Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

100+
Λήψεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης

Περιγραφή εφαρμογής

Με την συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών ως Επιστημονικού Συντονιστή του έργου, συντάχθηκαν και αναπτύσσονται Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης (ΘΠΣ).

Προκειμένου τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης να είναι εύκολα προσβάσιμα στους έλληνες ιατρούς, αλλά και ένα χρήσιμο βοήθημα για άσκηση καλής κλινικής πρακτικής, υλοποιήθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών μια διαδικτυακή εφαρμογή για την ψηφιακή διαχείριση και προβολή των ΘΠΣ.

Υπό την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων, θα γίνεται σταδιακή ανάρτηση σε ψηφιακή μορφή των ΘΠΣ που θα αναπτύσσονται.
Ενημερώθηκε στις
8 Δεκ 2016

Ασφάλεια δεδομένων

Οι προγραμματιστές μπορούν να προβάλλουν εδώ πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των δεδομένων σας από την εφαρμογή τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Τι νέο υπάρχει

Διορθώσεις μικροσφαλμάτων και βελτιστοποίηση εφαρμογής