Hotspot Shield Basic - Free VPN Proxy & Privacy

Tất cả mọi người
459.667
Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

This is the 100% Free and Unlimited version of Hotspot Shield VPN Proxy and has the basic features. If you need the full version of Hotspot Shield for wider server coverage, please download from here: https://goo.gl/qexfzv

With Free VPN – Hotspot Shield Basic, you can:

⇨ Unblock and access all websites and apps with no worries about geo-restrictions. It also makes your online activities completely private, anonymous and secured.
⇨ Stay private and anonymous online, preventing anyone from tracking your online activities.
⇨ Get protected from hackers and snoopers on public WiFi connections.

Highlights of Free VPN – Hotspot Shield Basic for your Android:

✓ FREE: 100% free. No credit card information or sign up needed.
✓ UNLIMITED: Truly unlimited. No session, speed or bandwidth limitations.
✓ Simple: Unblock the world with just one touch of the “Connect” button. ✓ Privacy: We do not keep user activities logs. You are completely anonymous with Hotspot Shield.
✓ Security: Our military - level SSL encryption will make you fully anonymous and secured.
✓ Performance: We fully own all VPN servers to ensure fastest VPN speed, and most stable & secured connections.

-------------------------------------------
■ Why Free VPN – Hotspot Shield Basic

Free VPN – Hotspot Shield Basic is 100% free, unlimited, secured and super easy to use. With Free VPN – Hotspot Shield Basic you can:

⇨ Access any website in any country. Bypass geo-restrictions to unblock any website wherever you are! Evade firewalls to unblock social media sites, video streaming services, and circumvent VOIP limitations.

⇨ Protect Your Data from Hackers. When you’re connected to a public Wi-Fi Hotspot, your name, passwords, and personal information can be easily compromised. Free VPN – Hotspot Shield Basic encrypts your data and provides you with banking-level security for the best protection.

⇨ Enjoy complete anonymity - hide your IP address, identity, and location from websites and online trackers.

⇨ Free VPN – Hotspot Shield Basic is a one-click VPN Proxy Service. HSS contains only one button. The button connects you to one of many anonymous servers at speeds faster than a web proxy.

⇨ Surf the Web Anonymously. Avoid being snooped by your ISP and prevent websites from ad tracking and targeting. Free VPN – Hotspot Shield Basic changes your IP address, so your online identity is anonymous and your internet activity is inaccessible to prying eyes and businesses.

■ Powered by Anchorfree

AnchorFree is a privately held, venture-backed company based in the Silicon Valley. The company’s mission is to enable secure access to the world’s information. Anchorfree believes in placing consumers in control of their personal information online. Anchorfree provides millions of users with online security, privacy and аccess through its most popular - Hotspot Shield. Channeling all web activities through a personal Virtual Private Network, Hotspot Shield creates a personal secure tunnel for each user and enables user online activities, sites visited, searches and personally identifiable information to always stay private.

Website: https://www.hotspotshield.com/
Lean About VPN Technology: https://goo.gl/tgL10z
Đây là 100% phiên bản miễn phí và không giới hạn của Hotspot Shield VPN Proxy và có các tính năng cơ bản. Nếu bạn cần phiên bản đầy đủ của Hotspot Shield cho vùng phủ sóng rộng hơn máy chủ, xin vui lòng tải về từ đây: https://goo.gl/qexfzv

Với Free VPN - Hotspot Shield cơ bản, bạn có thể:

⇨ Bỏ chặn và truy cập tất cả các trang web và các ứng dụng không có lo lắng về địa lý hạn chế. Nó cũng làm cho các hoạt động trực tuyến của bạn hoàn toàn riêng tư, nặc danh và bảo đảm.
⇨ Vẫn tin và ẩn danh trực tuyến, ngăn chặn bất cứ ai từ theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn.
⇨ Nhận bảo vệ từ tin tặc và bị lộ trên các kết nối WiFi công cộng.

