Juf Jannie - Leren Lezen

Everyone
Ages 8 & Under
11
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De app heeft geen in-app purchases!!
Na het succes van Juf Jannie - Letters leren lezen lanceer ik nu een vervolg op de app, dit keer om woorden en zinnen te leren lezen.


Met Juf Jannie – leren lezen voor groep 3 leren de kinderen:

* woorden lezen.
* zinnen lezen.
* woorden spellen.

De app is speciaal ontwikkeld met het oog op het leesonderwijs zoals de kinderen in groep 3 krijgen aangeboden. De woorden in de app zijn klankzuiver, zoals de kinderen dat ook in de klas oefenen. 
De app is vooral bedoeld voor beginnende lezers en voor kinderen uit groep 1 en 2 die al interesse hebben in leren lezen.

Laat uw kind aan de slag gaan met deze leerrijke app en uw kind leert spelenderwijs woorden en zinnen lezen. Op school krijgt uw kind letters en woorden per kern aangeboden. Deze app sluit daarbij aan en geeft uw kind extra mogelijkheden om te oefenen. Vooral wanneer uw kind meer oefentijd nodig heeft, biedt deze app een oplossing. Ook kinderen die al in de kleuterklas (groep 2) toe zijn aan het leren lezen van woorden kunnen dit met behulp van deze app doen.


De app biedt:
* aansluiting bij het lesprogramma op de basisschool.
* zes oefeningen waarmee uw kind leert lezen.
* fonetisch uitgesproken letters net als kinderen ze op school leren.
* leesletters (let op: geen schrijfletters!).
* auditieve ondersteuning door de plaatjes aan te raken en de woorden te horen.
* visuele ondersteuning door de letterhokjes.
* professionele voice-over.
* kindvriendelijke navigatie.
* uitleg bij alle oefeningen door Juf Jannie.
* meerdere niveaus per oefening.
* uitslag bij de oefeningen.

De oefeningen:
* Oefening 1: Waar lees je het woord van het plaatje? Sleep het woord naar het plaatje.
* Oefening 2: Waar lees je het woord van het plaatje? Sleep de woorden naar het plaatje.
* Oefening 3: Welk woord kan hier staan? Sleep de plaatjes naar de letterhokjes.
* Oefening 4: Welke letter moet vooraan? Sleep de letter naar het hok.
* Oefening 5: Maak het woord van het plaatje. Sleep de letters naar de juiste hokjes.
* Oefening 6: Welk plaatje hoort bij de zin? Sleep het plaatje naar de zin.

Kenmerken:
* Kindvriendelijk
* Kleurrijk
* Professionele voice-over
* Auditieve ondersteuning bij de letters en plaatjes door juf Jannie
* Educatief en leerzaam

Heeft uw kind letters leren lezen met behulp van mijn app Juf Jannie - Letters leren lezen ? Dan kan uw kind ook nu weer met mijn app aan de slag om ditmaal woorden en zinnen te leren lezen.

Bekijk ook onze andere apps:
* Juf jannie - letters flitsen
* Juf Jannie - Letters leren lezen
* Woorden leren - seizoenen - juf Jannie
* Cijfers, getallen - juf Jannie

Wat anderen zeggen:
☆ "De Juf Jannie-apps zijn educatief en gericht op leren lezen, spellen, rekenen en woordenschat opdoen. De nieuwste app, Juf Jannie Leren Lezen voor groep 3, is gericht op het lezen van woorden en zinnen en het spellen van woorden." - iPadclub.nl
☆ "Met deze app leer je woorden en zinnen lezen en woorden spellen. Het is een mooi vervolg op de app waarmee je letters leert van Juf Jannie." - Eduapp.nl
☆ "Ik vind het een hele goede, educatieve app. Zeer goed inzetbaar in het (speciaal) onderwijs en uiteraard ook thuis om te oefenen." - SusanSpekschoor.nl


