Fulldive VR - Virtual Reality

За тийнейджъри
60 323
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Fulldive Virtual Reality is a Social All-in-One VR Platform. It is compatible on both Cardboard and Daydream headsets.

Note: If you are using Daydream, you cannot access Fulldive by clicking on Fulldive's icon. Instead, you can access Fulldive through the Daydream app and through Daydream's Library.

What is Fulldive?

Fulldive is a 100% user generated virtual reality (VR) content and navigation platform. It is also a social platform that allows you to follow what your friends watch, react, and comment on, and share your favorite reacted videos. Fulldive allows you to browse and view a new generation of media, such as watching 3D and 360 photos and videos, and also browse the Internet like never before.

Search over one million videos and play over 500 games in our VR Market. Our content is exponentially growing!

All of Fulldive’s content is from approved sources such as Youtube, Youku, and Facebook which prohibits adult/mature content shown publicly.

Fulldive VR app works with any Virtual Reality viewer, including Google Cardboard VR or Daydream headset. Join us, and explore the future of media with Fulldive.

Features:
➢ YouTube: Stream all YouTube videos in VR
➢ 3D YouTube: Stream 3D YouTube videos in VR
➢ 360 YouTube: Stream 360 YouTube videos in VR
➢ VR Video Player (2D/3D Player): Play all videos on your phone like in a movie theater
➢ VR Browser : Browse anything on the internet in VR
➢ VR Camera : Take pictures in VR
➢ VR Photo Gallery : Store and access your pictures and videos in VR
➢ VR 360 Photo Gallery : Store and access your 360 photos
➢ VR Store, Market and Launcher : Browse for new apps and access all VR applications on through VR

Upcoming features:
➢ Mixed Reality Apps
➢ Fulldive Bolt : Stream your computer screen in VR


NOTE:

If you are having issue with screen drifting or shifting left and right, please calibrate your device's sensor by following the steps in the link below: http://android.stackexchange.com/questions/59532/how-can-i-calibrate-the-tilting-sensor-on-android

Why Fulldive?
Fulldive is a virtual reality platform for the masses. Gone are the days when you need to be sitting in front of a screen to watch a movie. There’s no need to be paying thousands for a 3D TV or professional gaming gear to enjoy the movies, video games, and videos you love.

Mission for the Future
Our mission is make the world accessible through virtual reality. We also want VR to be available and affordable to every person.

Technology of the Future
With a humble and diverse background, the Fulldive team is passionate about making VR accessible to everyone.

Disclaimer:
- Since Fulldive content is user-supplied, it may contain mature or adult content.
- Discomfort or motion sickness may happen as a result of using Fulldive


FAQ (Frequently Asked Questions)

- I am stuck on the set up/tutorial page. How do I go inside the app?
Press the "Skip" button on the bottom right of the tutorial screen or enable screen-rotation on your phone settings

- Stuck on the Orange circle.
Your phone does not have a gyro sensor. You need to change to a phone that has a gyro sensor to fully use the app.

- Drifting
Go to your phone settings - and re calibrate the magnet/gyro sensor.

- I don't see anything on the application.
Uninstall and reinstall the app, but now, you should allow all permissions. This allows Fulldive to play content from your phone in VR.

For more QA, visit our Forum at:
http://fulldive.proboards.com/
Fulldive Виртуална реалност е социален All-в-едно VR платформа. Той е съвместим с двете картон и за Мечта слушалки.

Забележка: Ако използвате функцията Мечта, не можете да получите достъп до Fulldive, като кликнете върху иконата на Fulldive. Вместо това, можете да получите достъп Fulldive чрез приложението Daydream и чрез библиотека Мечта е.

Какво е Fulldive?

