ติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน

10K+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
ทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

*** สิ่งที่ปรับปรุงเพิ่มเติม

* สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (Google Maps)
* ฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
- กราฟปริมาตรน้ำ
- ตารางปริมาตรน้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน RID
1) รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
2) ข้อมูลน้ำในอ่าง
3) ข้อมูลน้ำฝน
4) ข้อมูลน้ำท่า
5) กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ
6) ข้อมูลการเกษตร
7) เว็บบอร์ดรายงานสถานการณ์น้ำ
8) ลิงค์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัปเดตเมื่อ
23 ธ.ค. 2559

ความปลอดภัยของข้อมูล

นักพัฒนาแอปจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่แอปรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณไว้ที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

มีอะไรใหม่

ปรับปรุงเพิ่มเติม

** แก้ Bug การเลือกวันที่

* แสดงสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ผ่าน Google Maps
โดยสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการ พร้อมรายละเอียด
- ปริมาตรน้ำในอ่าง
- ปริมาตรใช้การ
- ปริมาตรน้ำไหลเข้า
- ปริมาตรน้ำไหลออก
- ปริมาตรน้ำระบาย
- ข้อมูลพื้นฐาน

* ฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
- แสดงกราฟปริมาตรน้ำ พร้อมข้อมูลปริมาตรน้ำเก็บกักสูงสุด,
ปริมาตรน้ำเก็บกักปกติ และปริมาตรน้ำเก็บกักต่ำสุด
- แสดงตารางปริมาตรน้ำ พร้อมระบบค้นหา และเรียงลำดับข้อมูล