Over Juf Jannie
Juf Jannie maakt educatieve apps voor kinderen die aansluiten op de lesstof van het basisonderwijs. 
De oefeningen in de apps zijn dezelfde oefeningen als kinderen op school krijgen, maar nu oefenen ze spelenderwijs en krijgen ze direct te horen wat goed gaat en wat ze nog moeten oefenen.
"Spelenderwijs leren" staat centraal. Het doel is om kinderen te laten leren tijdens het spelen. Alle apps bieden gesproken Nederlandse taal omdat ze speciaal zijn gemaakt voor peuters, kleuters en kinderen uit groep 3. Zo leren kinderen een correcte uitspraak van de Nederlandse taal en leren ze nieuwe woorden.
The app has no in-app Purchases !!
After the success of Jannie Teacher - Letters learn to read, I now launch a sequel to the app, this time to learn to read words and sentences.

With Jannie Teacher - learning to read for group 3 the children learn:

* Read words.
* Read sentences.
* spelling words.

The app is specially designed for the purpose of reading instruction as the children are offered in group 3. The words in the app are pure sound, like the children also practice in the classroom. The app is intended primarily for beginning readers and for children from group 1 and 2 who have an interest in learning to read.

Let your child get started with this educational app and your child learns to read playfully words and phrases. At school, your child letters and words presented per core. This app would like to look and gives your child extra opportunities to practice. Especially when your child needs more practice time, this app offers a solution. Even children who are already in kindergarten (group 2) Make learning to read words can do this by using this app.


The app provides:
* Connection with the curriculum at primary school.
* Six exercises that teach your child to read.
* Pronounced phonetic letters just like children they learn in school.
* Read characters (note: do not write letters!).
* Auditory support by touching the pictures and hearing the words.
* Visual support through the letter boxes.
* Professional voiceover.
* Family-friendly navigation.
* Explanation of all the exercises Jannie Teacher.
* Multiple levels per exercise.
* Rash in the exercises.

The exercises:
* Exercise 1: Where do you read the word of the picture? Drag the word to the picture.
* Exercise 2: Where do you read the word of the picture? Drag the words into the picture.
* Exercise 3: What word can stand here? Drag the pictures to the letter boxes.
* Exercise 4: What letter should front? Drag the letter to the loft.
* Exercise 5: Take the word of the picture. Drag the letters into the correct boxes.
* Exercise 6: Which picture is part of the sentence? Drag the image to the sentence.

features:
* Children welcome
* Colorful
* Professional voiceover
* Auditory support in letters and pictures by Miss Jannie
* Educational and instructive

Does your child learn to read letters using my app Jannie Teacher - Letters learn to read? Then your child can now again with my app to work to time to learn to read words and sentences.

Check out our other apps:
* Miss jannie - flashing letters
* Jannie Teacher - Letters learn to read
* Words Learning - seasons - teacher Jannie
* Numbers, Numbers - Miss Jannie

What others say:
☆ "The Jannie Teacher apps are educational and focused on learning reading, spelling, arithmetic and acquire vocabulary. The latest app, Jannie Teacher Learning Reading Group 3, is aimed at reading words and sentences and spelling words." - iPadclub.nl
☆ "With this app you will learn words and phrases to read and spell words. It's a nice sequel to the app that teaches letters of Jannie Teacher." - Eduapp.nl
☆ "I think it's a very good, educational app. Very suitable for use in the (special) education and of course home to practice." - SusanSpekschoor.nl


About Jannie Teacher
Jannie Teacher makes educational apps for children that fit the curriculum of basic education. The exercises in the apps are getting the same exercises as children in school, but now they practice playfully and get them to hear directly what is going well and what they still need to practice.
"Playful learning" is key. The goal is to teach children while playing. All apps have spoken Dutch language because they are made especially for toddlers, preschoolers and children in group 3. If children learn correct pronunciation of the Dutch language and learn new words.
Read more
Collapse
4.3
11 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

build update
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Updated
August 18, 2017
Size
31M
Installs
1,000+
Current Version
1.11
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Shoto
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.