ioner.io

50+
İndirme
İçerik derecelendirmesi
Tüm yaşlar
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi
Ekran görüntüsü resmi

Bu uygulama hakkında

İzleme, Kontrol, Veri Analizi, İşletme, Bakım ve Raporlama
Tek bir Platformda

ioner.io ile enerji santrallerinin, analiz, raporlama ve yönetiminin tek bir
sistemle yapılması sağlanmaktadır. Santral ağında
yer alan tüm cihazların, ek bir donanıma ihtiyaç duymadan sunucuya bağlantısı sağlanmakta ve gelen veriler kaydedilip, cihaz yönetimi yapılabilmektedir.
Gerçek zamanlı analiz ve scada ekranları ile müdahalelerin hızlı, kolay ve sistematik bir şekilde yapılması, santrallerin üretim kayıplarının ve tüketimlerin minimuma indirilmesi amaçlanmaktadır. Cihazlardan elde edilen verilerle, detaylı analiz imkanı sağlanmakta ve performans verileri hesaplanmaktadır.

Çok santral sayısına sahip işletmelerde sistemin işletilmesinde salt insan çabası yetersiz kalmaktadır. Sistemde meydana gelecek olayların anında tespit edilmesi klasik yöntemler ile mümkün olmamaktadır. Daha güvenilir, etkin ve ekonomik işletme için santralde bilgisayar otomasyonuna gereksinim vardır. Bunun için sistem kontrol ve izleme yazılımları gerçekleştirilmiştir. Elektrik enerjisi santralinden, veri toplama sisteminden (SCADA, veri kaydedici, veri tabanı) ve üçüncü taraf hizmetten veri toplar ve bunların tek bir bulut veri havuzundan yönetimi sağlanır.

ioner.io tüm önde gelen üreticilerle uyumludur.
Güncellenme tarihi
30 Eki 2023

Veri güvenliği

Geliştiricilerin verilerinizi nasıl toplayıp paylaştıklarını anlamak, güvenliğin ilk adımıdır. Veri gizliliği ve güvenliği yöntemleri; kullanımınıza, bölgenize ve yaşınıza göre değişiklik gösterebilir. Geliştiricinin sağladığı bu bilgiler zaman içinde güncellenebilir.
Üçüncü taraflarla veri paylaşımı yok
Geliştiricilerin, veri paylaşımını nasıl beyan ettikleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Veri toplanamadı
Geliştiricilerin, veri toplamayı nasıl beyan ettikleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Yenilikler

Planlı bakım kayıtlarınızı artık uygulama üzerinden yönetebilirsiniz.