Luyện thi giấy phép lái xe
(594)

Reviews

What's New
- Hạn chế dung lượng tối thiểu, giảm nhẹ bộ nhớ thiết bị.
- Bổ sung các mức phạt tiền đối với xe ô tô và xe máy khi vi phạm giao thông.
- Bổ sung các mẹo ôn bài nhanh dễ nhớ.
- Cập nhật 450 câu hỏi được áp dụng từ ngày 1/7/2013.
- Làm đề thi ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề thi chuẩn, 15 bộ đề mẫu sắp xếp khoa học dễ nắm bắt.
- Hiển thị danh sách câu hỏi theo dạng list để tiện ôn bài nhất.

Similar

More from developer