VPN Gate Viewer - 公開VPNサーバ 一覧

Tất cả mọi người
522
Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Nhật (Nhật Bản)

VPN Gate Viewer は「VPN Gate 公開 VPN 中継サーバ」一覧( http://www.vpngate.net/ )から対応サーバを国別にすばやくリストアップし、OpenVPN 設定もしくはL2TP/IPsec VPNクライアント設定を補助します。
本アプリケーションはOpenVPN ConnectなどのOpenVPN接続サービスアプリケーションがインストールされていると、より一層使い勝手が向上します(OpenVPN Connectは本アプリケーションからインストールすることもできます)。


【ご注意】本アプリケーションは非公式なものですので、VPN Gate の仕様変更により利用ができなくなる可能性があります。また、VPN Gate あるいは OpenVPN、VPN 接続を保証するものでもありません。
【ヒント】OpenVPN を含むサーバ情報を長押しすると、取得できるであろうポートの .ovpn ファイルを自動ダウンロードした上で OpenVPN へ引き継ぎます
【ヒント】OpenVPN 対応サーバへの接続は、少なくとも OpenVPN Connect がインストールされている環境であれば、他の対応アプリケーションがインストールされていればどれで開くかを選択することができます。

・「サーバーリストを取得」から選択する項目の内容は以下のとおりです。

  ・公式サイト HTML: 「VPN Gate 公開 VPN 中継サーバ」上のHTML ソースから得たサーバ情報(OpenVPN 以外のプロトコルをも含みます)を取得します。
  ・キャッシュサイト HTML: 公式サイト HTML からデータが(その国の規制によって)取得できない場合はこちらをご利用ください。OpenVPN 以外のプロトコルに対応したサーバを含みます。
  ・公式サイト CSV: 「VPN Gate 公開 VPN 中継サーバ」上の CSV データです。OpenVPN を利用する場合はこちらをお選びください。OpenVPN 対応サーバのみの情報(ovpn データが含まれます)が取得されます。
  ・キャッシュサイト CSV: 公式サイト CSV が(その国の規制によって)取得できない場合はこちらをご利用ください。OpenVPN 対応サーバのみの情報(ovpn データは含まれませんので別途自動ダウンロードします)が取得されます。
  ・ミラーサイト: 数あるミラーサイトからひとつを選び、その HTML ソースから得たサーバ情報(OpenVPN 以外のプロトコルをも含みます)を取得します。


■ 国旗アイコンは Icon Drawer ( http://icondrawer.com/ ) の Flag Icons をアプリケーション内部に実装して利用させていただいております


■ VPN Gate 学術実験サービスの概要(引用) http://www.vpngate.net/ja/about_overview.aspx

 VPN Gate に VPN 接続すると、以下の 3 つの利点を得ることができます

  1. 政府の検閲用ファイアウォールを回避し、海外の YouTube などの Web サイトを自由に閲覧できます
  2. IP アドレス が VPN サーバーのものに書き換わります。インターネットで安全に情報発信をしたり、Web コンテンツを閲覧したりできます
  3. 暗号化により公衆無線 LAN を安全に利用できます

 VPN Gate は過去の共有型 VPN サービスと比べて、政府の検閲用ファイアウォールによって遮断されにくいという特徴があります。しかも、無償で利用可能です。ユーザー登録は不要です
VPN Cổng Viewer được riêng một cách nhanh chóng danh sách các nước máy chủ tương ứng từ danh sách "VPN Cổng VPN công cộng rơle máy chủ" (http://www.vpngate.net/), để hỗ trợ cho việc cấu hình OpenVPN hoặc cấu hình client L2TP / IPsec VPN.
Khi ứng dụng này là ứng dụng dịch vụ kết nối OpenVPN, chẳng hạn như OpenVPN Connect được cài đặt, và sau đó được cải thiện hơn nữa khả năng sử dụng (OpenVPN Connect cũng có thể được cài đặt từ ứng dụng này).


Xin lưu ý: Kể từ khi ứng dụng này là không chính thức, có một khả năng mà không thể được sử dụng bởi sự thay đổi đặc điểm kỹ thuật của VPN Gate. Ngoài ra còn có gì đảm bảo VPN Cổng hoặc OpenVPN, một kết nối VPN.
Khi bạn bấm độ dài thông tin máy chủ, bao gồm Mẹo OpenVPN, nó sẽ tiến hành để OpenVPN trên đó tự động tải file .ovpn sẽ có thể để có được cảng
Mẹo OpenVPN kết nối đến một máy chủ tương ứng, nếu môi trường trong đó có ít nhất OpenVPN Connect được cài đặt, bạn có thể áp dụng tương ứng khác là chọn xem có nên mở trong bất kỳ nếu nó được cài đặt.

• Nội dung của mục để chọn từ "có được một danh sách server" như sau.

· Website chính thức HTML: "VPN Cổng VPN công cộng rơle máy chủ" trên (bao gồm cả giao thức phi OpenVPN) thông tin máy chủ thu được từ nguồn HTML của để có được.
trang web HTML cache: xin vui lòng sử dụng này nếu các dữ liệu (bằng các quy định của quốc gia) không thể được mua lại từ HTML trang web chính thức. Nó chứa các máy chủ tương ứng với các giao thức khác so với OpenVPN.
· Website chính thức CSV: dữ liệu CSV vào "VPN Cổng VPN công máy chủ relay". Nếu bạn muốn sử dụng OpenVPN Vui lòng chọn ở đây. OpenVPN máy chủ tương ứng duy nhất của thông tin (bao gồm dữ liệu ovpn) được lấy.
Bộ nhớ cache site CSV: trang web chính thức (các quy định của nước) CSV có thể không thể nhận được, xin vui lòng sử dụng ở đây. OpenVPN tương ứng máy chủ chỉ thông tin (dữ liệu ovpn là riêng rẽ tải tự động không bao gồm) được lấy.
Miller trang web: Chọn một từ số một trang web gương, để có được những thông tin máy chủ thu được từ nguồn HTML (bao gồm một giao thức khác so với OpenVPN).


■ biểu tượng lá cờ chúng tôi đã được sử dụng để thực hiện Cờ biểu tượng của Biểu tượng Drawer (http://icondrawer.com/) cho các ứng dụng nội bộ


■ VPN Cổng học tổng quan về dịch vụ thử nghiệm (trích dẫn) http://www.vpngate.net/ja/about_overview.aspx

Khi kết nối VPN đến cổng VPN, bạn có thể lấy ba ưu điểm sau

1. để tránh sự kiểm duyệt cho các bức tường lửa của chính phủ, bạn có thể tự do duyệt đến trang web, chẳng hạn như YouTube ở nước ngoài
2. Địa chỉ IP sẽ được viết lại như của máy chủ VPN. Bạn có thể truyền tải một cách an toàn thông tin trên Internet, hoặc bạn có thể duyệt nội dung Web
3. Bạn có thể yên tâm sử dụng một mạng LAN không dây công cộng bởi các mã hóa

VPN Cổng được so sánh với các dịch vụ VPN được chia sẻ quá khứ, có một tính năng mà ít có khả năng bị chặn bởi sự kiểm duyệt cho các bức tường lửa của chính phủ. Bên cạnh đó, nó có sẵn miễn phí. Đăng ký thành viên không được yêu cầu
Đọc thêm
Thu gọn
3,9
Tổng 522
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

・バグフィックス
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
11 tháng 3, 2019
Kích thước
3,7M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
1.3.2
Cần có Android
5.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Sensyusya
Nhà phát triển
Misono 954, Ina-city Nagano Japan
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.