Juf Jannie - seizoenen

Everyone
Ages 5 & Under
4
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Deze app is een digitale methode om woordenschat van kinderen uit te breiden.
Het doel van de app is om kinderen nieuwe woorden te leren door ze in een logische omgeving te plaatsen. Op deze manier worden de woordjes beter onthouden en weet het kind ook wanneer een woord gebruikt kan worden. De animaties en gekke geluidjes zorgen ervoor dat kinderen het vaak willen blijven gebruiken. Herhalen is erg belangrijk bij het leerproces.

De app biedt woorden, lidwoorden en zinnen aan.
De app maakt de aangeboden woorden begrijpelijk.
De app oefent en herhaalt de woorden, lidwoorden en de zinnen.
De app toetst de aangeboden woorden en zinnen.

Met Juf Jannie – seizoenen – woorden leren, leren de kinderen:

* over de seizoenen.
* woorden, lidwoorden en zinnen.
* meer dan 600 zinnen.


De app biedt:

* aansluiting bij het lesprogramma op de basisschool.
* grappige ballonnen als beloning wanneer de kinderen 20 vragen hebben beantwoord. Het geeft niet of ze veel fouten
hebben gemaakt, ze worden beloond voor het volhouden.
* een effectieve aanpak voor het uitbreiden van woordenschat, gebaseerd op woordenschatdidactiek gebruikt in het
onderwijs.
* toetsing van de aangeboden woorden en zinnen.
* toetsing die zich automatisch aanpast aan het niveau van het kind.


Vooral het feit dat het toetsgedeelte zich helemaal aanpast aan het niveau van het kind, maakt dat de app een geweldige applicatie is om te hebben als onderdeel van het educatieve thuisaanbod van kinderen.

Leuk en leerzaam dus!


Bekijk ook onze andere apps:
* Juf jannie - letters flitsen
* Leren lezen voor groep 3 - juf Jannie
* Juf Jannie - letters leren lezen
* Cijfers, getallen - juf Jannie


Wat anderen zeggen:
✩ "De seizoenen-applicatie gaat uiteraard in op verschillende seizoenen en is daarmee anders dan de vele apps die zich richten op taal, rekenen en andere aspecten. " - Androidworld.nl
✩ "De nieuwe app helpt jonge kinderen bij de vergroting van hun woordenschat."- Ipadclub.nl
✩ "De app sluit aan op het lesprogramma van de peuterspeelzaal/basisschool, en maakt ook gebruik van de didactiek van de basisschool. Kinderen kunnen dit in tweetallen doen, maar ook alleen. De app heeft verder weinig uitleg nodig, kinderen ontdekken gaandeweg hoe het werkt." - COS
✩ "Juf Jannie – Seizoenen – Woordjes leren is een erg goede app ter bevordering van de woordenschat. Woorden worden in stapjes uitgelegd. Elke keer als je weer klikt volgt er een nieuw stukje informatie over het woord. Het woordbeeld wordt dus steeds een beetje meer opgebouwd." - Kleutersdigitaal.nl
✩ "Omdat in de app geen geschreven taal zit verwerkt, kunnen kinderen er zelfstandig mee werken. De toetsing in de app past zich automatisch aan aan het niveau van het kind (adaptief) en dus blijft de app leerzaam voor een lange tijd." - ictnieuws.nl


Over Juf Jannie

Juf Jannie maakt educatieve apps voor kinderen die aansluiten op de lesstof van het basisonderwijs. 
De oefeningen in de apps zijn dezelfde oefeningen als kinderen op school krijgen, maar nu oefenen ze spelenderwijs en krijgen ze direct te horen wat goed gaat en wat ze nog moeten oefenen.
"Spelenderwijs leren" staat centraal. Het doel is om kinderen te laten leren tijdens het spelen. Alle apps bieden gesproken Nederlandse taal omdat ze speciaal zijn gemaakt voor peuters, kleuters en kinderen uit groep 3. Zo leren kinderen een correcte uitspraak van de Nederlandse taal en leren ze nieuwe woorden.Privacy Policy:

Juf Jannie ontwikkelt spellen voor kinderen en begrijpt hoe belangrijk privacy is door deze doelgroep.

De apps van Juf Jannie:
bevatten geen reclame.
bevatten geen in-app aankopen.
verzamelen of delen geen persoonlijke informatie.
This app is a digital method to expand. Vocabulary of children from
The purpose of the app is to learn by placing. Them in a logical environment children new words In this way the words are easier to remember and know the child when a word can be used. The animations and funny noises ensure that children want to continue to use frequently. Repeat is very important in the learning process.

The app offers words, articles and sentences.
The app makes the offered words understandable.
The app performs and repeats the words, articles and sentences.
The app tests the offered words and phrases.

: With Jannie Teacher - - seasons learning words, children learn

* About the seasons.
* Words, articles and sentences.
* More than 600 phrases.


The app offers:

* Connection to the curriculum at primary school.
* Funny balloons as a reward when children 20 questions answered. It does not matter whether they are a lot of errors
   have made, they are rewarded for the maintenance.
* An effective approach for expanding vocabulary, based on vocabulary teaching methods used in the
   education.
* Review of the offered words and phrases.
* Review which automatically adjusts to the level of the child.


Especially the fact that the key part they adapt to the level of the child, which makes the app a great application to have as part of the educational toolbox of children.

So fun and educational!


Check out our other apps:
* Miss Jannie - letters flash
* Learn to read for group 3 - Miss Jannie
* Jannie Teacher - learning to read letters
* Numbers, Numbers - Miss Jannie


What others are saying:
✩ "The seasons application is of course in different seasons, and is different from the many apps that focus on literacy, numeracy and other aspects." - Androidworld.nl
✩ "The new app helps young children to increase their vocabulary." - Ipadclub.nl
✩ "The app connects to the curriculum of the preschool / elementary school, and also uses the methodology of primary school. Children can do this in pairs, but also alone. The app needs little explanation children gradually discover how works. " - COS
✩ "Miss Jannie - Seasons - Learning words is a very good app to promote the vocabulary words are explained in steps each time you click again following a new piece of information about the word, the word picture is thus becoming a little more... Building. " - Kleutersdigitaal.nl
✩ "Because no written language is processed in the app children can independently work with.'s Review in the app automatically adjusts to the level of the child (adaptive), so the app remains instructive for a long time." - Ictnieuws.nl


About Miss Jannie
Jannie Teacher makes educational apps for kids that connect to the curriculum of primary education. The exercises in the apps are the same exercises as have children in school, but now they practice playfully and they are told what is going well and what they still need to practice immediately.
"Playful Learning" is key. The goal is for children to learn while playing. All apps have spoken Dutch language because they are made for toddlers, preschoolers and children from group 3. Example, children learn the correct pronunciation of the Dutch language and learn new words. SpeciallyPrivacy Policy:
Jannie Teacher develops games for children and understands how important privacy is by this group.

The apps Jannie Teacher:
contain no advertising.
contain no in-app purchases.
collect or share personal information.
Read more
Collapse
3.8
4 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

update voor Google.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
October 25, 2014
Size
40M
Installs
1,000+
Current Version
1.1
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Shoto
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.