GPS Fields Area Measure

Tất cả mọi người
95.044
Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Easy to use, useful app for an area, distance and perimeter management.
This tool is helping for million people to measure their fields, mark their needed points and sharing their measured maps with their colleagues.

Don't waste your time searching for the best free app to measure area, distance and perimeter - choose our app and simplify the measuring process!

UNIQUE FEATURES:

➜ Fast area/distance marking

➜ Smart Marker Mode for very accurate pin placement

➜ Name, save, group and edit measurements

➜ “Undo” button for all actions

➜ GPS tracking/Auto measure for walking/driving around specific boundaries

It also includes a feature to send an auto-generated link to your friends or partners of pinned/selected area, direction or route – displays the area you want to share.

A feature to add the point of interest or POI on the field helps to avoid stones, mark fences or boundaries of paddocks, graze territories for dairy cows, cattle, beef and other livestock.

In need for more advanced versions?:

❖ PRO version

https://goo.gl/Gh5Jp6

❖ Ad-free version

https://goo.gl/S0u7f1

Try out our other apps for farmers:

❖ Field Navigator

https://goo.gl/hZBnJI

❖ AgroBASE

https://goo.gl/1v0bFt

❖ Soil Sampler

https://goo.gl/6vHwrF

❖ Commodity Spy

https://goo.gl/1f72jm

❖ Calcagro

https://goo.gl/a1jKeM


Disclaimer: Subscription is not included in ad-free or PRO versions, it is an additional feature obtained by an in-app purchase. The mentioned versions influence and expand functionality.
* The app perfectly works with a GARMIN GLO and GARMIN GLO 2 external GPS antennas.

Download it and start measuring your fields today!

GPS Field Area Measure is also useful as a map measurement tool for outdoor activities, range finder applications and sports such as biking or marathon. Comes in handy when exploring golf area or as a golf distance meter, convenient for land surveys, practical for field pasture area measure, helpful in garden and farm work or planning, great to keep area records. It’s great for constructions and agricultural fencing. This application is practical even for solar panel installation, roof area estimation or trip planning.

Our measuring app has the highest accuracy in the market, that being the main reason why we’re the leading measuring app among construction sites, building and farm contractors and farmers.

Among our users are people constructing roofs, buildings and roads, farm owners who are spraying, fertilizing, seeding, harvesting farms or tilling. It’s helpful for biking, traveling or planning trips. For growing gardens and paddock, grass or lawn – we are the number one choice.

Including people who are farming beef, pork, or poultry – the application comes in handy for fence measuring and planning. Pilots can also use this app while flying in the fields. Farm managers and contractors who are exploiting agricultural work for farmers can use this app to count the amount of planted fields and share them with the owner. The fields are displayed in Google Maps.

It's a great tool for paddock calculation and measuring.

This is the best solution for farm owners who grow wheat, corn, rapeseed, maize, sugar beet and need to measure the planted area annually.

All in all, it is useful for:

- Farmers, for farm management
- Agronomists
- Town planners
- Construction surveyor
- Landscape artists
- Land based surveys
- Land record management
- Construction surveys
- Health, Education and facilities mapping
- Farm fencing
- Sports track measurement
- Construction sites and building sites area
- Asset mapping
- Landscape design
- GIS, ArcGIS, ArcMap
Dễ sử dụng, ứng dụng hữu ích cho quản lý khu vực, khoảng cách và chu vi.
Công cụ này đang giúp hàng triệu người đo các lĩnh vực của họ, đánh dấu các điểm cần thiết của họ và chia sẻ bản đồ đo được của họ với các đồng nghiệp của họ.

Đừng lãng phí thời gian của bạn để tìm kiếm ứng dụng miễn phí tốt nhất để đo diện tích, khoảng cách và chu vi - hãy chọn ứng dụng của chúng tôi và đơn giản hóa quy trình đo!

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO:

Marking Đánh dấu khu vực / khoảng cách nhanh

Mode Chế độ đánh dấu thông minh để đặt pin rất chính xác

Đặt tên, lưu, nhóm và chỉnh sửa các phép đo

➜ Nút Undo tinh cho mọi hành động

Theo dõi GPS / Đo tự động để đi bộ / lái xe quanh các ranh giới cụ thể

Nó cũng bao gồm một tính năng để gửi một liên kết được tạo tự động cho bạn bè hoặc đối tác của bạn về khu vực, hướng hoặc tuyến được ghim / chọn - hiển thị khu vực bạn muốn chia sẻ.

Một tính năng để thêm điểm quan tâm hoặc POI trên sân giúp tránh đá, đánh dấu hàng rào hoặc ranh giới của bãi, vùng chăn thả cho bò sữa, gia súc, thịt bò và các vật nuôi khác.

