100+
Lượt tải xuống
Mức phân loại nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Hỗ trợ tra cứu các tài liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam. Được phát triển bởi Viện Sinh thái rừng và Môi trường (IFEE) - Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (VNUF).
Lần cập nhật gần đây nhất
6 thg 2, 2020

An toàn dữ liệu

Nhà phát triển có thể cung cấp thông tin tại đây về cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về mục an toàn dữ liệu
Không có thông tin

Tính năng mới

Ứng dụng hỗ trợ tra cứu, lưu trữ các tài liệu văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Thông tin hỗ trợ của ứng dụng