítanie a odosielanie údajov. Použitie tejto aplikácie, ktorá môže generovať vysokú spotrebu dát, a to najmä pri sledovaní videí, France Télévisions odporúčame poradiť so svojím mobilným operátorom, že máte predplatné vhodný na tento účel. Z dôvodov práv nie sú niektoré videá dostupné mimo územia Francúzska. France Television si vyhradzuje právo nepovoliť inštaláciu tejto aplikácie na termináloch, na ktorých je kvalita prehrávanie z jeho videí sa považujú za nedostatočné.
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,8
Celkove 25 490
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Ďalšie informácie

Aktualizované
20. decembra 2018
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Od 13 rokov
Užívanie tabaku, Jazyk
Od predajcu
France Télévisions
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.