Cần phiên bản nâng cao hơn?:

Phiên bản PRO

https://goo.gl/Gh5Jp6

Phiên bản không có quảng cáo

https://goo.gl/S0u7f1

Hãy thử các ứng dụng khác của chúng tôi cho nông dân:

Navigator Điều hướng trường

https://goo.gl/hZBnJI

CẨN THẬN

https://goo.gl/1v0bFt

Sam Bộ lấy mẫu đất

https://goo.gl/6vHwrF

Spy Điệp viên hàng hóa

https://goo.gl/1f72jm

Canxi

https://goo.gl/a1jKeM


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đăng ký không được bao gồm trong các phiên bản không có quảng cáo hoặc PRO, đây là một tính năng bổ sung có được khi mua trong ứng dụng. Các phiên bản được đề cập ảnh hưởng và mở rộng chức năng.
* Ứng dụng hoạt động hoàn hảo với ăng-ten GPS ngoài GARMIN GLO và GARMIN GLO 2.

Tải về nó và bắt đầu đo các lĩnh vực của bạn ngày hôm nay!

GPS Field Area Đo cũng hữu ích như một công cụ đo bản đồ cho các hoạt động ngoài trời, các ứng dụng tìm phạm vi và các môn thể thao như đạp xe hoặc marathon. Tiện dụng khi khám phá khu vực chơi gôn hoặc như một máy đo khoảng cách chơi gôn, thuận tiện cho việc khảo sát đất đai, thiết thực cho việc đo diện tích đồng cỏ, hữu ích trong công việc làm vườn và trang trại hoặc lập kế hoạch, tuyệt vời để lưu giữ hồ sơ khu vực. Nó rất tốt cho các công trình xây dựng và hàng rào nông nghiệp. Ứng dụng này là thiết thực ngay cả để lắp đặt bảng điều khiển năng lượng mặt trời, ước tính diện tích mái nhà hoặc lập kế hoạch chuyến đi.

Ứng dụng đo lường của chúng tôi có độ chính xác cao nhất trên thị trường, đó là lý do chính tại sao chúng tôi là ứng dụng đo lường hàng đầu trong số các công trường xây dựng, nhà thầu xây dựng và trang trại và nông dân.

Trong số những người sử dụng của chúng tôi có những người xây dựng mái nhà, tòa nhà và đường, chủ trang trại đang phun thuốc, bón phân, gieo hạt, thu hoạch trang trại hoặc làm đất. Nó rất hữu ích cho việc đi xe đạp, du lịch hoặc lên kế hoạch cho các chuyến đi. Đối với những khu vườn đang phát triển và bãi, cỏ hoặc bãi cỏ - chúng tôi là lựa chọn số một.

Bao gồm những người đang chăn nuôi bò, thịt lợn hoặc gia cầm - ứng dụng này có ích cho việc đo lường và lập kế hoạch hàng rào. Phi công cũng có thể sử dụng ứng dụng này trong khi bay trên các cánh đồng. Người quản lý trang trại và nhà thầu đang khai thác công việc nông nghiệp cho nông dân có thể sử dụng ứng dụng này để đếm số lượng ruộng trồng và chia sẻ với chủ sở hữu. Các trường được hiển thị trong Google Maps.

Đó là một công cụ tuyệt vời để tính toán và đo paddock.

Đây là giải pháp tốt nhất cho các chủ trang trại trồng lúa mì, ngô, hạt cải dầu, ngô, củ cải đường và cần đo diện tích trồng hàng năm.

Nói chung, nó rất hữu ích cho:

- Nông dân, để quản lý trang trại
- Nhà nông học
- Nhà quy hoạch thị trấn
- Khảo sát thi công
- Nghệ sĩ phong cảnh
- Khảo sát đất đai
- Quản lý hồ sơ đất đai
- Khảo sát xây dựng
- Bản đồ y tế, giáo dục và cơ sở vật chất
- Đấu kiếm trang trại
- Đo theo dõi thể thao
- Địa điểm xây dựng và khu vực xây dựng
- Ánh xạ tài sản
- Thiết kế cảnh quan
- GIS, ArcGIS, ArcMap
Đọc thêm
Thu gọn
4,6
Tổng 95.044
5
4
3
2
1
Đang tải…

Tính năng Mới

Various fixes for problems including:
KMZ export bug that caused invalid kmz file to be generated.
Crash if selected measurement is removed from web or another device.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
17 tháng 11, 2020
Kích thước
27M
Lượt cài đặt
10.000.000+
Phiên bản hiện tại
3.9.5
Cần có Android
4.4 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Sản phẩm trong ứng dụng
0,99 US$ - 54,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
Farmis
Nhà phát triển
©2020 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.