france.tv : la TV en direct et replay gratuitement

Innehåller annonser
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Franska (Frankrike)

france•tv vous propose un nouveau design afin d'accéder plus facilement et sans inscription à tous les programmes TV des chaînes France Télévisions. Allez c'est parti ! Téléchargez gratuitement l'application, et installez-vous confortablement dans votre canapé ou partout ailleurs !

Retrouvez en direct : les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, franceinfo, et chaque jour plus de 2 000 vidéos telles que : Plus belle la vie, C à vous, On n'est pas couché… disponibles gratuitement pendant 7 jours en replay.

L' application france•tv c'est :
• un espace dédié par programme pour retrouver tous les replays de votre programme TV préféré,
• des extraits disponibles plus de 30 jours pour découvrir ou revivre des moments inédits,
• une sélection de vidéos immanquables,
• des recommandations de vidéos basées sur ce que vous aimez,
• la possibilité de diffuser votre programme TV sur votre television avec Chromecast.

Un moteur de recherche est présent afin de retrouver facilement votre programme TV en replay :

• Séries : Plus belle la vie, Amour gloire et beauté, Doctor Who, Les enquêtes de Murdoch…

• Dessins animés : Peppa Pig, Wakfu, Simon, Tchoupi et Doudou, Les Lapins Crétins…
• Magazine : ONPC, C dans l'air, C à vous, Allô Docteur, La Maison des Maternelles…


Pour bénéficier de votre recommandation personnalisée, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur france•tv !
Les règles ne changent pas : vos données personnelles sont protégées et non vendues. Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les modifier ou les supprimer.
La politique de confidentialité reste la même.

Pour vous satisfaire, la plateforme continuera d'évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et toujours plus de vidéos exclusives en replay.
Nous avons besoin de vous, aidez-nous à améliorer cette application ! Envoyez-nous vos suggestions et signalez-nous les anomalies éventuelles en utilisant le formulaire de contact.

---
Avertissement :

Cette Application est gratuite hors coût d'abonnement à l'opérateur et hors surcoût éventuel facturé par l'opérateur pour le chargement et l'envoi des données. 
L'utilisation de cette Application pouvant engendrer une consommation importante de données, particulièrement en consultation de vidéos, France Télévisions vous recommande de vérifier auprès de votre opérateur mobile que vous disposez bien d'un abonnement vous permettant de regarder la television sur votre mobile.
Pour des raisons de droits, certaines vidéos ne sont pas accessibles en dehors du territoire français. 
France Télévisions se réserve le droit de ne pas autoriser l'installation de cette application sur les terminaux sur lesquels la qualité de lecture de ses vidéos sera jugée insuffisante.
Frankrike • TV erbjuder en ny design för enklare åtkomst utan registrering till alla TV-program i Frankrike Télévisions kanaler. Go go! Ladda ner den kostnadsfria appen och luta dig tillbaka i soffan eller någon annanstans!

Hitta levande: kanalerna France 2, France 3, Frankrike 4, Frankrike 5, Frankrike Ö USAinformations och varje dag mer än 2000 filmer som vackrare liv, C till dig, är det inte ljuger ... tillgängliga gratis i 7 dagar på repris.

Ansökan är Frankrike • TV:
• ett utrymme ägnas av program för att hitta alla repriser av din favorit tv-program,
• utdrag tillgängliga under 30 dagar för att upptäcka eller återuppleva opublicerade gånger
• Ett urval av filmer oundviklig,
• video rekommendationer baserat på vad du vill,
• möjligheten att strömma TV-program på TV: n med Chromecast.

En sökmotor är nu så lätt att hitta din TV-repris:
• Serie: Best Life, Love berömmelse och skönhet, Doctor Who, Murdoch Mysteries ...
• Tecknat: Peppa Pig, Wakfu, Simon Tchoupi och Doudou Rabbids ...
• Magazine: ONPC, C i luft, C till dig, Hej doktorn, The House of Nursery ...

För att få din personliga rekommendation, gärna registrera dig gratis på Frankrike • tv!
Reglerna ändras inte: dina personuppgifter skyddas och inte säljas. Du kan alltid komma åt dina data, ändra eller ta bort dem.
Den sekretesspolicy förblir densamma.

För att tillfredsställa dig, kommer plattformen att fortsätta att utvecklas för att införliva nya funktioner och ännu mer exklusiva videon repris.
Vi behöver dig, hjälper oss att förbättra denna app! Skicka oss dina förslag och rapportera eventuella avvikelser oss via kontaktformuläret.

---
varning:
Denna ansökan är gratis off kostnaden för abonnemang till operatören och exklusive eventuella merkostnader debiteras av operatören för lastning och skicka data. Användningen av denna ansökan kan orsaka en betydande förbrukningsdata, speciellt videokonsultation, Frankrike Télévisions rekommenderar att du kontrollera med din mobiloperatör som du har ett abonnemang så att du kan titta på TV i mobilen.
Av upphovsrättsliga skäl, vissa filmer är inte tillgängliga utanför det franska territoriet. France Television förbehåller sig rätten att inte tillåta installation av detta program på terminalerna som uppspelningskvalitet av hans filmer kommer att bedömas otillräckliga.
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
3,7
24 653 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Mer information

Uppdaterad
15 november 2018
Storlek
Beror på enheten
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
Beror på enheten
Kräver Android
Beror på enheten
Innehållsrankning
Tonåringar
Tobaksanvändning, Språk
Behörigheter
Leverantör
France Télévisions
Utvecklare
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.