Điểm nổi bật của Free VPN - Hotspot Shield cơ bản dành cho Android của bạn:

✓ miễn phí: 100% miễn phí. Không có thông tin thẻ tín dụng hoặc đăng ký cần thiết.
✓ UNLIMITED: Thật sự không giới hạn. Không có phiên, tốc độ và băng thông hạn chế.
✓ Đơn giản: Unblock thế giới chỉ với một nút nhấn "Connect". ✓ Bảo mật: Chúng tôi không giữ các hoạt động sử dụng các bản ghi. Bạn đang hoàn toàn vô danh với Hotspot Shield.
✓ An ninh: quân sự của chúng tôi - mã hóa SSL mức sẽ làm cho bạn hoàn toàn ẩn danh và bảo đảm.
✓ Hiệu suất: Chúng tôi hoàn toàn sở hữu tất cả các máy chủ VPN để đảm bảo tốc độ VPN nhanh nhất và kết nối ổn định nhất và bảo đảm.

-------------------------------------------
■ Tại sao Miễn phí VPN - Hotspot Shield cơ bản

Miễn phí VPN - Hotspot Shield cơ bản là miễn phí 100%, không giới hạn, bảo đảm và siêu dễ dàng để sử dụng. Với Free VPN - Hotspot Shield cơ bản bạn có thể:

⇨ Truy cập bất kỳ trang web ở bất cứ nước nào. Bypass địa hạn chế để mở khóa bất kỳ trang web mọi lúc mọi nơi! Né tránh các bức tường lửa để mở khóa các trang web truyền thông xã hội, các dịch vụ video trực tuyến, và phá vỡ những giới hạn VOIP.

⇨ Bảo vệ dữ liệu của bạn từ các hacker. Khi bạn đã kết nối với một mạng Wi-Fi công cộng Hotspot, tên, mật khẩu và thông tin cá nhân của bạn có thể dễ dàng bị tổn thương. Miễn phí VPN - Hotspot Shield cơ bản mã hóa dữ liệu của bạn và cung cấp cho bạn bảo mật ngân hàng cấp cho bảo vệ tốt nhất.

⇨ Thưởng thức nặc danh hoàn chỉnh - ẩn địa chỉ IP, danh tính của bạn, và vị trí từ các trang web và theo dõi trực tuyến.

⇨ Free VPN - Hotspot Shield cơ bản là một one-click VPN Dịch vụ proxy. HSS chỉ chứa một nút. Nút kết nối bạn với một trong nhiều máy chủ ẩn danh ở tốc độ nhanh hơn so với một proxy web.

⇨ Lướt web ẩn danh. Tránh được snooped bởi ISP của bạn và ngăn chặn các trang web từ theo dõi quảng cáo và nhắm mục tiêu. Miễn phí VPN - Hotspot Shield cơ bản thay đổi địa chỉ IP của bạn, vì vậy danh tính trực tuyến của bạn là ẩn danh và hoạt động internet của bạn là không thể tiếp cận với con mắt tò mò và doanh nghiệp.

■ Powered by AnchorFree

AnchorFree là một công ty vốn mạo hiểm tư nhân có trụ sở tại Thung lũng Silicon. Sứ mệnh của công ty là để cho phép truy cập an toàn thông tin của thế giới. AnchorFree tin trong việc đặt người tiêu dùng kiểm soát thông tin cá nhân trực tuyến của họ. AnchorFree cung cấp hàng triệu người dùng với an ninh mạng, bảo mật và аccess thông qua phổ biến nhất của nó - Hotspot Shield. Đưa tất cả các hoạt động web thông qua một mạng riêng ảo cá nhân, Hotspot Shield tạo ra một đường hầm an toàn cá nhân cho mỗi người sử dụng và cho phép người sử dụng hoạt động trực tuyến, các trang web truy cập, tìm kiếm và thông tin nhận dạng cá nhân để luôn luôn được giữ kín.

Website: https://www.hotspotshield.com/
Nạc Về Công nghệ VPN: https://goo.gl/tgL10z
Đọc thêm
4,5
Tổng 459.667
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

We’re always working to improve Hotspot Shield Basic with bug fixes and optimizations. Whenever we add awesome new features, we’ll let you know!
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
19 tháng 11, 2018
Kích thước
11M
Lượt cài đặt
10.000.000+
Phiên bản hiện tại
6.4.3
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Mua hàng kỹ thuật số
Sản phẩm trong ứng dụng
7,99 US$ - 47,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
AnchorFree GmbH
Nhà phát triển
AnchorFree GmbH. Hansmatt 32 6370 Stans Switzerland
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.