ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เป็นระบบที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูล GIS ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ข้อมูลกลุ่มชุดดิน (Soil Group) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) ข้อมูลความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช (Soil Suit) ข้อมูลป่าไม้ถาวร ดินปัญหา และข้อมูลเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ที่เป็น Shape File อยู่แล้ว มาจัดทำระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน ระดับจังหวัด โดยนำร่อง 1 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) โดยให้จัดทำเป็นข้อมูลแผนที่แบบ Offline จำแนกออกเป็น

- ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย แผนที่กลุ่มชุดดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินปัญหา แผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวร
- แผนที่ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ผล
- แผนที่กำหนเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา
- แผนที่ผลกระทบจากภัยแล้ง


ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด ยังสามารถตอบสนองนโยบาย Digital World ที่ต้องการให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และนำข้อมูล GIS ทั้งจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่บน Website ของกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลจาก กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กองนโยบายและแผน และข้อมูลจากโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ของกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน มาจัดทำระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน (ระดับจังหวัด) ในรูปแบบ Web Application อย่างง่าย (Simple) โดยใช้ จ.ราชบุรี เป็นจังหวัดนำร่อง ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ละเอียดถึงระดับตำบล บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ Tablet และสามารถดาวน์โหลดรูปแผนที่และคุณลักษณะและแผนที่นั้น ๆ ได้ ทำให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนทำการเกษตร ให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
4.0
45 ทั้งหมด
5
4
3
2
1
กำลังโหลด...

มีอะไรใหม่

รองรับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร (~14ประเภท)
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตเมื่อ
15 กรกฎาคม 2559
ขนาด
18M
การติดตั้ง
1,000+
เวอร์ชันปัจจุบัน
1.1.5
เวอร์ชัน Android ที่กำหนด
4.0 และสูงกว่า
การจัดประเภทเนื้อหา
ให้บริการโดย
กรมพัฒนาที่ดิน
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
©2018 Googleข้อกำหนดในการให้บริการของไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวนักพัฒนาซอฟต์แวร์ศิลปินเกี่ยวกับ Google|สถานที่: สหรัฐอเมริกาภาษา: ไทย
การซื้อรายการนี้หมายความว่าคุณกำลังทำธุรกรรมกับ Google Payments และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ และประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments