Calendar, Personal Planner & Diary - Jorte

Yra skelbimų
·
Siūlomas pirkimas programoje
Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

With over 30 million downloads Jorte is one of the most popular calendar & organizer applications.Recommended by many websites and newspapers as one of the Best Calendar apps.

Yahoo Finance & Tech: "Jorte aspires to be more than just a calendar. It wants to the be the main organization app in your life, and the diary with which you catalog your day-to-day experiences."
Lifehacker: "the ability to show your tasks list under your calendar, and show your day's agenda under the month view when you click on it. It's a really nice way to see everything at once."
The Next Web: "Seriously, if you’re into customizing the look of your calendar, colors, backgrounds, themese or the size of your widgets, then take a look at Jorte."
MakeUseOf: "Jorte goes beyond what other calendar apps are capable of."
NYTimes Tech column suggests Jorte as an alternative to Google Calendar.
App Annie Top 10 app with most Monthly Active Users for 2016 in Japan!
App Judgement: Robust Calendar, Events and Task Manager. Totally customizable to suit your needs.

For personal use or for business Jorte will assist you to manage your daily schedule completely.

Features:
▪ Jorte syncs with Microsoft Office 365® - (Jorte Premium members can sync their Office 365 Business Calendar to Jorte)
▪ Jorte syncs with Evernote - Check your notes on your calendar.
o Side Menu - On the Side Menu you can decide what to show, Today's Events, diary, or tasks.
▪ Love typography? Download a font, even use your own fonts! Supports compatibility with most otf and ttf fonts.
▪ Countdown Feature: see how many days are left until an event.
▪ Jorte Diary feature: include photos in calendar events by adding them in your Jorte Diary.
▪ Jorte Cloud: multi-device syncing and backup.
▪ Display Lunar Calendar - Great for Chinese users & users from other Asian countries.
▪ Various widgets are available to set on your Home Screen.
▪ Monthly, Daily, Vertical, and Weekly views are available.
▪ See completed appointments or choose to hide them.
▪ Adjust the first day of the week.
▪ Supports syncing with Google Calendar and Jorte Cloud on your PC Web Browser.


Jorte Premium members now have access to a buffet of Icons and Themes!

- Please check here for the latest information & announcements:
- http://facebook.com/jorte.net or https://Twitter.com/jorte_en= Event Calendars =
With this feature, you can add many calendars containing events related to your interests like the weather forecast, news, sports, comics, food & recipes, video game news, Movie reviews & TV news, and much more.

o Weather Forecast (Conveniently view the weather from locations all over the globe) / News / Sports / Food & Recipes.
- There are many more event calendars available.
- Location data may be used for providing you Weather Forecasts from nearby city and more relevant ads.= Jorte Cloud (Free) =
Sync Jorte Calendar entries and Tasks to Jorte Cloud.
You can access Jorte Cloud from home, office, and anywhere else from a PC, smartphone or tablet. Backup your schedules and task lists and sync between all your devices!

Sign-up to get a free Jorte Cloud Account and start taking advantage of the cloud experience!
https://jorte.net/certify/account/create/?applicationCode=jorte-cloud= Jorte Store =
Personalize your Calendar with Icons & Themes to use in Jorte Calendar. Download contents and start customizing your calendar today!

- There are many Icons & Themes available from the Jorte Store.


Terms: http://www.jorte.com/en/kiyaku.php
Privacy Policy: http://www.jorte.com/en/privacy.php
Su daugiau nei 30 milijonų atsisiuntimų Jorte yra viena populiariausių kalendoriaus ir organizatorių programų.Daugybė svetainių ir laikraščių rekomendavo kaip vieną iš geriausių kalendoriaus programų.

„Yahoo Finance & Tech“: „Jorte siekia būti ne tik kalendoriumi. Ji nori būti pagrindine organizacijos programa jūsų gyvenime ir dienoraščiu, su kuriuo kataloguosite savo kasdienę patirtį. . “
„Lifehacker“: "galimybė kalendoriuje parodyti savo užduočių sąrašą ir paspaudus ant jūsų dienos darbotvarkės pateikti mėnesio rodinį. Tai tikrai puikus būdas pamatyti viską iš karto."
Kitas internetas: „Jei rimtai, jei norite pritaikyti kalendoriaus, spalvų, fono, temos ar jūsų valdiklių dydį, tada pažvelkite į Jorte.“
MakeUseOf: „Jorte peržengia tai, ką gali kitos kalendoriaus programos“.
„NYTimes Tech “ stulpelis siūlo „Jorte“ kaip alternatyvą „Google“ kalendoriui.
App Annie 10 populiariausių programų su daugiausiai 2016 m. aktyvių vartotojų Japonijoje!
Programos vertinimas: Tvirtas kalendorius, įvykiai ir užduočių tvarkyklė. Visiškai pritaikomas pagal jūsų poreikius.

