Gia sư TOEIC - Luyện thi TOEIC số 1 hiện nay

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

Gia sư TOEIC app là ứng dụng di động của Gia sư TOEIC - chương trình luyện thi TOEIC số 1 hiện nay.

Khi luyện thi TOEIC ở Gia sư TOEIC, bạn sẽ có một lộ trình luyện thi TOEIC rõ ràng, có kế hoạch học tập chi tiết và luôn biết rõ tình trạng học tập của mình. Bạn cũng sẽ được tiếp cận với một kho đề thi TOEIC với giải thích chi tiết từng câu mà chưa nơi nào có! Tải ứng dụng để chính bạn trải nghiệm điều này!

Các bước đơn giản khi học với Gia sư TOEIC:

1) Tạo tài khoản bằng cách điền email & mật khẩu; hoặc đăng kí dùng Facebook để bạn không phải nhớ thêm một mật khẩu nữa.

2) Tiếp theo, hệ thống sẽ cho bạn làm một bài kiểm tra đầu vào để xác định điểm TOEIC hiện nay của bạn. Để hoàn thành bài đánh giá đầu vào này, bạn chỉ cần 20 phút. (Bạn có thể tạm thời bỏ qua nếu bạn đang bận)

3) Đặt điểm TOEIC mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

4) Hệ thống sẽ tạo ra một lộ trình học cho bạn: gồm nhiều cột mốc bạn cần vượt qua để đạt được điểm TOEIC bạn muốn.

Vượt qua mỗi cột mốc tương đương với việc bạn thật sự tăng được số điểm TOEIC tương ứng với cột mốc đó (thông thường là 50 điểm, ngoại trừ 2 cột mốc đầu tiên là 25 điểm).

Ở mỗi cột mốc, hệ thống cũng tự động tạo cho bạn một kế hoạch học chi tiết gồm 3 phần chính:

Phần 1: Luyện một số phần của TOEIC.
Hệ thống sẽ tự động chọn ra một số phần của TOEIC mà bạn cần luyện (trên tổng số 7 phần của đề thi TOEIC). Những phần này là những phần sẽ giúp bạn tăng điểm TOEIC nhanh nhất và đã được hệ thống thông minh chọn ra cho bạn dựa trên những thông tin về bạn mà hệ thống ghi nhận được trong quá trình bạn làm bài đánh giá và học ở Gia sư TOEIC

Phần 2: Học một số chủ đề ở phần 600 từ vựng TOEIC thiết yếu.
Phần học 600 từ vựng TOEIC ở Gia sư TOEIC được chia làm 50 chủ đề, tương tự cách chia của Barron. Nhưng sự khác biệt lớn là mỗi từ bạn học, Gia sư TOEIC sẽ cung câp cho bạn hình ảnh, audio phát âm của từ, cách sử dụng từ trong cầu, gia đình từ, ví dụ minh hoạ cho từ và tất cả các từ trong gia đinh, và mỗi ví dụ đều có audio để giúp bạn luyện nghe!
Ở mỗi chủ đề bạn học, bạn sẽ cần vượt qua 2 bài kiểm tra nhỏ: một bài ở giữa chủ đề và một bài khi bạn đã học xong tất cả các từ trong chủ đề.
Học 600 từ vựng ở Gia sư TOEIC để đảm bảo bạn hiểu đúng nghĩa của từ và biết cách phát âm và cách sử dụng từ.

Phần 3: học một số chủ đề ngữ pháp TOEIC thiết yếu.
Gia sư TOEIC cũng có phần học ngữ pháp TOEIC thiết yếu với 17 chủ đề lớn. Ở mỗi cột mốc hệ thống sẽ tự động chọn ra một số chủ đề bạn cần học.
Mỗi chủ đề lớn sẽ có thể gồm một vài chủ đề nhỏ. Mỗi chủ đề nhỏ sẽ gồm có 3 bước để học: đọc bài giảng, làm bài kiểm tra lí thuyết để đảm bảo bạn đã hiểu những điểm ngữ pháp được đề cập trong bài học; và cuối cùng là bài luyện tập 10 câu có giải thích chi tiết về những điểm bạn đã học để giúp bạn luyện tập.
Một lần nữa, chương trình học ngữ pháp TOEIC đầy đủ và toàn diện như vậy chỉ có ở Gia sư TOEIC!


Ngoài việc luyện thi TOEIC hiệu quả như ở trên, khi học ở Gia sư TOEIC bạn cũng sẽ được:

1) Biết được chiến lược và mẹo làm bài cho tất cả 7 phần của đề thi TOEIC. Những bài viết này được chia sẻ và tổng hợp bởi đội ngũ của Gia sư TOEIC với tất cả các bạn có điểm TOEIC tối thiểu là 920 điểm TOEIC.

