10+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Az applikáció az Építőipari, Faipari és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége és a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumában megvalósított „Az építőipari munkaadók és munkavállalók munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése” elnevezésű, GINOP-5.3.5-18-2019-00149 projekt keretében jött létre.
A projekt célcsoportját az építőiparban dolgozók jelentik. 2018-ban a magyar építőiparban foglalkoztatottak létszáma 332,6 ezer fő volt. Ennek megfelelően több mint 300 ezer személyt és egyben 100 ezer vállalkozást fog közvetlenül érinteni a projekt, amely a teljes magyar építőiparra kíván hatást kifejteni. Területileg a projekt tevékenysége az ország hat kevésbé fejlett régiójára összpontosít.
A projekt alapját a több dimenziós kutatás képezi. Az ágazati munkaadókat és munkavállalókat kvantitatív és kvalitatív kutatásokba vonjuk be, így ennek eredményeként három tanulmány készül majd el. E tanulmányokra egy képzést is építünk, ami az ágazat formális tájékoztatásaként fog funkcionálni. Ez a képzés mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók részére nyitott lesz. A kutatási eredmények ismeretében a cél az építőiparon belül a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése.
Ennek keretei között valósul meg az applikáció is. Az applikáció célja, hogy segítsen tájékozódni az építőipari dolgozóknak az ágazatban felmerülő kérdések és problémák kapcsán. Tapasztalataink szerint sokszor nem jut el a megfelelő információ röviden és közérthetően az építőipari munkavállalók számára, így az applikáció egyik fontos feladata, hogy a számukra fontosnak vélt információkat megtalálják könnyedén és gyorsan.
Az applikációban öt fő ponttal találkozhat a munkavállaló. Az első pontban az építőipari ágazatban működő érdekképviseleti szervezetről, az ÉFÉDOSZSZ-ról tudhatnak meg többet, például, hogy mivel foglalkozik az ÉFÉDOSZSZ, miben tud segíteni és hogy hogyan lehet csatlakozni. A második pontban a gyakran ismételt kérdések között kereshet választ magának a munkavállaló, amelyeket különös figyelemmel az építőiparra szabtunk, például olyan kérdésekre kaphat választ, mint hogy kihez tudok fordulni, hogy ha a munkáltató nem tartja be a munkavédelmi előírásokat, mit kell kötelezően tartalmaznia egy munkaszerződésnek, vagy, hogy mennyiben érinthet hátrányosan, ha papíron minimálbérre jelentenek be, de zsebbe kiegészítik a fizetést. A harmadik pontban azokat a törvényeket, illetve egyéb jogszabályokat gyűjtöttük össze, amelyek a munkavállalókat érinthetik, így akár egy kattintással már el is tudják olvasni a kívánt részeket és megtudhatják, hogy mi vonatkozik rájuk a Munka Törvénykönyvéből, vagy éppen a Sztrájktörvényből. A negyedik pontban az aktuális bérszámokat tudhatja meg a munkavállaló, vagyis, hogy mi mennyi 2021-ben. Az utolsó, ötödik pontban pedig a külföldön munkát vállalóknak kívánunk segíteni azzal, hogy különböző hasznos információkat tudhatnak meg az Európai Uniós országokról, de emellett, figyelve a hazai tendenciákat, külön elérhető Németország, Ausztria és az Egyesült Királyság is.
Ha az iránytűként szolgáló applikáció nem tud megfelelő választ vagy információt nyújtani a munkavállalónak, akkor lehetősége van arra, hogy az applikáción keresztül közvetlenül felvegye a szakszervezettel a kapcsolatot.
Updated on
Mar 18, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Legelső kiadás.

Developer contact