DzieDot

272
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Latvian

Kāpēc spēle radīta?

Dziesmusvētki - tas ir daudz vairāk nekā oficiālie Dziesmusvētku pasākumi. Tā ir reize, kad svinam to, ka esam dziedātāju tauta. Tā ir vasara, kad iet pa ielu dziedot ir normāli. Taču ir daudz ļaužu, kas, izdzirdot “Daudz baltu dieniņu” sākumu jubilejas svinībās, labprātāk vai nu klusi izlavās no telpas, vai arī pārliecinoši plāta muti. Viņi mēdz sacīt, ka uz ausīm lācis uzkāpis. Bet, ja lācis uz ausīm uzkāpis, tad to var arī nostumt. Vajag tik stumt!

Kurš var iemācīties dziedāt?

Jebkurš! Dziesmu un deju svētku lieldraugs Swedbank ar Solfeg.io palīdzību un Latvijas Nacionālā kultūras centra padomu radījusi spēli, kas ļauj viegli, bez klausītājiem un sev vēlamā laikā jebkuram mācīties dziedāt. Iemesls, kas bieži liek domāt, ka nemāki dziedāt, - līdz šim esi mēģinājis sev dziedāt Tavai balsij nepiemērotā augstumā. Katra cilvēka balsij ir konkrētas robežas: viens var padziedāt augstāk, cits - zemāk. Spēle neliks Tev tiekties uz neaizsniedzamiem augstumiem, bet gan strādāt ar to, kas Tev jau ir. No sākuma lietotne nosaka spēlētāja balss augstumu. Kad skaidrs, vai esi soprāns, alts, tenors vai bass, varam piemeklēt tieši Tev viegli izdziedāmu meldiņu. Kāpēc latviešiem savas dziesmas patīk dziedāt daudzbalsīgi? Ne tikai tāpēc, ka tā lieliski skan, bet arī tāpēc, lai katrs varētu atrast sev piemērotāko. Ja pareizais augstums ir piemeklēts, puse darba jau paveikta.

Kā spēlēt?

Spēle Tev piedāvā iemācīties vairākas dziesmas kopā ar spēles galveno varoni - putnu. Vispirms uzmanīgi noklausies, kā izklausās melodija, kas Tev jādzied, un tad liec darboties savam dziedātājputnam. Tu vari kustināt putnu ar savu balsi. Jo augstāk dziedāsi, jo augstāk tas lidos, bet pie zemajiem toņiem tas planēs lejup. Tavs uzdevums ir panākt, lai putns neuzskrietu šķēršļiem, kas to gaida gan tad, kad tas noslīd par zemu, gan tad, kad uzskrien pārāk augstu debesīs. Vari mēģināt kaut simt reižu - neviens Tevi nesteidzina. Nemanot būsi iemācījies gan vārdus, gan precīzi izdziedāt melodiju un tiksi nākamajā līmenī. Katrai dziesmai pavisam ir trīs līmeņi. Kad esi pievārējis pēdējo, vari droši atmest pēdējās kautrības paliekas - nav vairs jātur svece zem pūra, vari dziedāt, kur gribi! Tu esi īsts dziedātājs!

Kādi būs ieguvumi?

Divu dziesmu iemācīšanās sniedz īpašus bonusus. Kad esi iemācījies “Pūt, vējiņi”, vari nofilmēt sevi dziedot un kļūt par daļu no mākslinieces Katrīnas Neiburgas veidotā unikālā mūzikas video. Bet ar “Tumša nakte, zaļa zāle” vari tikt uz Dziesmusvētku Sadziedāšanās nakts skatuves. Kā? Pavisam vienkārši - nofilmē sevi, dziedot šo dziesmu, un sadziedāšanās laikā virtuāli būsi uz skatuves. Un tas nekas, ka nekad neesi dziedājis korī vai pieskāries tautas tērpam. Pietiek ar dziedātgribu. Vēl gan jāņem vērā tāds sīkums, ka nokļūt videoklipā vai uz skatuves vari vien tad, ja esi vismaz 18 gadu vecs. Spēlēt spēli un mācīties dziedāt gan var ikviens - gan liels, gan mazs, gan tie, kas grib iekļūt klipos, gan tie, kas dziedāt grib tikai dušā. Galvenais - ja mācīsimies dziedāt, dziesma dzīvos mūžīgi.
Why game created?

Song - it is much more than the official Song steps. It is a time when we are celebrating the fact that we are a nation of singers. It is summer, when you go down the street singing is normal. However, there are a lot of people who, when they hear "A lot of white dieniņu" the beginning of the anniversary celebrations, prefer either quietly izlavās of the room, or convincing baking tray mouth. They tend to say that the bear climbed ears. But if the bear's ears went up, then it can also shunt. So we need to push!

Who can learn to sing?

Anyone! Song and Dance Celebration lieldraugs Swedbank Solfeg.io with the help and the Latvian National Culture Center for advice led to the game that makes it easy, with no audience and you want it any time to learn to sing. The reason that often suggest that do not know how to sing - so far you tried yourself sing Your voice inappropriately high. Each human voice certain limits: one can sing higher, another - below. The game will not make you aspire to unattainable heights, but to work with what you already have. From the beginning, the app determines the player's voice height. When clear, are you soprano, alto, tenor or bass, you can choose the right tune easy to sing. Why Latvians, their songs like plurality of voices to sing? Not just because it sounds great, but also so that each could find the most suitable. If the correct height of the selected complex, half the work is already done.

How to play?

The game offers you to learn several songs together with the main character of the game - birds. First, listen carefully, as it sounds a tune that you sing, and then put your act songbirds. You can move the bird with your voice. You shalt the higher, the higher it will fly, but at the low tones down its plans. Your task is to make bird neuzskrietu obstacles that await both when it drops too low, and when the bumps too high in the sky. You can try something a hundred times - no one you empting. Imperceptibly I'd learned both words and accurately sing the melody and take you to the next level. Each song has a total of three levels. When you pievārējis the past, you can safely give up the last remnants of modesty - no longer kept a candle under a bushel, you can sing, where you want! You're a terrible singer!

What are the benefits?

Two-track the knowledge acquisition gives special bonuses. Once you have learned to "Blow, Wind", you can shoot yourself singing and become a part of the artist Catherine Neiburga created a unique music video. But with the "dark night, green grass" can be on the Song Songs night scene. How to? Quite simply - Film yourself singing this song and singing during virtually'd be on stage. And it does not matter that you've never sung in a choir or touched folk costume. Sufficient dziedātgribu. Yet both take account of such a trifle that get in the video or on stage can only if you have at least 18 years old. Play the game and learn to sing and everyone can - both big and small, and those who want to get into the clips, and those who want to sing only in the shower. The main thing - if you learn to sing the song live for ever.
Read more
Collapse
3.7
272 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Noņemta iefilmēšana dziesmai "Tumša nakte, zaļa zāle"
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 2, 2018
Size
97M
Installs
10,000+
Current Version
1.0.18
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
VUCA
Developer
Jungas, Baltezers, LV-2164, Latvija
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.