Klasifikace pro ZUŠ

5 tis.+
Stažení
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Klasifikace je aplikace pro základní umělecké školy (ZUŠ) s dlouholetou tradicí, kterou využívá většina základních uměleckých škol České republiky.
Rodičům a žákům ZUŠ umožňuje přístup k elektronickému systému, který poskytuje všechny potřebné informace o studiu jako je čas výuky, informace o platbách, koncertech školy a elektronický žákovský sešit. Umožňuje také omlouvání žáků z výuky, odesílání a příjem zpráv včetně možnosti zapnutí upozorňování na došlé zprávy v horní oznamovací oblasti.
Učitelům a vedoucím pracovníkům škol umožňuje přístup k elektronickému systému, který poskytuje všechny potřebné informace včetně elektronických třídních knih.

Součástí je i možnost odesílat a přijímat omluvenky žáků, sledovat oznámení o akcích školy, nezaplaceném školném a komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky.

Aplikace umožňuje snadné přepínání mezi více školami a obsah přizpůsobuje velikosti všech zařízení.
Pro přihlášení je potřeba mít přihlašovací údaje, které rodičům a žákům zasílá škola (učitel). Učitelé si své přihlašovací údaje z Klasifikace na PC mohou zaslat sami. Pro snadný přístup je také možno použít přihlašování přes účet Google nebo pomocí otisku prstu.
Datum aktualizace
30. 3. 2022

Zabezpečení údajů

Vývojář na tomto místě může uvést, zda jeho aplikace shromažďuje a využívá vaše data. Další informace o zabezpečení údajů
Informace nejsou k dispozici

Novinky

Možnost zapnutí zobrazování notifikací na došlé zprávy v horní oznamovací oblasti telefonu