Želim da živiš

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

Ove su meditacije prvenstveno namijenjene vjernicima i nevjernicima koji se iz bilo kojeg razloga nalaze pred prijetnjom prijevremene smrti, zatim onima koji su na bilo koji način povezani s tim osobama ali i svima drugima koji iskrena srca traže Boga.
Većina ljudi umire uvjerena da se njihova bolest i smrt događaju po Božjoj volji, no istina može biti i potpuno suprotna tome – često je čovjek sâm uzrok svojih problema.
Bog može svako zlo okrenuti na dobro onima koji ga ljube, onima koji imaju povjerenja u njega.
Teška je bolest prigoda za novi početak s Bogom, prigoda za novi život, novi život na zemlji i novi život u Božjem kraljevstvu.
Koliko nam god smrt bila blizu, još uvijek imamo dovoljno vremena potražiti i upoznati Boga, još uvijek imamo dovoljno vremena uspostaviti s njime prisan odnos povjerenja.
Kako ćemo nakon smrti biti upamćeni najviše ovisi o nama samima. Posljednji trenuci na zemlji mogu potpuno promijeniti našu sudbinu, bilo pozitivno, bilo negativno. Sjetimo se jednog od dvojice razbojnika koji su bili razapeti s Isusom, onoga koji se je u zadnjim trenucima pokajao i od Isusa zatražio spasenje. Njega nitko, za razliku od onoga drugoga, ne pamti po zlu, već po dobru. Znam mnoge koji su se na kraju svoga života u kojem nisu trebali Boga ipak izmirili s njime i prihvatili njegovo spasenje. Kad ih se sjetim, razmišljam o njima kao o ljudima koji su uspjeli u životu. Sjećam se i onih koji su, po ljudskome poimanju, bili dobri ljudi, a svjesno su se odlučili umrijeti bez Boga. Ignorirali su ga do kraja. Za njih nisam siguran da su uspjeli u životu.
Sjećam se i onih koji su čudesno ozdravili. Neki su svoje ozdravljenje dobro iskoristili, a neki nisu. Ipak, najviše je bilo onih koji u tim svojim najtežim životnim trenucima nisu uspjeli uspostaviti odnos povjerenja s Bogom i nisu primili ništa. Umrli su duboko razočarani, u pogrešnom uvjerenju da se Bog iz nekog svojeg razloga nije htio umiješati.
Ako postoji ozbiljna mogućnost da i ti tako završiš, onda su ove meditacije napisane baš za tebe. Bog se sigurno želi aktivno uključiti u tvoj problem i on će to učiniti ako mu otvoriš svoje srce.
Kroz meditacije progovara Božja riječ. One nisu izravan ili autentičan Božji govor, već ih je sastavio autor na temelju razmatranja biblijskih redaka tako da budu primjerene situaciji u kojoj se čitatelj nalazi. Dakle, ove meditacije treba shvatiti u smislu: „Možda bi ti Bog u ovoj tvojoj životnoj situaciji govorio upravo ovako”.
U svakoj meditaciji ima elemenata iz ostalih meditacija, stoga ono što će ti biti manje jasno ili manje prihvatljivo u jednoj meditaciji razjasnit će ti se u nekoj od sljedećih meditacija; ono što će ti biti manje jasno ili manje prihvatljivo prilikom prvog slušanja i razmišljanja, razjasnit će ti se prilikom ponovnog slušanja i razmišljanja.
Vrijeme koje ćeš provoditi s Isusom čitajući i slušajući meditacije i razmišljajući o njima, mijenjat će tvoje srce, donositi ti mir i utjehu, ispunjavati te vjerom i povjerenjem u njegovo milosrđe. Iako ti se možda čini da ti je preostalo premalo vremena, ne trebaš se bojati započeti.
Isus može produžiti tvoje vrijeme.
Ako su ti ove meditacije bile na blagoslov na bilo koji način, preporuči ih drugima koji se nalaze u sličnoj potrebi, posvjedoči im svoje iskustvo i tako im pomogni da lakše otvore srce Bogu.
Neka Gospodin nagradi svaki tvoj napor, neka ti otkrije svoje lice i neka tvoje zlo okrene na dobro.
Autor
These meditations are primarily intended for believers and unbelievers who for whatever reason are facing the threat of premature death, then those who are in any way related to such persons and to all others who sincere heart seeking God.
Most people die convinced that their disease and death wrought by the will of God, but the truth may be completely opposite to it - often the man himself the cause of their problems.
God can turn all evil to good to those who love God, to those who trust in him.
Severe illness is an opportunity for a new beginning with God, an opportunity for a new life, a new life in the country and a new life in God's kingdom.
As far as we as death was close, we still have enough time to look for and to know God, we still have enough time to establish with him a close relationship of trust.
How will the death be remembered mostly depends on ourselves. The last moments on earth can completely change our destiny, either positively or negatively. Let us remember one of the two robbers who were crucified with Jesus, one who is in the last moments of Jesus repented and asked for salvation. Care no one, unlike the other guy, I do not remember wrong, but the good. I know many who are at the end of his life which did not need God still reconcile with him and accepted his salvation. When they remember, think of them as people who have succeeded in life. I remember those who are, the human understanding, were good people, and consciously decided to die without God. They ignored him until the end. To them, I'm not sure that they have succeeded in life.
I remember those who have been miraculously healed. Some of their healing well used and some are not. However, most were those who in this their toughest moments of life have not been able to establish a trusting relationship with God and have not received anything. The dead are deeply disappointed in the mistaken belief that God is for some of his reasons he did not want to interfere.
If there is a serious possibility that you both end up, then these meditations written just for you. God certainly wants to become actively involved in your problem and he will do if he open his heart.
Through meditation speaks the word of God. They are not direct or authentic language of God, already prepared by the author based on considerations verses so that they are appropriate in a situation where the reader is located. So, this meditation should be understood in the sense of: "Perhaps you are God in this your life situation spoke just like this."
In each element of a meditation meditation other, thus what will be less clear or less acceptable in a meditation will be clarified in a future meditation; what will you be less clear or less acceptable when first listening and thinking, they shall tell thee when re-listening and thinking.
The time you'll spend with Jesus by reading and listening to meditation and thinking about them, will change your heart, make you peace and comfort, fulfill this faith and confidence in his mercy. Although these may seem that you have left too little time, you should not be afraid to start.
Jesus can extend your time.
If you have these meditations were a blessing in any way, recommend them to others who are in similar need them testify of their experience and thus help them to more easily open the heart to God.
May the Lord reward your every effort, let you reveal your face and let your evil turned to good.
Author
Read more
Collapse
4.8
30 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Ove su meditacije prvenstveno namijenjene vjernicima i nevjernicima koji se iz bilo kojeg razloga nalaze pred prijetnjom prijevremene smrti, zatim onima koji su na bilo koji način povezani s tim osobama ali i svima drugima koji iskrena srca traže Boga.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 20, 2018
Size
72M
Installs
1,000+
Current Version
1.0.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Figulus Media
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.