Asmeniniam naudojimui ar verslui Jorte padės visiškai valdyti dienos tvarkaraštį.

Funkcijos :
▪ „Jorte“ sinchronizuoja su „Microsoft Office 365®“ - („Jorte Premium“ nariai gali sinchronizuoti savo „Office 365“ verslo kalendorių su Jorte)
▪ Jorte sinchronizuoja su „Evernote“ - patikrinkite savo kalendoriaus užrašus.
o Šoninis meniu - šoniniame meniu galite nuspręsti, ką rodyti, šiandienos įvykius, dienoraštį ar užduotis.
▪ Meilės tipografija? Atsisiųskite šriftą, netgi naudokite savo šriftus! Palaiko suderinamumą su dauguma otf ir ttf šriftų.
▪ Atgalinės atskaitos funkcija: pažiūrėkite, kiek dienų liko iki įvykio.
▪ „Jorte Diary“ funkcija: įtraukite nuotraukas į kalendoriaus įvykius, pridėdami jas prie „Jorte Diary“.
▪ „Jorte Cloud“: kelių įrenginių sinchronizavimas ir atsarginė kopija.
▪ Ekrano mėnulio kalendorius - puikus Kinijos vartotojams ir vartotojams iš kitų Azijos šalių.
▪ Pradiniame ekrane galite nustatyti įvairius valdiklius.
▪ Galimos mėnesio, dienos, vertikalios ir savaitinės peržiūros.
▪ Peržiūrėkite baigtus susitikimus arba pasirinkite juos paslėpti.
▪ Sureguliuokite pirmąją savaitės dieną.
▪ Palaiko sinchronizavimą su „Google“ kalendoriumi ir „Jorte Cloud“ kompiuterio žiniatinklio naršyklėje.


„Jorte Premium“ nariai dabar turi prieigą prie piktogramų ir temų švediško stalo!

- Patikrinkite čia naujausią informaciją ir pranešimus:
- http://facebook.com/jorte.net arba https://Twitter.com/jorte_en= Įvykių kalendoriai =
Naudodami šią funkciją galite pridėti daug kalendorių, kuriuose yra įvykių, susijusių su jūsų pomėgiais, pavyzdžiui, orų prognozė, naujienos, sportas, komiksai, maistas ir receptai, vaizdo žaidimų naujienos, filmų peržiūros ir TV naujienos ir dar daugiau.

o Orų prognozė (patogiai žiūrėkite orus iš visų pasaulio vietų) / Naujienos / Sportas / Maistas ir receptai.
- Yra daug daugiau renginių kalendorių.
- Vietovės duomenys gali būti naudojami teikiant jums orų prognozes iš artimiausio miesto ir tinkamesnius skelbimus.= Jorte debesis (nemokama) =
Sinchronizuokite „Jorte“ kalendoriaus įrašus ir užduotis su „Jorte Cloud“.
„Jorte Cloud“ galite pasiekti iš namų, biuro ir bet kur kitur naudodami kompiuterį, išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. Kurkite savo tvarkaraščių ir užduočių sąrašų atsarginę kopiją ir sinchronizuokite visus savo įrenginius!

Prisiregistruokite, kad gautumėte nemokamą „Jorte Cloud“ sąskaitą ir pradėkite naudotis debesies patirtimi!
  https://jorte.net/certify/account/create/?applicationCode=jorte-cloud= Jorte parduotuvė =
Suasmeninkite savo kalendorių naudodami piktogramas ir temas, kad galėtumėte naudoti „Jorte“ kalendoriuje. Atsisiųskite turinį ir pradėkite pritaikyti savo kalendorių jau šiandien!

- „Jorte“ parduotuvėje galima rasti daugybę piktogramų ir temų.


Sąlygos: http://www.jorte.com/en/kiyaku.php
Privatumo politika: http://www.jorte.com/en/privacy.php
Skaityti daugiau
Sutraukti
3,8
Iš viso: 201 961
5
4
3
2
1
Įkeliama...

Kas naujo

- Corrected an outdated link on our About page, sorry about that.
- Other Bug Fixes.
Skaityti daugiau
Sutraukti

Papildoma informacija

Atnaujinta
2019 m. gruodžio 23 d.
Dydis
Skiriasi pagal įrenginį
Įdiegimai
10 000 000+
Dabartinė versija
Skiriasi pagal įrenginį
Būtina naudoti „Android“
Skiriasi pagal įrenginį
Turinio įvertinimas
Interaktyvūs elementai
Naudotojai sąveikauja, Skaitmeniniai pirkiniai
Produktai programoje
0,99 USD–29,99 USD už elementą
Siūlo
Jorte Inc.
Kūrėjas
10F Sogetsu Kaikan 7-2-21, Akasaka, Minato-ku, TOKYO 107-0052 JAPAN
©2020 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiAtlikėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.