2) Tặng điểm thưởng khi chăm học. Khi bạn học liên tục một số ngày (1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, ...) bạn sẽ được tặng điểm thưởng chăm học (5 điểm, 7 điểm, 14 điểm, ...) và mỗi điểm thưởng tương đương 100 đồng Việt Nam. Bạn sẽ có thể dùng điểm thưởng này để gia hạn tài khoản của mình.

3) Hệ thống cũng sẽ tự động ghi nhận những đợt bạn không học liên tiếp trong 7 ngày và sẽ tự động cộng thêm ngày học cho bạn khi bạn gia hạn tài khoản. Nếu bạn để ý, chỉ có Gia sư TOEIC mới giúp bạn nhiều đến vậy!

...Và còn nhiều tính năng khác khiến cho rất rất nhiều bạn rất hài lòng khi luyện thi TOEIC với Gia sư TOEIC.


Một con đường ngàn dặm cũng chỉ bắt đầu với một bước - Lão Tử.

Tải ứng dụng và tiết kiệm thời gian, công sức và tiền của cho chính bạn!
TOEIC tutor app mobile app is the tutor TOEIC - TOEIC program number 1 today.

When TOEIC TOEIC Teacher in, you will have a roadmap TOEIC clear, detailed study plan and always know your academic status. You will also have access to an arsenal of TOEIC exam with detailed explanation of each statement that is not anywhere there! Download the app to experience it yourself!

The simple step when learning with Tutor TOEIC:

1) Create an account by entering the email & password; or register to use Facebook so you do not have to remember another password again.

2) Next, the system will let you do a test input to determine your current TOEIC score. To complete the review of this input, you only need 20 minutes. (You can skip if you're busy)

3) Place the TOEIC score goals you want to achieve.

4) The system will create a roadmap for your school: includes many milestones you need to pass to reach the TOEIC score you want.

Pass each milestone is equivalent to actually increase your TOEIC score corresponding to that milestone (usually 50 points, except for the first two milestones of 25 points).

At each milestone, the system also automatically created for you a detailed study plan consists of three main parts:

Part 1: Train in some parts of the TOEIC.
The system will automatically select a portion of the TOEIC score you are practicing (on a total of 7 sections of TOEIC). These sections are the sections that will help you increase your TOEIC score the fastest and was the intelligent system selected for you based on the information about you that the system recorded in the process you do a review and study at Gia Professor TOEIC

Part 2: Learn some of the topics at the 600 essential vocabulary TOEIC.
Part 600 study vocabulary TOEIC TOEIC in tutor is divided into 50 themes, similar Barron dividing. But the big difference is that every word you learn, Teacher TOEIC will provide you images, audio pronunciation of words, using the word in the globe, family from, for example, illustrates the word and all words of the family, and each contains audio examples to help you listening!
In each topic you study, you will need to pass two exams: one post in the middle of an article topic and when you have completed all of the words in the subject.
Learn 600 words in TOEIC tutor to make sure you understand the correct meaning of words and how to pronounce and usage.

Part 3: learn some grammar topics essential TOEIC.
TOEIC tutor can also share essential TOEIC grammar school with 17 big topic. At each milestone system will automatically select a number of topics you need to learn.
Each major topic will be able to include a few themes. Each sub-themes will include three steps to learn: read lectures, doing theoretical tests to ensure you understand the grammar point that is mentioned in the lesson; and finally the 10-question exercise with detailed explanations of the points you've learned to help you practice.
Again, grammar schools and comprehensive full TOEIC so only in Teacher TOEIC!


In addition to effective TOEIC as above, when you attend TOEIC tutor will also be:

1) Know the strategies and tips to make articles for all 7 parts of the TOEIC exam. These articles are shared and aggregated by team tutor TOEIC with all you have minimum TOEIC score of 920 on the TOEIC.

2) Give points for studious. When you learn constantly some days (1 day, 3 days, 7 days, ...) you will be awarded bonus points studious (5 points, 7 points, 14 points, ...) and each bonus point is equivalent 100 Vietnam dong. You can use the bonus points to extend your account.

3) The system will also automatically record the batch you do not learn in a row in 7 days, and will automatically add school days when you renew your account. If you notice, the new TOEIC tutor only help you so much!

... And many other features make a lot of you are very pleased with the Teacher TOEIC TOEIC.
 

A thousand-mile road begins with just one step - Lao Tzu.

Download the app and save time, effort and money for yourself!
Read more
4.3
59 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Thêm audio cho 4 đáp án phần 5 từ loại.
Read more

Additional Information

Updated
May 30, 2018
Size
12M
Installs
5,000+
Current Version
1.2.2
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
H2 Technology
Developer
E13 Cư xá Phú Thọ Hòa, Đường Gò Cẩm Đệm, P.10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.