Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

The application was implemented by EDYTE SA in the framework of the action "Electronic Services for the National Blood Donation System" of the Operational Program "Public Sector Reform" and is co-financed by the European Social Fund and National Resources.

Through this application, the blood donor who has a user account in the National Register of Blood Donors (https://service.blooddonorregistry.gr) can see his profile data, his statistics as a blood donor, the identity of a blood donor if he has issued or to request the acquisition of one, as well as to be informed about when he can donate blood again.

The National Blood Donor Registry consists of a unified innovative information system that allows the management of the blood donor registry and the establishment of modern and friendly procedures, which facilitate both blood donors and the country's blood donation services. Its ultimate goal is to increase the safety of blood and its derivatives.

The project is coordinated by the National Network of Technology and Research Infrastructures - EDYTE SA (GRNET), in close collaboration with the National Blood Donation Center (EKEA) and addresses chronic problems in the area of ​​blood donation (eg fragmented blood donor histories).
Updated on
Sep 8, 2023

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

version 1.4.3-80
- Ενισχύθηκε ο κώδικας, ώστε να είναι συμβατή η εφαρμογή και με νεότερες εκδόσεις Android λειτουργικού.
- Επικαιροποιήθηκαν οι σύνδεσμοι προς την web εφαρμογή.
- Ανακατευθύνονται πλέον οι χρήστες να κάνουν αιτήσεις για ταυτότητα μέσω της web εφαρμογής.