MojeDopravní.info

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace MojeDopravní.info je součástí plně automatického, komplexního a personalizovatelného systému pro poskytování dopravních a cestovních door-to-door informací. Služby portálu www.MojeDopravni.info jsou specificky nastaveny tak, aby uspokojily jak pravidelně dojíždějící (např. do/ze zaměstnání, cesty na chalupu, kurýři, atp.), tak i nepravidelně jezdící řidiče.

Každý uživatel má možnost získávat dopravní a cestovní informace na základě přednastavených parametrů jako např.:
- konkrétní trasa
- den v týdnu a čas, ve kterém chce informace o stavu dopravy na dané trase získávat
- typ dopravní nebo cestovní informace (zpoždění, nehoda, uzavírky, atd.)
- volba situace kdy má být informace poskytována (např. pouze v případě časového zdržení vyššího než, atd.)
- apod.
Aplikace využívá různých datových zdrojů, poskytujících dopravní a cestovní informace. Jedná se např. o informace z Národního dopravního informačního centra, data z flotily cca 50 tisíc vozidel, pravidelně aktualizovaných GIS podkladů, apod.
Na tomto základě vám poskytneme mj. informace o:
- aktuálním cestovním čase na Vámi zvolené trase (door-to-door)
- aktuálním celkovém zdržení na Vámi zvolené trase
- o dopravních problémech v konkrétních částech trasy vč. délky ovlivněných úseků, času průjezdu a aktuálního zdržení (např. délka kolony a zdržení před dopravní nehodou)
- zobrazení Vaší polohy na trase
a mnoho dalšího.

Cena:
Aplikace je dostupná ke stažení a 14 dennímu vyzkoušení ZDARMA.
Vzhledem k využití vstupních dat a informací, které je možné získat výhradně na komerční bázi (GIS vrstvy, informace z flotily cca 50 tisíc vozidel, atd.), je po uplynutí zkušební doby využívání aplikace zpoplatněno licenčním poplatkem. Informace o aktuálních cenách i ostatních informacích souvisejících s aplikací jsou uvedeny na stránkách www.MojeDopravni.info.
V současné době možné aplikaci využívat od 39,-Kč/měsíc (měsíční licence) až po 249,-Kč/rok (roční licence).

V případě dotazů nás kontaktuje na info@intens.cz.

Diskutovat o aplikaci můžete na AndroidForum.cz (http://androidforum.cz/mojedopravni-info-nova-apka-pro-dopravni-informace-t47128.html)

Klíčová slova:
doprava, informace, dopravní informace, dopravní info, door-to-door, moje dopravní info, personalizace, cestovní časy, zdržení, dopravní zátěž, stav dopravy, trasa, vyhledávání trasy, navigace, GPS, zobrazení v mapě, dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy, II. třídy, automatická upozornění.
Application MojeDopravní.info is part of a fully automated, comprehensive and personalizovatelného system for providing traffic and travel door-to-door information. Services portal www.MojeDopravni.info are specifically configured to meet both regular commuters (eg. To / from work, trips to the cottage, couriers, etc..) And irregularly riding driver.

Each user has the option to acquire traffic and travel information based on pre-set parameters such as .:
      - Specific route
      - Day of the week and the time at which you want information on traffic conditions on the route to gain
      - Type of traffic or travel information (delays, accidents, closures, etc..)
      - Selects a situation where information is to be provided (eg. Only if the time delay greater than, etc.).
      - Etc..
The application uses different data sources, providing traffic and travel information. This is eg., On information from the National Traffic Information Centre data from the fleet of about 50,000 vehicles, regularly updated GIS documents, etc..
On this basis, we will provide, among other things. Information about:
      - Actual travel time on your chosen route (door-to-door)
      - The current total delay on your selected route
      - The traffic problems in specific parts of the route incl. of affected sections passage of time and the current delay (eg. length of the column and the delay before a traffic accident)
      - Display your location on the route
and much more.

Price:
The application is available for download and 14 daily free trial.
Due to the use of data and the information that can be obtained only on a commercial basis (GIS layer information from the fleet of about 50,000 vehicles, etc..), After the trial period use application applied for a license fee. Information on current prices and other information related to applications appear on www.MojeDopravni.info.
Currently, the application can benefit from 39 € / month (monthly license) up to 249 € / year (annual license).

In case of questions please contact us at info@intens.cz.

Discuss the application can AndroidForum.cz (http://androidforum.cz/mojedopravni-info-nova-apek-for-traffic-information-t47128.html)

Keywords:
transport, information, traffic information, traffic info, door-to-door, my traffic info, personalization, travel times, delays, traffic load, traffic conditions, route, routing, navigation, GPS, view the map, highways, expressways , first class roads, II. class, automated alerts.
Read more
Collapse
3.5
69 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Verze 2.4
- možnost použití dárkových voucherů pro aktivaci služeb
- možnost nastavit různou velikost ikon v mapě

Verze 2.5
- doladěna funkce pro Android 5.0 (Lollipop)
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 30, 2015
Size
14M
Installs
5,000+
Current Version
2.5
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
INTENS Corporation s.r.o.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.