Fulldive е 100% потребител генерира виртуална реалност (VR) съдържание и навигация платформа. Това също е социална платформа, която ви позволява да следват това, което гледат приятелите си, да реагират и да коментира и споделяте любимата ви реагира видеоклипове. Fulldive ви позволява да разглеждате и да видите ново поколение медии, като например гледане на 3D и 360 снимки и видеоклипове, а също и сърфирате в интернет, както никога досега.

Търсене над един милион видео и да играят над 500 игри в нашия VR Market. Нашата съдържание е експоненциално нарастващи!

Всички съдържание Fulldive е от одобрени източници като Youtube, Youku и Facebook, която забранява възрастен / съдържание за пълнолетни показвано публично.

ап Fulldive VR работи с всеки зрител Виртуална реалност, включително Google Cardboard VR или Daydream слушалки. Присъединете се към нас, както и изследване на бъдещето на медиите с Fulldive.

Характеристика:
➢ YouTube: Поток на всички видеоклипове от YouTube във виртуална реалност
➢ 3D YouTube: видео на живо в YouTube 3D във виртуална реалност
➢ 360 YouTube: Поток 360 видеоклипове от YouTube във виртуална реалност
➢ VR Видео плейър (2D / 3D Player): Възпроизвеждане на всички видеоклипове на вашия телефон като в киносалон
➢ VR Браузър: Разгледайте нищо в интернет в VR
➢ VR Камера: Правене на снимки в VR
➢ VR Фотогалерия: Да се ​​съхранява и достъп до вашите снимки и видеоклипове в VR
➢ VR 360 Фотогалерия: Да се ​​съхранява и достъп до вашите 360 снимки
➢ VR Store, пазар и Launcher: Преглед за нови приложения и достъп до всички приложения на VR чрез VR

Предстоящи характеристики:
➢ Смесени Риалити Apps
➢ Fulldive Болт: Поток екрана на компютъра в VR


ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако имате проблем с екрана плаващи или измества наляво и надясно, моля да калибрирате сензора на устройството си, като следвате стъпките в линка по-долу: http://android.stackexchange.com/questions/59532/how-can-i-calibrate- на-накланяне-сензор-он-андроид

Защо Fulldive?
Fulldive е виртуална реалност платформа за масите. Отминаха дните, когато трябва да се седи в предната част на екрана, за да гледате филм. Няма нужда да се плащат хиляди за 3D телевизор или професионален гейминг предавка да се насладите на филми, видео игри и видеоклипове, които обичате.

Мисия за бъдещето
Нашата мисия е да направим света достъпен чрез виртуална реалност. Ние също искаме VR да бъде на разположение и достъпен за всеки човек.

Технология на бъдещето
Със скромен и разнообразен контекст Fulldive отбор е страстен за вземане на VR достъпна за всеки.

Опровержение:
- Тъй Fulldive съдържание е потребителя доставени, тя може да съдържа зрял или възрастни.
- дискомфорт или морска болест може да се случи в резултат на използване на Fulldive


FAQ (често задавани въпроси)

- Аз съм остана на създаден / урок страница. Как мога да вляза вътре приложението?
Натиснете бутона "Пропускане" в долния десен ъгъл на екрана на урок или да активирате екрана въртене на настройките на телефона си

- Тук на кръга Orange.
Вашият телефон не разполага с жиро-сензор. Трябва да се промени към по телефона, че има сензор жироскоп да се използва от пълната му функционалност.

- плаващи
Отидете на настройките на телефона си - и отново да се калибрира сензора за магнит / жироскоп.

- Не виждам нищо по заявлението.
Деинсталиране и повторно инсталиране на приложението, но сега, трябва да се даде възможност на всички разрешения. Това позволява Fulldive да играе на съдържание от телефона си в VR.

За повече QA, посетете нашия форум на адрес:
http://fulldive.proboards.com/
Прочетете повече
Свиване
4,4
Общо 60 323
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

This release contains browser stability improvements
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
2 юли 2018 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
5 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За тийнейджъри
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители
Продукти в приложението
0,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
Fulldive
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.