Pokémon Duel

За всички възрасти
444 911
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Pokémon Duel game service will be terminated as of 10/31/2019 at 01:59 (UTC).
For details on the end of service, please see the in-game Information.
Thank you for your support. We realize that it's not long until the end of service, but we hope you'll continue to enjoy Pokémon Duel to the very end.
-----------------------------------------------------------------------------------


It's a Pokémon board game! Get matched up in real time and join a duel now!

■ Intro

Pokémon Duel is a strategy board game that uses Pokémon figures. Build a deck with your favorite figures and then leap into a League Match! Compete with players from around the world for a chance to enter the top League rankings in League Matches. You'll fight your rivals in real time! Win duels, get all kinds of cool figures and items, and make your deck stronger!

The rules are simple! The object is to be the first player to get one of your figures to your opponent's goal. How will you get to the goal? You'll need to carefully choose your route! In duels, you and your opponent take turns moving your figures. Set up a strategic formation and attack your opponent, or simply block their path—it's all about tactics! Plan your strategy and defeat your opponents in this game of cat and mouse!

In duels, your deck is composed of 6 Pokémon figures. There are all kinds of figures, each with different moves and abilities. Keep this in mind as you build your own custom deck!

Make use of your custom deck and the AI! The AI is a reliable ally who will determine good moves and take your turn for you. Make full use of the AI and crush your opponents!

■ Notes
- Terms of Use
Please read the Terms of Use before using this application.

- Device settings
You may not be able to launch this application, depending on your device’s settings and/or how it is used. In order to maintain fairness among players, some functions may become inaccessible if certain operations (such as jailbreaking) have been performed.

- Before making purchases
Android OSversion 5.0 or higher is required for this application. Available features may depend on your device’s OS version.
Please make sure that you can use the free-of-charge features of this product with no issues on your device before you make purchases.
Certain devices and/or configurations may also cause the application to fail to work.

- Device settings
You may not be able to launch this application, depending on your device’s settings and/or how it’s used. In order to maintain fairness among players, some functions may become inaccessible if certain operations (such as rooting) have been performed.

- For inquiries
Please visit support.pokemon.com to report issues about Pokémon Duel.
Услугата за игра на Покемон Дуел ще бъде прекратена от 31.03.2015 г. в 01:59 (UTC).
За подробности относно края на услугата, моля, вижте информацията в играта.
Благодарим ви за вашата подкрепа. Ние осъзнаваме, че до края на услугата не е дълго, но се надяваме да продължите да се наслаждавате на Покемон Дуел до самия край.
-------------------------------------------------- ---------------------------------


Това е настолна игра на Покемон! Съчетайте се в реално време и се присъединете към дуел сега!

■ Въведение

Покемон дуел е игра стратегия стратегия, която използва фигури Pokémon. Изградете тесте с любимите си фигури и след това скочете в мач от лигата! Състезавайте се с играчи от цял ​​свят за шанс да влезете в топ лига в мачовете на лигата. Ще се борите с вашите съперници в реално време! Спечелете двубои, вземете всички видове готини фигури и предмети и направете палубата си по-силна!

Правилата са прости! Целта е да бъде първият играч, който донесе една от фигурите си до гол на противника. Как ще стигнете до целта? Ще трябва внимателно да изберете маршрута си! В дуели, вие и вашият опонент се редувате да движите фигурите си. Настройте стратегическа формация и атакувайте опонента си, или просто блокирайте пътя им - всичко е за тактика! Планирайте стратегията си и победете опонентите си в тази игра на котка и мишка!

В дуели, вашата палуба се състои от 6 фигури Pokemon. Има всякакви фигури, всяка с различни движения и способности. Имайте това предвид, когато изграждате своя собствена персонализирана палуба!

Възползвайте се от персонализираната палуба и AI! Изкуственият интелект е надежден съюзник, който ще определи добрите движения и ще вземе своя ред за вас. Използвайте изцяло изкуствения интелект и смажете опонентите си!

■ Бележки
- Условия за ползване
Моля, прочетете Общите условия, преди да използвате това приложение.

- Настройки на устройството
Възможно е да не можете да стартирате това приложение, в зависимост от настройките на устройството и / или как се използва. За да се поддържа справедливост сред играчите, някои функции могат да станат недостъпни, ако са изпълнени определени операции (като например джейлбрейк).

- Преди да направите покупки
За това приложение се изисква Android OSversion 5.0 или по-нова версия. Наличните функции могат да зависят от версията на операционната система на устройството ви.
Моля, уверете се, че можете да използвате безплатните функции на този продукт без проблеми на устройството, преди да направите покупки.
Някои устройства и / или конфигурации също могат да доведат до неуспех на приложението.

- Настройки на устройството
Възможно е да не можете да стартирате това приложение в зависимост от настройките на устройството и / или как се използва. За да се поддържа справедливост между играчите, някои функции могат да станат недостъпни, ако са изпълнени определени операции (като например вкореняване).

- За запитвания
Моля, посетете support.pokemon.com, за да съобщите за проблеми с покемоните.
Прочетете повече
Свиване
3,9
Общо 444 911
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Bug fixes
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
10 септември 2019 г.
Размер
81M
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
7.0.16
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Дигитални покупки
Продукти в приложението
16,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
The Pokemon Company
Програмист
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.