Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

Μέσω αυτής της εφαρμογής, ο αιμοδότης που έχει λογαριασμό χρήστη στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (https://service.blooddonorregistry.gr) μπορεί να βλέπει τα στοιχεία του προφίλ του, τα στατιστικά του στοιχεία ως αιμοδότης, την ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη εφόσον έχει εκδόσει ή να αιτείται την απόκτηση μίας, καθώς και να ενημερώνεται για το πότε μπορεί να προσφέρει εκ νέου αίμα.

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών αποτελείται από ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει τη διαχείριση του μητρώου των αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών, οι οποίες διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Έχει δε ως απώτερο στόχο την αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.

Το έργο συντονίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα του χώρου της δωρεάς αίματος (π.χ. κατακερματισμένα ιστορικά αιμοδοτών).
Updated on
Jun 28, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

version 1.3.0-74
- Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής ενός εθελοντή αιμοδότη.
- Ενισχύθηκε η προσβασιμότητα της οθόνης σύνδεσης.