LINE: Free Calls & Messages

11 272 476
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

LINE reshapes communication around the globe, allowing you to enjoy not only messaging but also free voice and video calls wherever you find yourself.

Download LINE and discover the reasons for its global popularity and number one ranking in 52 countries.

LINE's latest features

★ Intimate conversations or large round tables can happen anywhere with group video calls
Chat with up to 200 friends in your group simultaneously! Enjoy face to face video chats with friends as well!

★ Use polls to quickly see what your friends think
From where to meet to what to eat, avoid lengthy discussions and make decisions easily by creating a poll.

LINE's main features

★ Free voice and video calls anywhere, anytime
Enjoy great quality calls at no charge, no matter where you are. Even international calls with up to 200 people at the same time are completely free! Use effects and filters for even more fun during video calls. (Note that this feature may not be available on certain devices.)

★ Convenient chats where anything is possible
Share messages, photos, videos, stickers, voice messages, and locations easily with friends.

★ Fun and easy-to-use social networking features
From messages and photos to videos and locations, share your daily moments with friends on Timeline!

★ Find the world's most popular characters at the Sticker Shop
Browse hundreds of popular free stickers plus adorable stickers of the world's favorite characters! Choose from a variety of LINE sticker sets to liven up your messages in your own unique way.

★ Auto-sync your device and PC
Whether on the go with the mobile version or connected to the desktop version using your PC or Mac, your LINE chats are always up-to-date and synced automatically across all versions.

★ Your own personal storage space: Keep
Store messages, photos, videos, and more in Keep where you can easily share them with friends.

★ Stay informed with LINE official accounts
Connect directly with your favorite celebrities and companies by friending their official accounts.

★ Get connected to new apps
LINE provides a gateway to entertainment and lifestyle apps that will keep you entertained and bring new convenience to your life.

★ Make international calls with LINE Out
Place international calls to mobile phones and landlines at low rates. You can even call friends who aren't on LINE.
Plus, enjoy free calls after watching ads with LINE Out Free.

■ We recommend using a data plan or connecting to Wi-Fi as you may incur data usage fees otherwise.
■ Please also use LINE with Android OS versions 4.4 and above to enjoy LINE to the fullest extent.

**********
If your network speed is too slow or you don't have enough device storage, LINE may not install properly.

If this happens, please check your connection and try again.
**********
LINE prepracováva komunikáciu po celom svete a umožňuje vám využívať nielen správy, ale aj bezplatné hlasové a videohovory, kdekoľvek sa ocitnete.

Stiahnite si LINE a objavte príčiny jeho celosvetovej popularity a poradie číslo jedna v 52 krajinách.

LINE

★ Intimné rozhovory alebo veľké okrúhle stoly sa môžu stať kdekoľvek pri skupinových videohovoroch
Rozhovor s až 200 priateľmi vo vašej skupine súčasne! Vychutnajte si rozhovory tvárou v tvár s priateľmi!

★ Použite ankety, aby ste rýchlo zistili, čo si myslia vaši priatelia
Odkiaľ sa stretnete s tým, čo chcete jesť, vyhnite sa zdĺhavým rozhovorom a rozhodujte sa jednoducho vytvorením hlasovania.

LINE

★ Voľné hlasové a video hovory kdekoľvek a kedykoľvek
Vychutnajte si kvalitné hovory bezplatne, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Dokonca aj medzinárodné hovory s až 200 osobami sú úplne zadarmo! Používajte efekty a filtre pre ešte väčšiu zábavu počas videohovorov. (Upozorňujeme, že táto funkcia nemusí byť k dispozícii v určitých zariadeniach.)

★ Pohodlné rozhovory, kde je všetko možné
Zdieľajte správy, fotky, videá, samolepky, hlasové správy a miesta jednoducho s priateľmi.

★ Funkčné a ľahko použiteľné funkcie sociálnych sietí
Zo správ a fotografií na videá a miesta zdieľajte svoje každodenné okamihy s priateľmi na časovej osi!

★ Nájdite najpopulárnejšie postavy na svete v obchode s nálepkami
Prezrite si stovky populárnych bezplatných nálepiek a rozkošných nálepiek svetových obľúbených postáv! Vyberte si z množiny sád sadu samolepiek LINE, aby ste oživili vaše správy svojou jedinečnou cestou.

★ Automatické synchronizovanie zariadenia a počítača
Či už sú na cestách s verziou pre mobilné zariadenia alebo pripojené k počítačovej verzii pomocou počítača alebo počítača Mac, sú vaše rozhovory LINE vždy aktuálne a automaticky synchronizované vo všetkých verziách.

Osobný úložný priestor: Uchovávajte
Ukladajte správy, fotografie, videá a ďalšie informácie v priečinku Keep, kde ich môžete jednoducho zdieľať s priateľmi.

★ Zostaňte informovaný oficiálnymi účtami LINE
Pripojte sa priamo s vašimi obľúbenými celebritami a spoločnosťami tým, že pripojíte svoje oficiálne účty.

★ Spojte sa s novými aplikáciami
LINE poskytuje bránu k aplikáciám pre zábavu a životný štýl, ktoré vás bavia a prinesú vám nové pohodlie.

★ Vykonajte medzinárodné hovory s LINE Out
Umiestnite medzinárodné hovory na mobilné telefóny a pevné linky za nízke ceny. Môžete dokonca zavolať priateľov, ktorí nie sú na LINE.
Navyše, po sledovaní reklám s funkciou LINE Out Free využívajte bezplatné hovory.

■ Odporúčame vám používať dátový plán alebo pripojenie k sieti Wi-Fi, pretože v opačnom prípade môžu vzniknúť poplatky za používanie dát.
■ Používajte LINE s verziou operačného systému Android 4.4 a novším, aby ste mohli využívať LINE v plnom rozsahu.

**********
Ak je vaša rýchlosť siete príliš pomalá alebo nemáte dostatok miesta na ukladanie zariadení, LINE sa nemusí správne nainštalovať.

Ak k tomu dôjde, skontrolujte pripojenie a skúste to znova.
**********
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,2
Celkove 11 272 476
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

• You can now adjust filter strength in the in-chat camera.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
17. decembra 2018
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
500 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Zdieľa polohu, Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 139,99 USD za položku
Od predajcu
LINE Corporation
Vývojár
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.