GR Med
(285)

Reviews

What's New
ΑΠΟ V1.3.5 ΣΕ V1.4:
~~~Καινούρια Χαρακτηριστικά (New Features)~~~
- Προσθήκη ημερομηνίας στα εφημερεύοντα
ΑΠΟ V1.3.4 ΣΕ V1.3.5:
~~~Διορθώσεις (Bug Fixes)~~~
- Διόρθωση προβλήματος με γενική λήψη τηλεφώνων
ΑΠΟ V1.3.3 ΣΕ V1.3.4:
~~~Καινούρια Χαρακτηριστικά (New Features)~~~
- Προσθήκη περισσοτέρων περιοχών (Νομός Ημαθίας, Καλαμάτα, Χαλκίδα, Χανιά) στα εφημερεύοντα φαρμακεία

Similar

More from developer