1 χιλ.+
Λήψεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης

Περιγραφή εφαρμογής

Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE14 /GIE/GR/000026 – LIFE Natura Themis.
Σκοπός του έργου είναι να αναδείξει την ελλιπή εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Δικαίου ως ενός κρίσιμου παράγοντα που συντελεί σημαντικά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Το έργο επίσης αποσκοπεί να τεκμηριώσει ότι η ορθή εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Δικαίου προάγει την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.
Ενημερώθηκε στις
15 Ιουλ 2017

Ασφάλεια δεδομένων

Οι προγραμματιστές μπορούν να προβάλλουν εδώ πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των δεδομένων σας από την εφαρμογή τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Τι νέο υπάρχει

Bug fixes, full compatibility with Android 7.0