Canon CameraWindow

12 248
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Canon CameraWindow (Canon CW) is a free application which enables users to transfer images shot with Canon compact digital cameras (see below for compatible models) to Android devices via Wi-Fi* and share these images in simple steps.
*You can either connect the camera directly to the device (set the camera as a simplified access point) or join an existing Wi-Fi network (using a Wi-Fi access point).

Features:
-This application provides the following features:
1) Browse and playback images from your camera using your Android device.
2) Save one or multiple images to the Android device (You can also save images using the camera’s interface)
3) Use the Share option to share your images online via installed services such as E-mail and Facebook (requires access to a Wi-Fi network connected to the internet).
4) Acquire location information and add it to images on the camera (Only compatible camera)
5) Remote shooting with Android device touch operation (Only compatible camera)
6) Support for NFC equipped device (Only compatible camera)
------
*NFC touch connection is also available with "Camera Connect" by changing its settings.
Our Camera Connect app will rewrite the NFC tag for you automatically.
All you have to do is connect your camera to the Camera Connect app and a message will appear about rewriting the NFC tag information, just press OK.
Certain models will require you to:
1. Connect your camera to the Camera Connect app.
2. Select Camera Setting from the app’s main menu.
3. Click on Start Writing.
4. Tap your camera to your device.
5. Rewrite will then be complete.
------
Compatible models:
[Canon Compact Digital Cameras supporting features: 1, 2, 3, 4, 5, 6]
PowerShot G7 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot N2, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, PowerShot SX600 HS, PowerShot N100, PowerShot ELPH 340 HS/IXUS 265 HS

[Canon Compact Digital Cameras supporting features: 1, 2, 3, 4]
PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot S200, PowerShot SX510 HS, PowerShot SX280 HS, PowerShot N, PowerShot ELPH 330 HS/IXUS 255 HS, PowerShot ELPH 130 IS/IXUS 140, PowerShot ELPH 120 IS/IXUS 135, PowerShot A3500 IS/PowerShot A3550 IS, PowerShot S110, IXUS 245 HS

[Canon Compact Digital Cameras supporting features: 1, 2, 3]
PowerShot ELPH 530 HS/IXUS 510 HS, PowerShot ELPH 320 HS/IXUS 240 HS
*Connection is possible only by joining an existing Wi-Fi network (using a Wi-Fi access point).

Compatible platforms:
Android 2.3.3-2.3.7/4.0/4.1/4.2/4.3/4.4 (Tablets: 4.0/4.1/4.2/4.3/4.4)

Compatible File Types:
[Transfer / Share images]
-JPEG and MP4 files shot with the above compatible models.
[Add location information]
-JPEG (photos), CR2, MP4 and MOV files shot with the above compatible models.

Important Notes:
-If CameraWindow cannot connect to the camera, stop the application using “Manage applications” which can be found in the Settings menu of the Android device and start it again by pressing the CameraWindow icon.
-Face ID function will record registered people's names to the images. Therefore, be careful when posting images online where others can view them.
-This application is not guaranteed to operate on all Android devices.
Canon CameraWindow (Canon CW) je bezplatná aplikace, která umožňuje uživatelům přenášet snímky pořízené s Canon kompaktních digitálních fotoaparátů (viz níže o kompatibilních modelech) pro Android zařízení přes Wi-Fi * a sdílet tyto obrazy v jednoduchých krocích.
* Můžete buď fotoaparát připojit přímo k zařízení (fotoaparát nastavit jako zjednodušeného přístupového bodu), nebo se připojit k existující Wi-Fi sítě (pomocí přístupový bod Wi-Fi).

Funkce:
-Tento Aplikace poskytuje následující funkce:
1) Procházení a přehrávání snímků z fotoaparátu pomocí zařízení Android.
2) uložit jeden nebo více obrázků na zařízení se systémem Android (Můžete také ukládat obrázky pomocí rozhraní fotoaparátu)
3) Použijte volbu Sdílet na sdílení snímků on-line pomocí nainstalovaných služeb, jako je e-mail a Facebook (vyžaduje přístup k Wi-Fi síti připojen k Internetu).
4) získat údaje o poloze a přidat ji do snímků na fotoaparátu (kompatibilní pouze kamera)
5) Dálkové fotografování s dotykovým ovládacím Android zařízení (pouze aplikace kompatibilní s fotoaparátem)
6) Podpora NFC vybaveným zařízením (kompatibilní pouze kamera)
------
* NFC touch připojení je k dispozici také s "Camera connect" změnou jeho nastavení.
Naše kamera Connect aplikace automaticky přepisovat značku NFC pro vás.
Jediné, co musíte udělat, je připojit fotoaparát k Camera Connect aplikaci a objeví se hlášení o přepisování informací tagu NFC, stačí stisknout tlačítko OK.
Některé modely vás bude vyžadovat:
1. Připojte fotoaparát k Camera Connect app.
2. Vyberte Nastavení kamery z hlavního menu app.
3. Klikněte na zahájení psaní.
4. Klepněte na svůj fotoaparát do přístroje.
5. Přepis pak bude kompletní.
------
Kompatibilní modely:
[Canon Kompaktní digitální fotoaparáty podporují funkce: 1, 2, 3, 4, 5, 6]
PowerShot G7 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot N2, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, PowerShot SX600 HS, PowerShot N100, PowerShot ELPH 340 HS / IXUS 265 HS

[Canon Kompaktní digitální fotoaparáty podporují funkce: 1, 2, 3, 4]
PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot S200, PowerShot SX510 HS, PowerShot SX280 HS, PowerShot N, PowerShot ELPH 330 HS / IXUS 255 HS, PowerShot ELPH 130 IS / IXUS 140, PowerShot ELPH 120 IS / IXUS 135, PowerShot A3500 IS / PowerShot A3550 IS, PowerShot S110, IXUS 245 HS

[Canon Kompaktní digitální fotoaparáty podporují funkce: 1, 2, 3]
PowerShot ELPH 530 HS / IXUS 510 HS, PowerShot ELPH 320 HS / IXUS 240 HS
* Spojení je možné pouze spojením existující Wi-Fi sítě (pomocí přístupový bod Wi-Fi).

Kompatibilní platformy:
Android 2.3.3-2.3.7 / 4,0 / 4,1 / 4,2 / 4,3 / 4,4 (tablety: 4,0 / 4,1 / 4,2 / 4,3 / 4,4)

Kompatibilní typy souborů:
[Transfer / Sdílení obrázků]
-JPEG A MP4 soubory pořízené s výše uvedenými kompatibilními modely.
[Přidat informace o poloze]
-JPEG (Fotky), CR2, MP4 a MOV střílel s výše uvedenými kompatibilními modely.

Důležité poznámky:
-Pokud CameraWindow nemůže připojit ke kameře, zastavení aplikace pomocí "Správa aplikací", které lze nalézt v menu Nastavení v zařízení Android a znovu ji spustit kliknutím na ikonu CameraWindow.
-Face Funkce ID bude zaznamenávat jména registrovaných lidí k obrazům. Proto buďte opatrní při odesílání obrázků on-line, kde jiní si je mohli prohlédnout.
-Tento Aplikace není zaručeno, že pracovat na všech zařízeních se systémem Android.
Další informace
Sbalit
3,3
Celkem 12 248
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

"CameraWindow" might not be able to be used depending on the operating environment.
For customers currently using "CameraWindow", please replace it with "Camera Connect" to connect to your Canon digital camera.
NFC touch connection is also available with "Camera Connect" by changing its settings.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
14. března 2017
Velikost
6,8M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
1.5.2.21
Vyžaduje Android
2.3.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Canon Inc.
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.