شکنجه گر

۴٫۴
۳۸۹ مرور
+۵ هزار
بارگیری‌ها
رده‌بندی محتوا
مناسب برای همه
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت
نماگرفت

درباره این برنامه

این اپلیکیشن شکنجه گر بازار سرمایه است
تاریخ به‌روزرسانی
۲۹ بهمن ۱۴۰۰

ایمنی داده

توسعه‌دهندگان می‌توانند در اینجا اطلاعاتی درباره نحوه جمع‌آوری و استفاده برنامه‌شان از داده‌های شما نشان دهند. درباره ایمنی داده بیشتر بدانید
اطلاعاتی دردسترس نیست
۴٫۴
۳۸۹ مرور
Haqyar Ahmadi
۲۴ تیر ۱۴۰۱
خیلی عالی
یک نفر این مرور را مفید دانسته است
مفید بود؟
Ali Kamali
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
بسیار مفید
یک نفر این مرور را مفید دانسته است
مفید بود؟
Mahdi Dashti
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
عالی
یک نفر این مرور را مفید دانسته است
مفید بود؟