Speekie

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Speekie is a Software to distribute sound and messages. It allows you to transmit messages, announcements and audio streams to wireless connected, individual receivers. You can distribute the audio to individual headphones or connected loudspeakers.
Use your Android device to bring important information to your employees on conferences, in the office or at events.

!!! IMPORTANT !!!
Using the app as a receiver is free. You can connect to a provided service limitless for as long as you wish.
The app as sender will provide you in the free version a 5 minute testing period. If you want to use the stream of audio for longer, you can enable a unlimited audio transmission with an in-app purchase.

HOW IT WORKS ?
-----------------
-> Download the Speekie App from the Play Store on your transmitter as well as any amount of receiver devices.
-> On your transmitter device it is required to activate the transmitting function with an In-App purchasing.
-> Make sure that all devices are connected to the same wireless network.
Start the app on all your devices and proceed with following steps…

THE TRANSMITTER
-------------------
Select in the lower menu bar within the app the chapter “Transmitter” and proceed as follows:
• Service name
Enter the name of your service in the upper text input field. This can be any text with up to 63 characters.
• Start server
Click the button “Start” below the text input field to start the server. As soon as you start the server, you can connect your receivers. Your audio signal is broadcasted as soon as you start the server.
• Mute
To interrupt your transmission without disconnecting your receivers, click the “Mute” button at the bottom above menu. When you click the “Speak” button, the transmission will be continued.
Connected devices
As soon as a receiver is connected with your service, you will find information such as IP address, connection port or optional individual name in a list below the “Start/Stop” button.

THE RECEIVER
--------------
Select in the lower menu bar within the app the chapter “Receiver” and proceed as follows:
• Your name
Optional, you can enter your name in the upper text input field. That helps to identify the connected devices.
• Connecting
From the list of available services, select the Transmitter of your choice, please. Select the entry to connect your receiver to the service.

FURTHER NOTES
-----------------
Speekie transmits audio over a wireless network. Technically the signal gets digitised and compressed. That causes the transmission to gain a delay of up to 0.5 seconds.
The transmission arrives on the receivers with 24000 Hz in mono channel.
The transmission is not encrypted.
In a dedicated network Speekie can be used with about 50 connected receivers. The more receivers are connected, the more the signal quality decreases and the delay may increase. Interruptions may occur. This mainly is influenced by your network properties.
Speekie je software pro distribuci zvuku a zpráv. Umožňuje vám přenášet zprávy, oznámení a zvukové toky do bezdrátově připojených, individuálních přijímačů. Zvuk můžete rozdělit do jednotlivých sluchátek nebo připojených reproduktorů.
Pomocí zařízení Android přinášejte svým zaměstnancům důležité informace na konferencích, v kanceláři nebo na událostech.

!!! DŮLEŽITÉ !!!
Použití aplikace jako přijímače je zdarma. Můžete se připojit k poskytované službě bez omezení tak dlouho, jak budete chtít.
Aplikace jako odesílatel vám ve volné verzi poskytne 5minutové zkušební období. Chcete-li stream zvuku používat delší dobu, můžete povolit neomezený přenos zvuku s nákupem v aplikaci.

JAK TO FUNGUJE ?
-----------------
-> Stáhněte si aplikaci Speekie z obchodu Play na vysílači, stejně jako libovolné množství přijímačů.
-> Na vysílacím zařízení je nutné aktivovat vysílací funkci pomocí nákupu v aplikaci.
-> Zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení připojena ke stejné bezdrátové síti.
Spusťte aplikaci na všech zařízeních a postupujte podle následujících kroků ...

PŘEDÁVÁNÍ
-------------------
V dolní liště menu v aplikaci vyberte v kapitole "Vysílač" a postupujte následovně:
• Název služby
Do horního pole pro zadávání textu zadejte název služby. Může to být jakýkoli text s až 63 znaky.
• Spusťte server
Klepnutím na tlačítko "Start" pod pole pro zadání textu spustíte server. Jakmile spustíte server, můžete připojit přijímače. Váš zvukový signál je vysílán, jakmile spustíte server.
• Ztlumit
Chcete-li přerušit přenos bez odpojení přijímačů, klikněte na tlačítko "Mute" v dolní části nabídky. Po klepnutí na tlačítko "Hovořit" bude přenos pokračovat.
Připojená zařízení
Jakmile je přijímač připojen k vaší službě, najdete v seznamu pod tlačítkem "Start / Stop" informace jako například adresu IP, port připojení nebo volitelný individuální název.

PŘÍJEMCE
--------------
V dolní liště menu v aplikaci vyberte v kapitole "Přijímač" a postupujte následovně:
• Tvé jméno
Volitelně můžete zadat své jméno do horního pole pro zadávání textu. Pomáhá identifikovat připojená zařízení.
• Připojení
Ze seznamu dostupných služeb vyberte vysílač, který jste si vybrali. Vyberte položku pro připojení přijímače ke službě.

DALŠÍ POZNÁMKY
-----------------
Speekie přenáší zvuk přes bezdrátovou síť. Technicky se signál digitalizuje a komprimuje. To způsobuje, že převodovka dosáhne zpoždění až 0,5 sekundy.
Přenos přichází na přijímačích s 24000 Hz v mono kanálech.
Přenos není šifrován.
Ve vyhrazené síti Speekie lze použít s přibližně 50 připojenými přijímači. Čím více přijímačů je připojeno, tím více se sníží kvalita signálu a zpoždění se může zvýšit. Mohou dojít k přerušení. To je ovlivněno především vlastnostmi sítě.
Další informace
Sbalit

Novinky

Bugfixes and performance improvements
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
15. prosince 2018
Velikost
4,3M
Instalace
100+
Aktuální verze
1.0
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
2,49 US$ za položku
Od vývojáře
nuntius-online.com
Vývojář
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.