10+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Mějte své IoT senzory neustále pod kontrolou. Váš IoT senzor stačí jednoduše zaregistrovat do aplikace a mít tak nepřetžitý přehled o měřených datech a stavu senzoru. Po registraci aplikace nabízí mnoho užitečných funkcí:

- Zobrazení dat v grafu :

Základní funkcí je možnost zobrazit přijatá data v grafech (čárový, sloupcový, apod.) pro zvolenou časovou periodu, sloučit více grafů do jednoho, zobrazení jednoduchých statistik, export do formátu PDF a mnoho dalšího. Jednoduše vše potřebné pro vizualizaci a správu vašich dat.

- Přístup k historii nameřených dat:

Data jsou v aplikaci uchovávána po dobu dvou let. Lze se tak snadno vrátit a pracovat s historickými daty.

- Nastavení alarmů:

Téměř u všech typů zařízení lze aktivovat funkci alarmu, která hlídá, zda nedošlo k nějaké nečekané události (například překročení nastaveného teplotního limitu, zaplavení, atd.). V případě, že k takové události dojde, je uživateli zaslána notifikace pomocí e-mailu, SMS či pomocí webových push notifikací, které se uživateli zobrazí na mobilním telefonu.

- Export dat:

Naměřená data je možné z aplikace exportovat ve formátu CSV, XLSX (Excel), případně celý graf ve formátu PDF.

- Informace o stavu senzorů:

Důležitou součástí je hlídání stavu senzorů, jako je míra vybití baterie, síla signálu, čas poslední přijaté zprávy nebo datum expirace senzoru. Všechny tyto informace je možné pohodlně zobrazit pro každý senzor.
Datum aktualizace
6. 2. 2021

Zabezpečení údajů

Vývojář na tomto místě může uvést, zda jeho aplikace shromažďuje a využívá vaše data. Další informace o zabezpečení údajů
Informace nejsou k dispozici

Novinky

Přidány nové vylepšené funkce.